Untitled Document

V znanju je moč

Untitled Document ARHIV VSEH NOVIC

6. 4. 2017
Objavljamo razpis za usposabljanje za naziv "Trener mladih". Obenem pa vas obveščamo, da v sezoni 2017/2018, NE BO MOŽNO več pridobiti začasne licence, če ne boste imeli naziva vsaj Trener mladih. Iz pristojnih organov, smo namreč dobili obvestilo, da to ni v skladu z zakonom o športu. Kršitelje v primeru obiska z inšpektorata čakajo visoke kazni. Prosimo vas, da že sedaj načrtujete trenerski kader za naslednjo sezono in poskrbite, da bodo trenerji ustrezno usposobljeni. 

Vsi tisti, ki imajo diplomo z nazivom TRENER MLADIH, ki je bila izdana v letih 2000 do 2011 in imajo navedeno (pomotoma) prvo stopnjo usposobljenosti se morajo prijaviti na tečaj za naziv TRENER MLADIH Na osnovi tega jih lahko vnesemo v ŠPAK in jim v ŠPAK-u vpišemo drugo stopnjo usposobljenosti, hkrati pa izdamo diplomo na kateri bo tudi pisalo, da imajo dejansko priznano drugo stopnjo usposobljenosti. Stroški prijave, vnosa v ŠPAK in izdelave diplome znašajo 10 EUR.

Trener košarke mladih

Termini: 26.5. - 24.6.2017

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 130

Število razpisanih mest: 50

Število prostih mest: 50


Opis:

PRIREDITELJ

Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v obdobju od 26.5. – 24.6.2017. Podrobnejše informacije o poteku usposabljanja boste našli v URNIKU.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja je seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v starostnih kategorijah najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic v košarkarskih klubih, košarkarskih šolah in košarkarskih krožkih osnovnih šol, usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora za dokončanje usposabljanja opraviti:

 1. teoretični izpit iz vseh splošnih predmetov,
 2. izpit iz tehnične priprave, izpit iz taktične priprave, izpit iz pravil,
 3. kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot pomočnik trenerja v klubu, košarkarskem krožku ali košarkarski šoli, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba in mnenje mentorja.
 4. Uspešno ocenjena seminarska naloga katere temo določi strokovni vodja usposabljanja.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener košarke mladih.Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE: Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke mladih.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 400,00€. Rok za plačilo je petek, 19.5.2017.

PRIJAVE

Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 25 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 50.

Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj 3 letna poklicna šola,
 • polnoletnost,
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali 1 leto športno pedagoških izkušenj (iz drugih športnih panog)
Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
 • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.
Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 19.5.2017. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

Odjava

Rok za odjavo je petek, 19.5.2017. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik

Prijavnica

Prijavnica23.2.2017

RAZPIS ZA KANDIDATE ZA GOSTUJOČEGA TRENERJA NA KAMPU
»SUMMER CAMP VOIRON«


Združenje košarkarskih trenerjev razpisuje na podlagi sodelovanja z Francosko košarkarsko zvezo v Lyonu, Comite du Rhone Alpes Basketball, mesto gostujočega trenerja na SUMMER CAMP VOIRON. Namenjen je dečkom in deklicam različnih starostnih kategorij. Predvideno plačilo trenerju je 250€ / teden. Organizacija in stroški prevoza so v domeni kandidata. Kandidat ima v času trajanja kampa plačano bivanje in prehrano. Povezava do spletne strani kampa: http://summercampvoiron.com

Izkušnja Žige Drvariča, ki je bil na kampu lani: http://kosarkarski-trenerji.com/index.php?st=zigadrvaric.

Razpoložljivi termini:
1 teden: 10.7 - 14.7 (1 trener)
2 teden: 17.7 - 21.7 (1 trener)
3 teden: 24.7 - 28.7 (2 trenerja)
4 teden: 31.7 -4.8 (1 trener)
Skupno 5 trenerjev.

Prijave sprejemamo do 15. 3. 2017, na elektronski naslov info@kosarkarski-trenerji.com.
Prijava mora vsebovati:

 • osebne podatke,
 • kratek življenjepis,
 • kratek opis trenerskih ambicij,
 • opis vseh izobraževalnih akcij in akcij KZS, v katerih ste sodelovali v preteklih dveh letih,
 • trenerska izobrazba,
 • znanje tujih jezikov
 • Termin v katerem želite sodelovati.

Minimalne zahteve:
Kandidati morajo imeti izobrazbo najmanj trener mladih, znati morajo vsaj angleško in biti morajo člani ZKTS.

IO ZKTS, bo na podlagi prejetih prijav, izbral najustreznejšega kandidata najkasneje do 14. 4. 2017.13.2.2017

RAZPIS ZA ČLANE DELOVNE SKUPINE ZA REGIONALNI RAZVOJ

KZS in ZKTS ustanavljata neodvisno skupino za regionalni razvoj. Skupina bi imela naslednje naloge:

 • opozarjanje na problematike, ki se pojavljajo v regijah in ligah,
 • pripravo predlogov sprememb in ukrepov za izboljšanje dela,
 • pomoč in podporo na klubski ravni v regijah, ki to potrebujejo,
 • pripravo predloga sestave skupin v ligah mlajših kategorij,
 • evidentiranje najbolj nadarjenih igralcev in ocena njihovega potenciala
 • promocija košarkarske dejavnosti po regijah in spodbujanje otrok za vključitev v organizirano vadbo košarke
 • podajanje predlogov za predavanja na trenerskih klinikah.

Sestava:

 • 4x predstavniki U17 in U19 iz 4 regij (Vzhod I, Vzhod II, Zahod I, Zahod II),
 • 4x predstavniki U15 in mlajših iz 4 regij (Vzhod I, Vzhod II, Zahod I, Zahod II)
 • 2x predstavnik ženske košarke,
 • predsednik strokovnega sveta,
 • predstavnik komisije za košarko mladih,
 • vodja mlajših reprezentanc in
 • predstavnik ZKTS.

Skupno 14 članov.

Delovanje:

 • Predstavniki bi dvakrat mesečno bili v kontaktu z vodjami v regiji. (e-pošta, telefon, skype…)
 • Enkrat na tri mesece bi se komisija sestajala, poročala, ter pripravljala načrte za nadaljnje delo.

Izvoljeni predstavniki imajo v kolikor vestno opravljajo svoje naloge naslednje bonitete:

 • Plačano kilometrino 0,17 € / km za seje delovne skupine.
 • Brezplačno udeležbo na eni od klinik za mlajše.

Potek:
Februar 2017 – razpis za kandidate, ki se pošlje vsem trenerjem. Rok za prijavo 8 dni od izdaje razpisa.
Februar 2017 – volitev predstavnikov izmed prijavljenih kandidatov. Volijo lahko vsi člani ZKTS. Da so volitve veljavne mora voliti vsaj 50 članov.
Marec 2017 – uvodni sestanek delovne skupine.

Razpisni pogoji:

 • članstvo v ZKTS,
 • minimalna usposobljenost »Trener«,
 • delovanje v mlajših kategorijah,
 • pravilno izpolnjen prijavni obrazec do 20. 2. 2017. (OBRAZEC)2.2.2017

Sporočamo žalostno vest, da je v 71. letu starosti včeraj po dolgotrajni in zahrbtni bolezni umrl dolgoletni trener in košarkarski delavec Tone Bohinc.

Tone je bil v preteklosti aktiven član organov Košarkarske zveze Slovenije in Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije, prav tako pa tudi trener slovenskih reprezentanc. V letu 2005 je s strani ZKTS prejel tudi posebno plaketo za dolgoletno strokovno delo z mladimi v košarki.

Združenje košarkarskih trenerjev izreka vsem njegovim svojcem in prijateljem iskreno sožalje.24.10.2016

RAZPIS ZA SPORTIKUS FAIR PLAY DELEGATA

Spoštovani trenerji,
Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije in Inštitutom za razvoj Športa, ter sponzorjem za košarkarske trenerje Grosbasketom, razpisuje 50 prostih mest za Sportikus Fair play delegata.

Usposabljanje je BREZPLAČNO, potekalo bo 28. in 29 novembra v Ljubljani.

Glavni cilji:
 Izboljšati znanje športnih pedagogov, trenerjev in vodstvenih delavcev v športu na področju etike športa.
 Usposobiti za uporabo Sportikus didaktičnih pripomočkov in učinkovitih pedagoških prijemov.
 Promovirati in uporabljati šport kot sredstvo vzgoje in socializacije.
 Spodbujati pedagoški in osebnostni razvoj športnih delavcev.
 Promovirati načela dobrega vodenja in organiziranja športa.

Na E-poštni naslov dejan.gasparin@kzs.si, morate najkasneje do 10. novembra do 12h, poslati v celoti pravilno izpolnjen obrazec ("Prijavni obrazec KZS - Sportikus fair play delegat")

Razpisni pogoji in kriteriji:
Prijavijo se lahko vsi člani Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije, ki imajo poravnano članarino. Prostih je 50 mest. Vodje mlajših kategorij in vodje kategorij U15 in mlajših bodo obravnavani prednostno. V primeru prevelikega števila prijav, se bo kandidate izbiralo glede na stopnjo usposobljenosti oz. izobrazbe. Višje imajo prednost. S prijavo se član obveže, da bo usposabljanje in vse obveznosti povezane z njim tudi izpeljal.

