Untitled Document

DODATNE AKTIVNOSTI

Razpisane akcije ZKTS in

Komisije za košarko mladih za pridobitev licence

AKCIJE ZKTS (A, B in C licenca)
-         
on-line dodajanje podnapisov v angleščini videom na YouTube kanalu

AKCIJE ZKTS (C in B licenca):

-          pomoč pri organizaciji klinike (2 mesti na kliniko) obvezno na kliniki, ki je trener ne potrebuje za licenco,

-          sodelovanje na eni kliniki, ki je trener ne potrebuje za licenco, če je tuja (dostaviti potrdilo),

-          se udeleži enotedenskega usposabljanja v Beogradu,

-          vnese minimalno 20 vaj v aplikacijo »Moj trener«, po predhodnem dogovoru,

-         sodelovanje na trenerski kliniki Zmaga Sagadina v Tolminu.

 

AKCIJE KOMISIJE ZA KOŠARKO MLADIH (C licenca):

-          prisotnost na vsaj 3 treningih Nacionalnega programa plus, po predhodnem dogovoru z Radovanom Trifunovićem ali Dejanom Gašparinom,

-          prisotnost na vsaj 3 treningih Individualnega programa, po predhodnem dogovoru z Radovanom Trifunovićem ali Dejanom Gašparinom,

-          prisotnost na vsaj 3 treningih Nacionalnega programa, po predhodnem dogovoru z Radovanom Trifunovićem ali Dejanom Gašparinom,

-          prisotnost na vsaj 3 treningih ali turnirjih Regijskega selekcioniranja, po predhodnem dogovoru z Jernejem Valentinčičem,

-          prisotnost na vsaj 3 treningih Nacionalnega programa plus za telesno pripravo po predhodnem dogovoru z Anžetom Zdolškom,

-          treniranje v svoji ekipi:

  • najmanj 3 fante ali 5 deklet vključenih v Regijsko selekcioniranje U14 ali
  • najmanj 2 fanta vključena v Nacionalni program KZS ali
  • najmanj 1 reprezentanta ali reprezentantko Slovenije.

Seznam se lahko še dopolni.

ČE IZPOLNITE AKTIVNOST ZA VIŠJO LICENCO VELJA TUDI ZA NIŽJO. 

Za dodatne informacije pišite na info@kosarkarski-trenerji.com