UDELEŽENCEM USPOSABLJANJA SE LE-TO PRIZNA, KOT AKTIVNOST ZA LICENCO V SEZONI 2017/2018.19. 9. 2016

Tudi v letošnji sezoni je Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije izbralo najuspešnejše trenerje sezone in tekmovanja. Izbor je potekal na podlagi spletnega glasovanja članov. Dobitniki bodo prejeli plakete in priznanja v sklopu vidnejših košarkarskih dogodkov.

NAJUSPEŠNEJŠI TRENERJI SEZONE

Moška članska kategorija:
Sašo Filipovski (Državni in pokalni prvak Poljske, Stielmet Zielona Gora)

Ženska članska kategorija:
Damir Grgić (Državni prvak Slovenija, Athlete Celje)

Moške mlajše starostne kategorije:
Simon Petrov (Državni prvak U19, Krka Novo mesto)

Ženske mlajše starostne kategorije:
Damir Grgić (Državni prvak U19, Athlete Celje)

NAJUSPEŠNEJŠI TRENERJI TEKMOVANJA

TEKMOVANJE DOBITNIK
1. SKL MOŠKI Jakša Vulić (Državni prvak Slovenije, KK Helios SUNS)
2. SKL MOŠKI Boris Zrinski (1. mesto 2. SKL, Terme Olimia)
2. SKL ŽENSKE Stojan Fink (1. mesto 2. SKL ženske, Slovenske Konjice)
3. SKL MOŠKI Saša Dončič (1. mesto 3. SKL, Ilirija)
4. SKL MOŠKI Žiga Kovačič (1. mesto 4. SKL, Ježica)
U19 FANTJE Simon Petrov (Državni prvak U19, Krka)
U19 DEKLETA Damir Grgić (Državni prvak U19, Athlete Celje)
U17 FANTJE Lojze Šiško (Državni prvak U17, Union Olimpija)
U17 DEKLETA Grega Verčič (Državni prvak U17, Triglav)
U15 FANTJE Jakob Tratar (Državni prvak U15, ŠD Šentvid)
U15 DEKLETA Miro Majkič (Državni prvak U15, Triglav)
U13 FANTJE Andraž Ulčar (Grosuplje)
U13 DEKLETA Eva Gogala (Panter Ilirija)


19. 9. 2016

Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije, se je v letošnjem letu odločilo za prenovo licenčnih klinik.

Seminarji in klinike v letu 2016 si bile ponovno nekaj novega. Začelo se je 11. junija s seminarjem za vodje mlajših starostnih kategorij. Namenjen je temu, da se tistim, ki opravljajo to funkcijo, predstavi kako naj bi bil mladinski pogon organiziran ter kako delati s skupino trenerjev. Prav je, da vodje klubskih podmladkov vedo, kaj so njihove naloge in koliko ur je za kakšno stvar predvideno, tako lahko zagovarjajo svoj status v klubih. Poleg tega pa smo si želeli predstaviti nekaj primerov dobrih praks dela v različnih klubih. Največji prispevek je bila zagotovo okrogla miza na temo aktualnih problematik. Udeležilo se ga je 64 slušateljev, ki so seminar pozdravili in obenem začrtali smernice, ki si jih želimo v prihodnosti. Naredili smo prvi korak k večji povezanosti trenerjev.

Že teden kasneje so se trenerji U19 in U17 srečali v Postojni. Še ena novost. Namesto enega enodnevnega in enega tridnevnega seminarja, je bila letošnja dvodnevna klinika namenjena izključno trenerjem, ki nosijo največjo odgovornost za razvoj igralcev v njihovem najbolj občutljivem in pomembnem obdobju. Stopnica med igračkanjem in člansko košarko je najtežja in zato je še toliko bolj pomembno, da so trenerji strokovno usposobljeni. Vrhunski predavatelji - David Dedek, Andrej Urlep, Aleš Vičič in Dejan Čikić, so predstavili teme, ki jih bodo trenerji lahko uporabili tako na taktičnem, kot tudi na tehničnem in psihološkem področju. Pol predavanj so zajele delavnice, na katerih smo se s sodelovanjem trenerjev dotaknili cele palete različnih področji, ki jih mora vsak trener obvladovati. Tri delavnice so potekale na igrišču, pet pa v predavalnicah. Na igrišču so trenerji aktivno sodelovali in z izkušenim Gregorjem Fučko, ki je delil neprecenljive izkušnje, pridobivali tudi nova znanja. Tudi v predavalnicah so bili trenerji aktivno vključeni in verjamemo, da smo skupaj naredili korak naprej v pravo smer. Večer je bil namenjen okrogli mizi, kjer smo skupaj debatirali o celostnem razvoju igralca.
FOTOGALERIJA

V septembru smo se znova družili v Postojni, kjer je bil prvi vikend namenjen seminarju za trenerje U11 in U9. Odlični predavatelji, dobre delavnice. Lani smo začeli zelo lepo zgodbo, ki smo jo letos nadgradili. Prvi koraki so pomembni, če so ti napačni, začnemo graditi na napačnih temeljih. Znanje zgrajeno na slabih temeljih pušča posledice skozi celoten razvoj otroka. Širok spekter delavnic je trenerjem pomagal, da mogoče spoznajo nekaj novega, uporabnega.
FOTOGALERIJA

Vikend kasneje je sledila klinika za trenerje v kategorijah U15 in U13. Zanimive teme, poudarek pa na temu, da morda le preveč »driblamo« in da bi mogoče bilo bolje uporabljati malo več podaj. Delavnice z izkušenimi predavatelji in vrhunska predavanja. Vsi zbrani na enem mestu za še večjo povezanost, jutri bodo varovanci naših trenerjev kandidati za nastop v reprezentancah, borili se bodo za zaključne turnirje in vi jim želite dati največ.
FOTOGALERIJA

Tretji vikend v septembru pa je bil prav poseben. Rezerviran je bil za vrhunska predavanja za trenerje članskih ekip in vodje mlajših. Aleksandar Džikić, Luca Banchi, Zmago Sagadin, Jakša Vulić, Dejan Mihevc in predstavnik Društva košarkarskih sodnikov, so predavali o različnih temah. V sproščenem vzdušju in odličnih pogojih na Rogli, so trenerji pridobivali nova znanja, osveževali stara in izmenjevali izkušnje. Bilo je posebno, bilo je dobro.
FOTOGALERIJA

Letošnji izkupiček - 5 klinik in seminarjev, 32 predavanj, 24 delavnic, 4 okrogle mize in kar 588 zadovoljnih slušateljev.

Naredili smo veliko, da bo naslednja sezona na višjem nivoju in da bodo slovenski trenerji bolj povezani, bolj enotni in še bolj skrbeli za prihodnost slovenske košarke.29. 08. 2016

KRATKA NAVODILA PRED SEZONO:


KLINIKE
Povezave do prijav na klinike:
U11, U9: http://www.kosarkarski-trenerji.com/index.php?st=U11U9_2016
U13, U15: http://www.kosarkarski-trenerji.com/index.php?st=U1513_2016
Članska klinika: http://www.kosarkarski-trenerji.com/profil/index.php?prijava=1&id_seminarja=11c

Prosimo vas, da se pravočasno prijavite na ustrezne klinike in pošljete potrdilo o plačilu. Tisti, ki ste potrdila že poslali, pa brez skrbi, saj bomo vsa plačila v profilu označevali po 1. septembru. Vsi, ki ste novi člani in nimate še izkaznice, boste na seminarju prejeli začasno kartico, ki jo na koncu vrnete. Svojo člansko izkaznico pa boste prejeli v septembru.

Vse podrobne info o posamezni kliniki prejmete naknadno.


ZAHTEVKI ZA KARTON
Vljudno vas naprošamo, da v najkrajšem možnem času oddate zahtevke za karton. To storite v vašem profilu. Ne pozabite označiti kategorije za katero zahtevek oddajate in seveda izpolniti pogojev za licenco, ki jo pridobivate:
Licenca vam bo izdana, ko boste imeli izpolnjene vse pogoje. Letošnji kartoni bodo (ČLANSKI / U19 in U17 / U15 in U13 / U11 in U9)


Člani 1. SKL  Člani 2. SKL  Članice 1. SKL

A LICENCA (KLIK ZA INFO)

 

Člani 3. SKL  U19 1. SKL  U19 2. SKL U17 1. SKL  U17 2. SKL  Deklice U19 1. SKL 
Deklice U19 2. SKL Deklice U17 1. SKL  Deklice U17 2. SKL

B LICENCA (KLIK ZA INFO)

 

U15 1. SKL  U15 2. SKL  U13 1. SKL  U13 2. SKL  Deklice U15  Deklice U13 
Fantje U11  Fantje U9  Deklice U11  Deklice U9

C LICENCA (KLIK ZA INFO)

V kolikor slučajno katerega pogoja, še niste izpolnili, bo pa izpolnjen v kratkem podajte poleg zahtevka še podpisano izjavo, s konkretnim datumom in načinom kako boste pogoj izpolnili.

POZOR: VSE ZAHTEVKE POŠLJITE SKENIRANE PREKO E-POŠTE na info@kosarkarski-trenerji.com. V zadevi mora obvezno pisati »ZAHTEVEK ZA KARTON«. ZAHTEVKI MORAJO BITI PODPISANI IN POŽIGOSANI S STRANI KLUBA.


MENTORSTVO
Vse o mentorstvu si preberite tukaj: http://www.kosarkarski-trenerji.com/index.php?st=mentorstvo,
V kolikor bi se radi vpisali na seznam mentorjev nam pošljite e-poštno sporočilo.
9. Izjava o mentorstvu, ki jo morajo izpolniti vsi, ki so vključeni v Projekt mentorstva.


VODJE MLAJŠIH in PIONIRSKIH POGONOV:
Vodje mlajših in pionirskih pogonov naprošamo, da čim prej pošljejo izpolnjene obrazce:
7. Obrazec, ki ga morajo oddati vodje mlajših kategorij, ki zaprosijo za licenco A2 oz. A3
8. Obrazec, ki ga morajo oddati vodje pionirskih kategorij, ki zaprosijo za licenco A4


TRENERJI, KI BOSTE DELOVALI V DVEH KLUBIH HKRATI:
6. Vloga za vodenje ekip dveh klubov hkrati


TISTI, KI STE LETOS OPRAVIČENI DO ZAČASNE LICENCE:
5. Vloga za izdajo začasnega kartona29. 6. 2016

TRENER KOŠARKE

Termini: 26.8. - 4.9.2016
Koordinator: Martin Tuš
Trajanje: 40
Število razpisanih mest: 25
Število prostih mest: 25

Opis:
PRIREDITELJ

Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.
KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo trajalo v obdobju med 26.8.2016 in 4.9.2016. Usposabljanje bo potekalo ob vikendih. Podrobnejše informacije o poteku usposabljanja so razvidne izUrnika usposabljanja.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni cilj usposabljanja je seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v košarkarskih klubih in košarkarskih krožkih srednjih šol, usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev kadetov, mladincev in članov (kadetinj, mladink in članic).

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora imeti:

·         opravljene izpite iz specialne kondicijske, tehnično-taktične priprave,

·         pozitivno ocenjeno seminarska naloga (okvirni letni načrt treniranja za določeno moštvo),

·         kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot glavni trener klubske ekipe ali pomočnik državne reprezentance mlajših starostnih kategorij, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke.

Kotizacija:

 CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 300,00€. Rok plačila je petek, 19.8.2016.

PRIJAVE

Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 25.

Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

·         naziv Trener košarke mladih  (povprečna ocena vseh izpitov najmanj 7) ali opravljen izpit iz predmetov Košarka 1 ali Teorija in metodika košarke – osnovni program na Fakulteti za šport (skupna ocena najmanj 8, praktični del najmanj 9),

·         4 leta tekmovalnih izkušenj in ali  eno leto izkušenj pri treniranju ekip mlajših starostnih kategorij.

Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

·         Scan diplome o strokovni usposobljenosti z nazivom Trener košarke mladih, ali izpis elektronskega indeksa z opravljenih izpitom Košarka 1 ali Teorija in metodika košarke z minimalno oceno kot določeno v pogojih prijave)

·         Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.

Način prijave in plačila
Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 19.8.2016. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 15.8.2016. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

Opombe:
KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik usposabljanja

Prijavnica.pdf

Prijavnica.docx

 20. 6. 2016

Klinika za trenerje U19 in U17 nakazala pravo smer

Ta vikend je v Postojni potekala klinika za trenerje, ki bodo v prihajajoči sezoni vodili U19 in U17. Zbralo se je preko 120 trenerjev, ki so na šestih predavanjih in osmih delavnicah prejeli ogromno informacij. Predavatelji in vodje delavnic so svoje delo opravili vrhunsko in verajmemo, da je vsak trener našel nekaj, kar bo dopolnilo njegov mozaik znanja. Andrej Urlep je predaval o podajah in učenju branjenja blokad, David Dedek o prilagajanju napadalnih kombinacij mladim košarkarjem in agresivni obrambi. Dejan Čikić o tem, kako postaviti blokado, Aleš Vičič pa je spregovoril nekaj besed o motivaciji.

Delavnice so bila zgodba zase, trenerji so imeli možnost neposrednega stika s predavatelji in vodjami delavnic, ki so predstavljali teme iz raznih področij. Andreju Urlepu je na igrišču priskočil na pomoč tudi Gregor Fučka, ki je s svojimi vrhunskimi demonstracijami pokazal, tako mladim košarkarjem, kot tudi trenerjem, male skrivnosti vrhunskega centra. V učilnicah so se trenerji spoznavali s prehrano športnika, osnovami videoanalize, načrtovanjem treninga in psihološkimi situacijami.

Največjo težo so kliniki dali prav udeleženci. Trenerji, ki so si izmenjevali izkušnje, si pomagali, predlagali in sodelovali.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem za udeležbo in sodelovanje, predavateljem in vodjem delavnic za vrhunsko delo, ki so ga opravili, demonstratorjem iz KK Union Olimpija, ki so opravili več, kot le dober trening in seveda vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji.

Vidimo se ponovno drugo leto.

Izjava udeleženca Mihe Čopa: »Takšna oblika in izvedba seminarja, kot je bil v Postojni, mi je zelo všeč. Mislim, da se je organizacijska ekipa potrudila, da nam trenerjem v dveh dneh, v obliki zgoščenega in zanimivega programa, ponudi čim več. Predavanja so bila poučna, delavnice pa so nam s praktičnimi primeri ponudile še lažji stik s predavatelji in možnost debatiranja o izbrani temi.«

Izjava udeleženca Jana Bezice: "Na seminarju, ki je potekal v Postojni za trenerje selekcij U17 in U19, smo imeli priložnost poslušat zelo dobre predavatelje. Predvsem bi pa pohvalil delavnice, kjer smo predvsem trenerji med seboj izmenjali svoje izkušnje iz pretekle sezone."

Izjava Gregorja Fučke: "Bilo je zelo poučno sodelovati na seminarju in mislim, da je bilo izredno pozitivno tako za trenerje, kakor tudi za mene. Naučili sem se nekaj novega v sodelovanju z drugimi različnimi idejami, ki prinašajo izboljšanje in pomoč pri razvoju mladih igralcev.
Hvaležen sem za možnost sodelovanja z Andrejom Urlepom, ker sem se od njega veliko naučil. V upanju, da bomo na Slovenski klopi ponovno videli takega trenerja kot je Andrej, vas lepo pozdravljam."

Izjava Radovana Trifunovića: "Na delavnici PRIPRAVA TEDENSKEGA PLANA smo delovali v smeri, da trenerji povejo svoje izkušnje, svoje mišljenje in svoje videnje okoli priprave tedenskega plana in smo tako prehajali v izmenjavo mnenj. Trenerji prihajajo iz različnih sredin kjer imajo različne pogoje za delo in zaradi tega se pojavljajo različna mišljenja in različne ideje, saj se morajo nekako prilagajati sredinam v katerih delajo. Na delavnicah so bili zelo konstruktivni, vključevali so se v pogovore in sodelovali med seboj. Za res aktivno sodelovanje na delavnicah si vsekakor zaslužijo pohvalo."

Predavatelj David Dedek: "Zelo me veseli, da sem lahko sodeloval na kliniki v Postojni. Organizacija klinike je bila na vrhunskem nivoju. Dobro ravnotežje med predavanji in delavnicami, kot tudi okrogla miza, ki se mi zdi dobra ideja. Vem, da navadno pridejo trenerji po rešitve, vendar pa menim, da je bilo povedanih mnogo informacij, katere lahko trenerje usmerijo saj jim kažejo v katero smer se je usmerila košarka. Ker ocenjujem slovenske trenerje za ene najboljših v Evropi menim, da bodo znali te informacije prilagoditi svojim ekipam in jih uspešno uporabiti."
Kratek video s seminarja za trenerje U19 in U17 v Postojni

Bilo naporno ampak splačalo se je. Še ena dobra in poučna klinika za nami in prav vi trenerji ste jo naredili odlično!

Posted by Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije on Monday, June 20, 2016

Fotogalerija 1. dan

Fotogalerija 2. dan17. 5. 2016

Spoštovani kolegi!

V času od 27.4.- 3.5. sem se kot trener košarke udeležil enotedenskega izobraževanja v Beogradu.

Tedensko doživetje v Beogradu mi je ponovno vzbudilo košarkarsko strast, ki sem jo kot otrok  doživljal v postojnskem klubu. To so bili časi, ko je v Postojni »padla« tudi Smelt Olimpija, gostila je grški PAOK, imela vsako domačo tekmo nabito dvorano, navijaška in srčno predana skupina Torbarji pa je  prepevala postojnske himne ter z gasilsko sireno dvigovala nenehen pritisk nad nasprotnikom, domačinom pa podarila čudovite in nepozabne trenutke. Ekipo so sestavljali pretežno domači igralci. Imel sem okrog 10 let in ta evforija je najbrž tudi eden izmed razlogov, zakaj sem ostal v košarki. To je bilo več kot 20 let nazaj …

… danes kot trener mladih, U9 in U11, delujem v KK Cerknica. Ker sem začutil potrebo po osebnem napredku, sem se odločil, da se udeležim tedenskega izobraževanja, ki nam ga je KZS v sodelovanju s prvim sportskim kolidžem ponudila kot možnost dodatnega izobraževanja. UO KK Cerknica me je podprl v celoti in košarkarska dogodivščina se je lahko pričela.

Prvi sportski kolidž, FMP in Crvena zvezda, skupaj je to institucija Crvena zvezda. Eno steno na kolidžu krasi košarkarska slika z  napisom »Industry of talent«. Menim, da je to najbolj primerna razlaga te institucije. Na njej je zaposlenih 25 profesionalnih košarkarskih trenerjev, od tega jih je 95% diplomiranih iz smeri košarka, ostalih 5 % pa ima končano visoko trenersko (3 letno izobraževanje). V lasti imajo 3 košarkarske dvorane (FMP dvorana, city hall in basketland), kjer boš ne glede na uro med 8 in 23 naletel na trening. V vseh treh objektih visijo slike košarkarskih uspehov, izrezani in uokvirjeni članki, vitrine pokalov … V Beogradu deluje cca. 70 košarkarskih klubov v katerih je cca. 7000 otrok in vsi ti klubi delajo za Partizana in Crveno zvezdo. Sodelovanje s prej omenjenima velikanoma štejejo v čast. Vsako leto organizirajo kamp na Zlatiboru, katerega se udeleži cca. 500 otrok iz katerih delajo selekcijo.

Prvi sportski kolidž je privatna šola, to je športna gimnazija, namenjena pretežno košarkarjem. Nudi predmetnik za gimnazijo po državnih kriterijih ter dva treninga dnevno. Internat, jedilnica, šola in dvorana FMP so povezani v en objekt..  All inclusive ponudba (šolska vpisnina, treningi, spanje, hrana, pranje …) stane 11.000€/leto.

Moje »strokovno izobraževanje« je bilo samouko. Opremljen sem bil s kamero, fotoaparatom, mobitelom, zvezkom in svinčnikom. Bil sem le opazovalec s tribune, ki je spremljal in beležil trenersko aktivni pristop, igralčev odnos in zavzetost  do dela, treninge, tekme, sodnike,, nekaj organizacijskih pogledov, skratka kar sem sam zaznal kot najbolj potrebne veščine. Če naredim kratek povzetek videnega, ugotovim, da ni veliko filozofije. Delo, delo in še enkrat delo vsakega prisotnega na parketu z maksimalnimi vložki. Brezkompromisni trenerji si želijo perfekcijo. Poudarek dajejo vsakem detajlu, vsaka malenkost jim je pomembna. Kompleksnost določenih vaj zahteva veliko igralčevega  razmišljanja za njeno izpeljavo. Močno začutiš, da vedo, zakaj so tam in nemalokrat me je kar potegnilo v njihov sistem dela. Kar naenkrat se mi je težko sprijaznit, da delam v majhnem klubu, kjer smo s trenerskim znanjem, pogoji dela in infrastrukturo precej osiromašeni. Žalostno ugotovim, da nimam tako veliko strokovnega znanja. Tudi mentaliteta ljudi je čisto drugačna. Tam vsi živijo za košarko in samo o njej razmišljajo in to 24 ur na dan vseh 365 dni v letu, s čistilko in kuharji vred. In to je strast. Izbira tega termina mi je omogočila ogled tako kadetskega finala kot tudi dve od treh tekem finala ABA lige. V obeh omenjenih finalih sta bila nasprotnika ista, Crvena zvezda in Mega Leks. Dvorana Pionir me je spomnila na čase Olimpije v nabitem Tivoliju. Navijači dihajo s klubom, otroci znajo himne na pamet, vsak obiskovalec je imel vsaj en kos obleke od Crvene zvezde. Res dobri občutki, ki te kar omamijo in ponesejo.
Pobrano misel iz Srbije: "Uvijek treba slušati ljude. Ako ne slušaš, onda znaš samo toliko, koliko imaš u glavi.", bi apliciral na moje izobraževalno opazovanje v Beogradu, da se je potrebno vedno razvijat in izpopolnjevat, drugače postaneš omejen.

To vrsto izobraževanja priporočam vsakemu trenerju, ki je prišel do točke, ker bi želel eno stopničko višje. Mogoče se trenerji preveč ukvarjamo samo s treningom in samimi vajami.

Tu sem se naučil, da mora trener na treningu vložit precej energije za odločnost, graje, pohvale, spodbujanje, obrazložitev, zakaj se kakšno vajo izvaja in ne samo, da se jo izvaja, popolnost izvedbe, intenzivnost, zavzetost za delo, ekipnost, osebnostno rast, stabilnost igralca, zmagovalni duh, razmišljanje, mentaliteto … ja, vse to je košarka, zato pa je to živ šport v katerem včasih odločajo sekunde in je vsaka situacija v igri nepredvidljiva.

Enkrat sem prebral zapis enega kolega iz geodezije, ki je šel v penzijo. Šlo je nekako tako: ''Po prvih 10 letih sem mislil, da nekaj znam, po 20-ih sem bil prepričan, da mi je čisto vse jasno, po 30 letih dela sem ugotovil, da nimam pojma.'' Skoraj celo življenje sem vpet v košarko in do tega zaključka prihajam tudi sam, a to je le motiv za naprej.

Košarkarski pozdrav!

Aleksander Vučanović, trener mladih U9 in U11

Bolj podrobno doživljanje Beograda pa si lahko preberete tudi na FB KK CERKNICA
1. dan
2. dan
3. dan
4. dan
5. dan
6. dan
7. dan

POVEZAVA DO PODATKOV TEDNA V BEOGRADU

Pa še malo za šalo:11. 5. 2016


Letošnji seminarji in klinike bodo ponovno nekaj novega. Začelo se bo 11. junija s seminarjem za vodje mlajših, ki je novost. Namenjen je temu, da se tistim, ki opravljajo to funkcijo predstavi, kako naj bi bil mladinski pogon organiziran, kako delati s skupino trenerjev. Prav je, da vodje mlajših vedo, kaj so njihove naloge in koliko ur je za kakšno stvar predvideno, tako lahko zagovarjajo svoj status v klubih. Poleg tega pa si želimo predstaviti nekaj primerov dobrih praks v dela v različnih klubih. Največji prispevek pa bo zagotovo okrogla miza na temo problematik s katerimi se srečujete. Plan je nekako sledeč, dobimo se ob jutranji kavici na Gimnaziji Šentvid, poslušamo dve predavanji, kosilo v gostilni pri Mrežarju, še dve predavanji in okrogla miza. Dan, kjer se boste srečali vsi, ki to funkcijo opravljate in skupaj bomo postavili smernice za naprej. Vsaka ideja, vsaka pomoč pri delu za katerega morate biti strokovnjaki pride prav. Da bi se lažje pripravili, vas prosimo, če nam pošljete problematike s katerimi se srečujete.

Že teden kasneje se bodo trenerji U19 in U17 srečali v Postojni. Še ena novost. Namesto enega enodnevnega in enega tri-dnevnega seminarja, letos za vas le en dvo-dnevni posvečen izključno vam. Trenerjem, ki nosite največjo odgovornost za razvoj igralcev v njihovem najbolj občutljivem in pomembnem obdobju. Stopnica med igračkanjem in člansko košarko je najtežja in zato je še toliko bolj pomembno, da so trenerji strokovno usposobljeni. Našli bomo vrhunskega predavatelja, ki bo predaval o načrtovanju individualnega treninga in učenju branjenja blokad na žogi. David Dedek, ki že leta uspešno deluje na Poljskem bo predaval o temu, kako lahko pripravimo taktiko, da bomo ustrezno razvijali igralca ter kako učiti in trenirati agresivno obrambo. Aleš Vičič se bo dotaknil teme, kako zadržati motivacijo pri igralcu, saj vemo, da je v teh letih velikokrat problem z nepričakovanim prenehanjem igranja. Tu pa so še delavnice, kjer se bomo z vašim sodelovanjem dotaknili cele palete različnih področji, ki jih kot trenerji morate obvladati. Tri delavnice bodo potekale na igrišču, pet pa v predavalnicah. Na igrišču boste tudi sami aktivno sodelovali, vendar ne tako, da boste demonstratorji ampak, da boste skupaj z vodjo izvajali trening. Prav tako boste v predavalnicah aktivno vključeni in verjamemo, da bomo skupaj naredili korak v pravo smer. Večer pa je namenjen okrogli mizi, kjer bomo skupaj rekli kakšno o celostnem razvoju igralca. Verjamemo, da se boste dva dni v Postojni družili in uživali v družbi svojih kolegov, s katerimi skrbite za razvoj slovenske košarke.

Sledila bosta več kot dva meseca pavze in v tem času si boste lahko že pošteno »nafilali« baterije, odšli na morje, začeli priprave in v septembru prišli znova v Postojno. Kjer bo prvi vikend na sporedu seminar za trenerje U11 in U9. Odlični predavatelji, dobre delavnice. Lani smo začeli zelo lepo zgodbo, ki bo letos še boljša. Bodite pripravljeni, da za svoje probleme na delavnicah in predavanjih najdete rešitev. Prvi koraki so pomembni, če so tej napačni, začnemo graditi na napačnih temeljih. Znanje zgrajeno na slabih temeljih pušča posledice skozi celoten razvoj otroka. Širok spekter delavnic vam bo pomagal, da mogoče spoznate nekaj novega, uporabnega, morda pomagate mlajšemu kolegu ali navežete novo prijateljstvo, ki vas bo spremljalo na vaši trenerski poti. Dva dni za košarko najmlajših. All inclusive.

Vikend kasneje sledi klinika za U15 in U13. Zanimive teme, poudarek pa na temu, da morda le preveč »driblamo« in da bi mogoče bilo bolje uporabljati malo več podaj. Delavnice z izkušenimi predavatelji in vrhunska predavanja. Vsi zbrani na enem mestu za še večjo povezanost, jutri bodo vaši varovanci kandidati za nastop v reprezentancah, borili se bodo za zaključne turnirje in vi jim želite dati največ.

Tretji vikend v septembru pa bo prav poseben. Rezerviran bo za vrhunske predavatelje, za druženje, piknik. All inclusive na Rogli dva dni. Članski trenerji, ki potrebujejo nove ideje, nove informacije, mogoče celo nove smernice pred začetkom naporne sezone.

Morda je vsega res veliko, vendar trudimo se in želimo si, da bi vsi skupaj naredili korak naprej. Radi bi vam ponudili najboljše in želimo si, da bi vi začeli sprejemati in uživati na seminarjih, kjer imate priložnost, da se posvetite sebi, kolegom in košarki. Nihče vam ne želi soliti pameti, lahko pa vsi skupaj naredimo veliko za izboljšanje trenerskega statusa in napredek naših varovancev.3. 5. 2016

Sebastjan, najprej čestitke ob uspehu. Osvojil si evropsko košarkarsko ligo mladih do 20 let. V ligo je vključenih 26 držav, Slovenije sicer ni med njimi, nam zato lahko poveš kaj več o tej ligi?

EYBL je tekmovanje za mlajše kategorije pod okrivljem FIBA in poteka v kategorijah od U14 do U20. V začetku so tekmovala samo moštva z Baltika, sedaj je udeležba precej širša. V kategoriji U20 je nastopalo 16 moštev. V rednem delu vsako moštvo odigra tri turnirje po pet tekem, z vsakim nasprotnikom enkrat, skupno 15 tekem rednega dela. Najboljša štiri moštva se uvrstijo na zaključni turnir.
Kvaliteta moštev je precej različna.

Nekaj je zasebnih akademij, ki se udeležijo tega tekmovanja, nekaj je tudi znanih evropskih klubov (Khimki, VEF Riga, Žalgiris, Ventspils, Kalev, Tsmoki Minsk, tudi Asseco (pri nas bolj poznan kot Prokom)).
Na zaključni turnir so se  poleg nas uvrstili  še Tsmoki Minsk, Khimki in VEF Riga, vendar so slednji odpovedali udeležbo, zato je priložnost za nastop dobila zasebna akademija, ki sicer deluje v Luksemburgu, vendar je moštvo setavljeno iz 6 Srbov, Makedonca, Senegalca, Turka, Grka in Poljaka, Kanadčan je moštvo zapustil med sezono. Trener in lastnik akademije je Srb.

Poljska, zgleda da se Slovenci dobro znajdemo tam, kako je prišlo do selitve tja?

S pomočjo slovenskega trenerja, ki ja na Poljskem izjemno cenjen, Andreja Urlepa.

Kakšni so pogoji za delo na Poljskem?

Pogoji za delo so izjemni, infrastruktura je v večini mest, kjer smo v sezoni gostovali odlična. V našem klubu imamo na voljo tri dvorane za treninge in dva fitness centra. Zaključni turnir smo odigrali še v četrti dvorani, Areni s 5000 sedeži, ki je sicer v uporabi prvega moštva. 

Imaš talente, ki trkajo oz. že igrajo za prvo ekipo? Bi koga, za kogar bomo zagotovo slišali še v prihodnje, izpostavil?

V moštvu je vsaj šest igralcev, ki so zanimivi za prihodnje, pet jih je tudi na spisku za reprezentanco U20. V zaključku sezone trije dobivajo nekaj priložnosti za igro v prvi ekipi, vendar je na Poljskem zelo malo trenerjev, ki dejansko dajejo priložnost mladim. Zato tudi obstaja tekmovanje U20, večina klubov ima tudi svoje druge ekipe v nižjih ligah, da igralci dobijo minute in ne obsedijo na klopi prvega moštva. 

Izpostavil bi mogoče Wielunskega, ki je organizator igre z višino 196 cm, z izjemnimi atletskimi sposobnostmi, vsestranski igralec, bil je tudi MVP U20, v drugi ligi je dosegel edini triple double v tej sezoni. Drugi je Kołodziej, ki je sicer leto mlajši, visok 203 cm, odličen strelec za tri z izjemnimi atletskimi sposobnostmi. Igra lahko na obeh krilnih položajih. Praktično v vseh tekmovanjih je bil izbran v najboljšo peterko.

Ali Poljaki vlagajo dosti v razvoj mladih košarkarjev, kako so cenjeni mladinski trenerji?

To je precej različno od kluba do kluba. Nekaj klubov veliko vlaga in skrbijo za mlade, večina moštev v Extra ligi, ima tudi drugo moštvo v eni od nižjih lig. Na nivoju države imajo šolski center, ki ga financira ministrstvo, kjer zberejo talentirane igralce iz manjših klubov in z njimi delajo 4 leta, nato se ti igralci vrnejo v matični klub ali ob plačilu odškodnine v katerega od večjih klubov. Trenerji so različno cenjeni, večina trenerjev ekip, ki so bili med najboljšimi osmimi ekipami v tekmovanju U20, ima izkušnje iz reprezentančnih selekcij ali vodenja moštva v Extra ligi, kot imenujejo njihov najvišji rang, vendar še vedno raje izberejo tujega trenerja pred domačim.

Kaj je drugače kot v Sloveniji?

Država je ogromna, zato so tekmovanja mlajših selekcij razdeljena v skupine po regijah, enako je v drugi ligi. Tako, da je znotraj skupine najdaljše potovanje približno pet ur vožnje v eno smer. V drugem delu, ko se najboljša moštva iz skupin srečajo v playoffu, so ta potovanja osem ur in več.
Finančno je večina klubov urejenih, redno plačujejo, licenciranje se izvede tudi sredi sezone, ko morajo biti pokrite vse obveznosti do igralcev in trenerjev ali vsaj sklenjeni dogovori kdaj bodo poravnane. Infrastruktura je odlična, tekme extra lige so organizacijsko na visokem nivoju, TV prenosi, navijaške skupine, plesne skupine, tiskovne konference...

Kakšni so tvoji načrti in ambicije za prihajajoče sezone?

Najprej moram dokončati to sezono, potem bom videl kakšne možnosti se bodo pokazale za prihodnost. Zagotovo pa se bom izpopolnjeval, nadgrajeval svoje znanje in čakal na priložnost, da naredim korak naprej.19. 4. 2016

Sobota, 7. maja 2016
v telovadnici na Rouni (Ervatti)

PROGRAM
08.30 prijava udeležencev
9.00 - 10.30 »Od iger z žogo do minibasketa« 2005 - 2006 Predavatelj: Prof. Maurizio Mondoni – predavatelj FIBA
10.30 coffee break
10.45 - 12.15 »Učenje osnov in nove ideje« Predavatelj: Prof. Mario Blasone – predavatelji FIBA
15.00 – 16.30 »Izvajanje, sprejem, korekcija in razvoj« Predavatelj: Prof. Janez Drvarič – predavatelj FIBA
16.30 coffee break
16.45 – 18.15 »soočenja/razhajanja oziroma talking about...«
Razprava na kateri bodo sodelovali: Sergio Tavčar, Raffaele Baldini, Claudio Pea,...

Kotizacija 10€
Kosilo 10€

Vse se bo prevajalo v Slovenščino.

INFO: marinandrej@alice.it arcominibasket@gmail.com11. 3. 2016

FIBA TECHNICAL COURSE FOR COACHES PROGRAMME

 

Že vrsto let izvaja FIBA, v sodelovanju z Mednarodnim olimpijskim komitejem in fundacijo Olimpijske solidarnosti, program usposabljanja in izpopolnjevanja trenerjev (Technical Course for Coaches programme). Program, ki traja od šest do dvanajst dni, je v prvi vrsti namenjen strokovnemu razvoju trenerjev mlajših kategorij, ki delujejo v košarkarsko manj razvitih in uveljavljenih državah. Organizacija teh trenerskih tečajev je v domeni nacionalnih olimpijskih komitejev in nacionalnih košarkarskih zvez, pripravo in izvedbo vsebin pa FIBA poveri izbranim strokovnim sodelavcem oziroma FIBA instruktorjem, ki so odgovorni za ustrezno kakovostno raven teoretičnih predavanj, praktičnih predavanj in demonstracij ter praktičnih delavnic.

Kot FIBA instruktor v tem programu že vrsto let zelo uspešno in s pomembno vlogo sodeluje Janez Drvarič, letos pa je FIBA k sodelovanju povabila še enega slovenskega

strokovnjaka, Toneta Krumpa. Nedvomno in med drugimi je tudi to priznanje ter potrditev mednarodne uveljavljenosti in visoke kakovostne ravni slovenske košarkarske stroke oziroma trenerjev.

Krump je pred kratkim tako izvedel dva tečaja in sicer prvega, šest dnevnega, v Armeniji v času od 15. do 20. februarja ter drugega, devet dnevnega, na Kosovem v času od 24. februarja do 3. marca. Obeh tečajev se je skupno udeležilo 76 trenerjev in trenerk (48 v Armeniji in 28 na Kosovem), ki so jih izbrale njihove košarkarske zveze oziroma trenerska združenja. Pri tem velja kot presenetljivo omeniti dejstvo, da se je tečaja v Armeniji udeležilo 13 trenerk kar potrjuje ugotovitev, da je v Armeniji košarka med dekleti in ženskami vsaj toliko priljubljena in razširjena, kot je to sicer v košarkarsko najbolj razvitih državah Evrope.

Udeleženci tečajev so, kljub časovno zelo obsežnemu in intenzivnemu delu (ob kakšni dodatni »domači nalogi« so vsak dan v predavalnici in na košarkarskem igrišču delali najmanj 5, včasih pa tudi do 7 ur), uspešno absolvirali naslednje vsebine;

Teoretičen del;

 • Modeli organiziranosti strokovnega dela na nacionalnem in klubskem nivoju,
 • Strokovni vidiki izvajanja projektov množičnega ukvarjanja najmlajših s košarko (med ostalimi je bil predstavljen tudi Slovenski projekt Igrive košarke)
 • Sistemi identifikacije nadarjenih igralcev ter njihovega selekcioniranja in usmerjanja,
 • Strokovna izhodišča izbora ustreznih igralnih sistemov (brez in z enim centrom) za igralce mlajših starostnih kategorij,
 • Priprava izbora ter sistema učenja in treniranja elementov individualne tehnike in taktike, ki omogočajo uspešno izvajanje izbranih igralnih sistemov,
 • Osnove skupinske in kolektivne taktike igralnih sistemov brez in z enim centrom.

Praktične demonstracije;

 • Igriva košarka kot možna metoda zgodnjega motoričnega učenja v povezavi z učenjem posameznih elementov košarkarske igre,
 • Individualna tehnika in taktika izbranih elementov,
 • Nadgrajevanje izbora s skupinsko in kolektivno taktiko.

Praktične delavnice;

 • Metodika učenja in treniranja izbranih tehničnih in individualnih taktičnih elementov,
 • Izbor vsebin in priprava treningov za igralce mlajših kategorij (tehnika in individualna taktika),
 • Prikaz izvedbe pripravljenih treningov,
 • Evalvacija izvedbe in diskusija.

 Na tečaju pridobljeno znanje bodo sodelujoči trenerji v nadaljevanju nadgrajevali v okviru programov, ki jih bodo pričele pripravljati in izvajati njihove trenerske organizacije. V Armeniji je ta šele v fazi nastajanja, na Kosovem pa se bo že delujoča  trenerska organizacija lotila priprave sistem licenciranja trenerjev in njihovega permanentnega usposabljanja oziroma izpopolnjevanja, ki bo sodilo v ta okvir.
9. 2. 2016

Termini: 11.3. - 29.5.2016
Koordinator: Martin Tuš
Trajanje: 80
Število razpisanih mest: 50
Število prostih mest: 50
Opis:

PRIREDITELJ
Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ
Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno po naslednjem razporedu:

 •  Splošni del 11.3. – 20.3.2016,

Zaradi pričakovanega velikega števila prijav bo specialni del izveden v dveh ponovitvah:

 • Specialni del, 1. izvedba: 1.4. – 3.4.2016; 15.4. – 17.4.2016,
 •  Specialni del, 2. izvedba: 20.5. – 22.5.2016; 27.5. -  29.5.2016

V primeru večjega števila prijavljenih kandidatov bo razpisana še tretja ponovitev specialnih vsebin, ki bo predvidoma izvedena v mesecu septembru 2016. O tem terminu bodo prijavljenih obveščeni naknadno. Razpored kandidatov na 1., 2. ali morebitno 3. ponovitev specialnih vsebin bo potekala glede na čas prijave.

VODJA USPOSABLJANJA
Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA
Namen usposabljanja je seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v starostnih kategorijah najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic v košarkarskih klubih, košarkarskih šolah in košarkarskih krožkih osnovnih šol, usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic.

POGOJI DOKONČANJA
Kandidat mora za dokončanje usposabljanja opraviti:

 • teoretični izpit iz vseh splošnih predmetov,
 • izpit iz tehnične priprave, izpit iz taktične priprave, izpit iz pravil,
 • kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot pomočnik trenerja v klubu, košarkarskem krožku ali košarkarski šoli, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba in mnenje mentorja.
 • Uspešno ocenjena seminarska naloga katere temo določi strokovni vodja usposabljanja.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener košarke mladih. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE
Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke mladih.

Kotizacija:
CENA USPOSABLJANJA
Cena usposabljanja znaša 400,00€. Rok za plačilo je petek, 4.3.2016

PRIJAVE

1. Število prostih mest
Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 25 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 50.

2. Pogoji za prijavo
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj 3 letna poklicna šola,
 • polnoletnost,
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali 1 leto športno pedagoških izkušenj (iz drugih športnih panog)

3. Dokazila
Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
 • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.

4. Način prijave in plačila
Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

5. Rok prijave
Zadnji rok za prijavo je petek, 4.3.2016. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

6. Odjava
Rok za odjavo je ponedeljek 29.2.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

Opombe:

KONTAKT
Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf6. 1. 2016

SEMINARJI IN KLINIKE 2016

Pripravili smo vam okvirni plan klinik in seminarjev v letu 2016. V želji, da bomo to sezono še boljši, vas vabimo, da svoje predloge za predavanja in predavatelje ter delavnice in vodje delavnic podate preko spletnega obrazca, ki ga najdete tukaj. Predloge sprejemamo do 14. 2. 2016. Prav tako sprejemamo predloge in ponudbe za lokacijo klinik. Lokacija mora imeti ustrezno infrastrukturo (dvorana, bivanje, hrana). Obenem pa vas seznanjamo z novim pravilnikom o udeležbi na licenčnih seminarjih in klinikah ZKTS.

Seminarji in klinike bodo letos potekali nekoliko drugače. Klinika za U19 in U17 bo dvodnevni in bo izvedena v obliki sestavljena bo iz 4 predavanj, okrogle mize in 8 delavnic. Naša želja je, da dobimo najboljše slovenske trenerje, ki bodo odpredavali in odvodili praktične treninge. Rdeča nit klinike bo bila "Razvijanje igralcev skozi individualni trening in igro". Klinika za članske trenerje bo obvezna le za trenerje članov, ostali bodo seveda vljudno povabljeni k udeležbi. Klinika bo dvodnevna in vezana na enega izmed košarkarskih dogodkov pred kvalifikacijskim tekmami. Želja je, da tudi letos pridobimo čim boljše predavatelje in izberemo čim boljše teme, ki vas bodo pritegnile. V sklopu članske klinike sta predvidena tudi skupščina in druženje v obliki piknika. Ker pravilnik o licenciranju predvideva posebno licenco za vodje mladinskih in pionirskih pogonov, bo tem letos namenjen poseben enodnevni seminar. Na katerem se bomo posvetili predvsem temam, ki so vezane na organizacijo, psihologijo in ostale zadeve, ki niso direktno strokovno košarkarske. September bo pa letos že drugo leto namenjen klinikama za U11, U9, katere rdeča nit bo "Vaje, igre, pristop" in za U15, U13, kjer se bomo posvetili podajam.

Prosimo vas, da si za vas in nas rezervirate zgoraj naštete datume. 

Urnik je okviren in se lahko še spremeni. 7. 12. 2015

Strokovni svet Košarkarske zveze Slovenije je na svoji zadnji seji v letu 2015 sprejel poročilo moške članske reprezentance, ki ga je pripravil Jure Zdovc s svojimi pomočniki.

Poročilo članske reprezentance je predstavil Zdovc, ki je Slovenijo vodil na drugem evropskem prvenstvu (po letu 2009 na Poljskem), lani pa je bil tudi glavni strateg na svetovnem prvenstvu v Španiji. Poleg podrobnega opisa poteka priprav in uresničevanja začrtanih ciljev, je predstavil pregled iger ekipe kot celote ter posameznikov.
Strokovni svet je sprejel sporočilo selektorja in ocenil, da je imela reprezentanca dobre pogoje za delo in podprl visoke cilje strokovnega štaba pred začetkom tekmovanja, kljub temu, da je imela slovenska izbrana vrsta težave z odpovedmi nekaterih ključnih igralcev (Goran Dragić, Domen Lorbek, Edo Murić, Gašper Vidmar in Beno Udrih).
Reprezentanca s strokovnim štabom in selektorjem na čelu je v zastavljeni cilj
vložila ogromno kakovostnega strokovnega dela in energije, saj se je zavedala, da jo čaka zelo težko delo. Strokovni svet KZS delo, igro in rezultat reprezentance ocenjuje v dveh delih, in sicer rezultatsko in igralno uspešen prvi del, ki je odmeval v javnosti ter osmino finala, s porazom na kateri želen rezultat in cilj nista bila dosežena. Opravljeno strokovno delo ob omejeni selekciji so člani SS KZS ocenili kot kakovostno, končni rezultat pa kot objektivno realen.


24. 09. 2015

Obvestilo za trenerje, ki bodo v sezoni 2015/2016 vodili ekipe  U15, U13, U11 in U9 /pionirji-rke.

Trener, ki nima ustrezne trenerske izobrazbe ter trener, ki je prejel diplomo za naziv Trener mladih po 1. 1. 2013, mora sodelovati na strokovnem izpopolnjevanju, to je na treningih regijskega selekcioniranja, pod okriljem KZS.   

Obveznost za trenerja je naslednja:
a)     VELJA  ZA TRENERJE MOŠKIH EKIP:

prisotnost na treh treningih regijske ekipe U13 ali U14 ter na 1 od 2 turnirjev regijskega selekcioniranja U13.  

(skupaj 4 aktivnosti).

Regijsko selekcioniranje bo potekalo od oktobra 2015 do konca maja 2016; gradivo je objavljeno v projektu »PRIKAZ MODELA SELEKCIONIRANJA FANTOV U13«, ki smo ga posredovali klubom.

b)     VELJA ZA TRENERJE ŽENSKIH EKIP:

           prisotnost na treh  (od  petih) treningih regijske selekcije U14 za dekleta,

            v katero spada klub, kjer deluje trener.

            Regijsko selekcioniranje bo potekalo od novembra 2015 do maja 2016.

Gradivo je objavljeno v projektu »PRIKAZ MODELA SELEKCIONIRANJA ZA DEKLETA U14«, ki smo ga posredovali klubom.

TERMINI TRENINGOV

Če trener izpolni gornjo obveznost /strokovno izpopolnjevanje/, bo oproščen plačila »finančne pristojbine«, katera se nanaša na neizpolnitev pogoja »trenerska izobrazba«. 

Za kontrolo izpolnjevanja navedene obveznosti sta pristojna vodja regijskega selekcioniranja in ZKTS.  

Vodstvo projekta je pristojno in tudi zadolženo, da  Komisiji za izdajo trenerskih kartonov pri ZKTS (Svetu trenerjev)  pravočasno posreduje  seznam trenerjev, ki izpolnjujejo pogoje glede te oblike strokovnega izpopolnjevanja.

ZKTS - Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije    

                                                       24. 08. 2015

PET VRHUNSKIH PREDAVATELJEV NA KOŠARKARSKI KLINIKI V KOPRU

Ta vikend smo v Kopru poleg odličnih tekem reprezentanc Ukrajine, Finske, Italije in Slovenije, bili priča tudi vrhunski trenerski kliniki. Več kot 200 slušateljem so v treh dneh odlični predavatelji predstavili osem kompleksnih tem. Vsak dan je po končanih predavanjih sledil tudi ogled tekem. Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije je uspelo privabiti na predavanje trenerja Crvene Zvezde, Dejana Radonjića, ki je predaval o razvijanju agresivne obrambe in obrambi oz. napadanju v pick n' roll situacijah, trenerja reprezentance ZDA U17, Dona Showalterja, ki je predaval o obrambi s podvajanjem in razvijanju napada.Trener reprezentance Italije Simone Pianigiani je imel temo o napadanju v situacijah, ko obramba prevzema. Henrik Dettmann, ki vodi Fince, je predstavil finski model razvoja reprezentančnega programa.

V sodelovanju s FIBA EUROPE, pa smo uspeli kot predavatelja dobiti tudi Arika Shiveka, ki je v preteklosti vodil Izrael, njegovi temi pa sta bili kombinirana obramba in razvoj tranzicijske igre. Vsi udeleženci klinike so za popotnico v novo sezono prejeli trenersko tablo, torbo in druga darila, ki jim bodo služila kot pripomoček pri napornem delu v prihodnje. Srečni izžrebanec Samo Miška, pa je prejel posebno darilo našega sponzorja in sicer Tablico Sony Xperia Z2.

Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije se zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri organizaciji in izvedbi klinike. Naša želja je, da bi tako kvalitetne klinike postale stalnica v našem prostoru in bi naši trenerji imeli tako odlične priložnosti za pridobivanje aktualnih novih znanj.


FOTOGALERIJA S KLINIKE (FACEBOOK 1, FACEBOOK 2)
14. 07. 2015

ORGANIZACIJSKI ODBOR  »HEKI« za izvedbo letnega                                
tradicionalnega spominskega srečanja  »Vojko Herksel«    
1000  LJUBLJANA – Leskoškova 12                                                

Spoštovani prijatelj košarkarskega navdušenca,  žal že pokojnega,
Vojmirja Herksla – Hekija  (1959 – 2007)

VABILO na pohod in srečanje ob 8-osmi obletnici smrti sobota  01. avgust 2015

Prvega avgusta 2015  beležimo že 8-osmo leto od nepričakovane izgube našega prijatelja,  sodelavca,  nekaterim  
tudi učitelja,   Vojka Herksla-Hekija.      Ob tej priliki razpisujemo  pohod na Kamniško sedlo,  srečanje  v
»Spominskem parku«  in skupni  piknik v Domžalah  ter  možnost  igranja popoldanskega  tenisa.

P R O G R A M  za soboto 01.08.2015:

Pohod  do »Pastircev« in naprej na »Kamniško sedlo«  bo iz Kamniške Bistrice ob  08.00 uri;
začetek pohoda  iz »Pastircev« pa bo   ob 9.00 uri   (za skupno nadaljevanje pohoda)
Pohodnikom, ki so v zadnjih letih bolj maloštevilni,  priporočamo, da se za morebitni skupni pohod medsebojno dogovorijo                (možna poveza za dogovor  je Gorjan Ladi = 041 728-130).

ZBOR za ostale/NEPOHODNIKE  je   ob 12.00 uri pri koči v KAMNIŠKI  BISTRICI,   
od tu bomo odšli do »Spominskega parka«, kjer je  Hekijevo  spominsko obeležje. Na poti do »Spominskega parka« se nam pridružijo tudi dopoldanski (predvidoma maloštevilni) pohodniki.   
Po krajši slovesnosti bomo letošnji »Hekijev« program zaključili s
skupnim piknikom  v DOMŽALAH,  Kopališka cesta 4 – odbojkarsko igrišče za bazenom;  
– začetek predvidevamo  ob 14.00 uri,   prispevek posameznika znaša 15 €;
na igriščih teniškega kluba bo omogočeno tudi  popoldansko igranje tenisa – lahko tudi kot turnir;
zadnji rok za prijavo na popoldanski (teniški del)  je do  01.08.2014 do 12,00 ure pri koči.

O B V E Z N O:
Od vseh udeležencev se pričakuje, da bodo  svojo prisotnost in želje sporočili       
najkasneje do ponedeljka  27. julija 2015 do 12. ure       
in to s podatki o udeležbi  -  na pohodu  bom sodeloval(a):

   • na celotnem pohodu na Kamniško sedlo  oz.
   • le kot nepohodnik  (do obeležja v »Spominskem parku«).    
   • Sodelovanje na skupnem pikniku v DOMŽALAH …..………  DA    –   NE

Vašo prisotnost z ustreznim podatkom  lahko sporočite:  
na e-mail:   anton.pavlic@kzs.si ali andrej.kobilica@kzs.si       
po telefonu:    01/520-10-20 /Tone Pavlič/ ali 01/520-10-18 /Andrej Kobilica/;
GSM:   051/412 – 220  /Tone Pavlič/;              GSM  041 887-399 /Andrej Kobilica/
po faxu   01  520-10-22  /Košarkarska zveza Slovenije/.

Na snidenje!

Ljubljana,  14.07.2015                                                                                                 

Za Organizacijski odbor,
Lado GORJAN   l.r.23. 06. 2015

TRENER KOŠARKE

Termini: 28.8. – 30.8.2015, 11.9. – 13.9.2015.

Koordinator: Martin Tuš
Trajanje: 90
Število razpisanih mest: 25
Število prostih mest: 25
Opis:
PRIREDITELJ
Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ
Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v dveh delih:

 1.  28.8. – 30.8.2015,
 2.  11.9. – 13.9.2015.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni cilj usposabljanja je seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v košarkarskih klubih in košarkarskih krožkih srednjih šol, usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev kadetov, mladincev in članov (kadetinj, mladink in članic).

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora imeti:

 • opravljene izpite iz specialne kondicijske, tehnično-taktične priprave,
 • pozitivno ocenjeno seminarska naloga (okvirni letni načrt treniranja za določeno moštvo),
 • kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot glavni trener klubske ekipe ali pomočnik državne reprezentance mlajših starostnih kategorij, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke.

Kotizacija:

 CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 300,00€. Plačilo je možno v dveh obrokih. Prvi obrok, v višini 150,00€ mora biti poravnan najkasneje do 15.7.2015, drugi v identičnem znesku pa do 14.8.2015. V primeru prijave po 15.7.2015 mora kandidat prijavnino poravnati v enem znesku 300,00€.

PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 25.

2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • naziv Trener košarke mladih  (povprečna ocena vseh izpitov najmanj 7) ali opravljen izpit iz predmetov Košarka 1 ali Teorija in metodika košarke – osnovni program na Fakulteti za šport (skupna ocena najmanj 8, praktični del najmanj 9),
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali  eno leto izkušenj pri treniranju ekip mlajših starostnih kategorij.

3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan diplome o strokovni usposobljenosti z nazivom Trener košarke mladih, ali izpis elektronskega indeksa z opravljenih izpitom Košarka 1 ali Teorija in metodika košarke z minimalno oceno kot določeno v pogojih prijave)
 • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.

Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslovmartin.tus@fsp.uni-lj.si.

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 14.8.2015. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

6. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 10.8.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik usposabljanja

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf 15.06.2015

S klikom na to POVEZAVO, si že danes zagotovite, dostop do klinike v LAS VEGASU. Plačate danes, ogledate pa si lahko v obdobju enega tedna, od 15. julija dalje. Najboljši NBA trenerji, so vam na dosegu klika.

2015 Pro Scout School - Trailer from TPG Sports Group on Vimeo.10.06.2015

Dragi trenerji, 

radi bi vas povabili na All In Sport Summer League 2015. 

Mednarodni dogodek z igralci 10 različnih nacij. Dogajal se bo v Trstu od 23. do 27. junija (Palasport Aquilinia, Via di Zaule 91, 34015 Muggia:

PROGRAM

BROŠURA

Za več informacij obiščite: http://www.allinsport.it

27. junija dopoldne bo tudi trenerska klinika z trenerjem: Valerio Bianchini. 

Lep pozdrav,

=====================
ALL IN SPORT - A.S.D.
w. http://www.allinsport.it
e. eventi@allinsport.it
t. +39 345 84 451 0017. 3. 2015

INFORMACIJA O LICENČNIH TRENERSKIH SEMINARJIH IN KLINIKAH ZA SEZONO 2015/2016

Obveščamo vas, da so v tem letu predvideni naslednji seminarji in klinike:

Kategorija

Trajanje

Lokacija

Oblika

U9, U11

5. 9. – 6. 9.

Postojna

Dvodnevna klinika s praktičnimi delavnicami

U13, U15

12. 9. – 13. 9.

Postojna

Dvodnevna klinika s praktičnimi delavnicami

U17, U19

21. 6.

Domžale

Enodnevni seminar, obvezna udeležba tudi na kliniki za člane

Člani

21. 8. – 23. 8.

Koper

Tridnevna mednarodna klinika

Udeležba na kliniki oz. seminarju je za vodenje predvidene kategorije obvezna. Nadaljnje informacije o posameznih klinikah in seminarjih sledijo, ko bo to aktualno.

Trenerji, ki imajo aktivni trenerski staž v pionirskih kategorijah daljši od 15 let, lahko preko obrazca, ki je objavljen na spletni strani http://www.kosarkarski-trenerji.com/, oddate vlogo za odsotnost s klinike za U9, U11 ali U13, U15. Vloga mora biti oddana najkasneje do 15. junija 2015.

Bivanje v času tridnevne mednarodne klinike v Kopru je v lastni režiji. O aktualnih ponudbah vas bomo obvestili preko elektronske pošte.

ZKTS17. 03. 2015

TRENER KOŠARKE MLADIH

Termini: 29.5.2015 - 20.6.2015
Koordinator: Martin Tuš
Trajanje: 130
Število razpisanih mest: 25
Število prostih mest: 25

Opis:
PRIREDITELJ
Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ
Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA
Usposabljanje bo izvedeno v dveh delih:

 1. Splošni del 29.5. – 6.6.2015,
 2. Specialni del 12.6. – 20.6.2015,

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja je seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v starostnih kategorijah najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic v košarkarskih klubih, košarkarskih šolah in košarkarskih krožkih osnovnih šol, usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora za dokončanje usposabljanja opraviti:

1.       teoretični izpit iz vseh splošnih predmetov,

2.       izpit iz tehnične priprave, izpit iz taktične priprave, izpit iz pravil,

3.       kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot pomočnik trenerja v klubu, košarkarskem krožku ali košarkarski šoli, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba in mnenje mentorja.

4.       Uspešno ocenjena seminarska naloga katere temo določi strokovni vodja usposabljanja.
Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener košarke mladih. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE
Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke mladih.

Kotizacija:
CENA USPOSABLJANJA
Cena usposabljanja znaša 400,00€. Plačilo je možno v dveh obrokih. Prvi obrok, v višini 200,00€ mora biti poravnan najkasneje do 18.4.2015, drugi v identičnem znesku pa do 18.5.2015.

PRIJAVE

1.       Število prostih mest
Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 25.

2.       Pogoji za prijavo
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj 3 letna poklicna šola,
 • polnoletnost,
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali 1 leto športno pedagoških izkušenj (iz drugih športnih panog) 

3.       Dokazila
Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
 • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.

4.       Način prijave in plačila
Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.
PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.
Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 18.5.2015.

5.       Rok prijave
Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 18.5.2015. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

6.       Odjava
Rok za odjavo je ponedeljek 18.5.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

Opombe:
KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na miha.kurner@fsp.uni-lj.si ali martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik
Prijavnica.docx
Prijavnica.pdf5. 2. 2015

V sklopu spletne strani ZKTS uvajamo spletni forum. Ki je namenjen diskusiji in izmenjavi informacij med trenerji. Vabljeni k uporabi. Vsi, ki bi radi sodelovali kot moderatorji in imate svoje ideje vabljeni k soustvarjanju. Pošljite svoje podatke na info@kosarkarski-trenerji.com

REGISTRIRAJTE SE IN SODELUJTE ZDAJ19.11.2014

NAVODILA pridobitve trenerskega kartona 2014/15  za kategorijo  U11 in U9

Izdajanje trenerskega kartona  za vodenje ekipe U11 in U9 v tekmovanjih SKL  bo potekalo v skladu z določili veljavnega „Pravilnika o licenciranju trenerjev za vodenje košarkarskih ekip v Sloveniji« in po sprejetih določilih SS-strokovnega sveta  KZS  in IO-izvršnega odbora  ZKTS.
Obrazec »Zahtevek za pridobitev trenerskega kartona za U11 in U9« je, tako kot tudi drugi obrazci, objavljen na spletni strani ZKTS – aplikacija »Moj profil«

Osnovni pogoj za pridobitev trenerskega kartona  je  polnopravno članstvo v ZKTS. 
Obrazec „Zahtevek za pridobitev trenerskega kartona za vodenje ekipe za kategoriji U11 in U9«  izpolniti, žigosati in podpisati  ter original z  redno pošto poslati na sedež ZKTS. 

Ostala določila:
Vsak, z redno pošto,  prejet  Zahtevek za izdajo trenerskega kartona obravnava pristojna Komisija individualno (za vsakega trenerja posebej). 
V primeru, da trener ne izpolnjuje zahtevane pogoje, se lahko uporabijo naslednje možnosti:

 •  izda se trenerski karton s časovno omejitvijo oz. se izdajo kartona zavrne;
 •  neizpolnjeni pogoj za pridobitev trenerskega kartona se lahko trenerju opraviči tudi z izdelavo in pozitivno ocenjene seminarske naloge; za to obliko opravičila se mora na naslov ZKTS prijaviti trener sam,  temo seminarske naloge pa določi Svet trenerjev pri ZKTS, ki bo nalogo tudi pregledal in ocenil;
 •  neizpolnjevanje pogojev se finančno ovrednoti s plačilom ustrezne pristojbine oz. takse.

Na ligaških tekmah SKL bo kontrolo trenerskega kartona opravil tehnični komisar tekme oz. prvi sodnik, ki bo o tem poročal vodstvu tekmovanja;  le-to bo kršiteljem izrekalo kazni v skladu z disciplinskimi določbami  TP-Tekmovalnih propozicij  KZS.

Klub, katerega trener v celoti izpolnjuje vsa predpisana določila za pridobitev trenerskega kartona v kategoriji od U11 in U9,  bo oproščen plačila takse za pridobitev trenerskega kartona.
Pri morebitni izdaji trenerskega kartona med sezono (če je zahtevek vložen po odigranem prvem krogu lige),  mora imeti klub poravnane vse zapadle finančne obveznosti. 

Ljubljana,  17.07.2014
ZKTS-Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije    
in
SS-strokovni svet  Košarkarske zveze Slovenije3. 10. 2014

Obvestilo za trenerje, ki bodo v sezoni 2014/2015 vodili ekipe  U15, U11 in U9 /pionirji-rke/

Trener, ki nima ustrezne trenerske izobrazbe ter trener z manjšim trenerskim stažem od treh let (zahtevana stopnja je najmanj Trener mladih), mora sodelovati na strokovnem izpopolnjevanju, to je na treningih Regijskega selekcioniranja, pod okriljem KZS.  

Obveznost za trenerja je naslednja:

 1. VELJA  ZA TRENERJE MOŠKIH EKIP:

Prisotnost na 2-dveh (od 4-štirih) treningih regijske ekipe U 13 ter  na 1 od 2 turnirjev 
(skupaj 3 aktivnosti).
Regijsko selekcioniranje bo potekalo med  24. 11.  2014   do konca aprila 2015; gradivo je  objavljeno v projektu »PRIKAZ MODELA SELEKCIONIRANJA FANTOV U 13«, ki smo ga posredovali klubom.

 1. VELJA ZA TRENERJE ŽENSKIH EKIP:

                        Prisotnost na 3-treh  (od  5-petih) treningih regijske selekcije U 14 za dekleta,
v katero spada klub, kjer deluje trener.
Regijsko selekcioniranje bo potekalo med 17.11.2014 do konec maja 2015.
Gradivo (okvirni termini treningov) je objavljeno v projektu »PRIKAZ MODELA SELEKCIONIRANJA ZA DEKLETA U14«, ki smo ga posredovali klubom.

Če trener (brez trenerske izobrazbe) izpolni gornjo obveznost /strokovno izpopolnjevanje/, bo oproščen plačila »finančne pristojbine«, katera se nanaša na neizpolnitev pogoja »trenerska izobrazba«,  ostalim trenerjem (tisti, ki že imajo trenersko izobrazbo in se udeležijo 3 aktivnosti regijskega selekcioniranja na treningih oziroma turnirjih U13) se sodelovanje na treningih prizna kot 1x udeležba na licenčnem seminarju za vodenje pionirskih ekip

Za kontrolo izpolnjevanja navedene obveznosti sta pristojna vodja Regijskega selekcioniranja in ZKTS.  

Vodstvo projekta je pristojno in tudi zadolženo, da  Komisiji za izdajo trenerskih kartonov pri ZKTS (Svetu trenerjev)  pravočasno posreduje  seznam trenerjev, ki izpolnjujejo pogoje glede te oblike strokovnega izpopolnjevanja.

Izdajanje trenerskega kartona  za vodenje ekipe v tekmovanjih SKL PIONIR- rjev/- rk  
(U15, U13 in U9)  bo potekalo podobno kot v lanski sezoni-2014.

ZKTS - Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije    24.9.2014


PROSTO DELOVNO MESTO

Te veseli košarkarsko delo z otroki? ŽKD Ježica v svoje vrste vabi novega trenerja/ko košarke, ki bi skupaj s puncami ustvaril/a še prodornejšo in čvrstejšo ekipo ter jih popeljal/-a novim zmagam naproti.


Vse dodatne informacije najdeš na: 
ŽKD Ježica
Savlje 6, 1000 Ljubljana
Telefon 041 709 460
E-pošta: info@zkdjezica.si
Facebook: https://www.facebook.com/zkdjezica?ref=hl
Spletna stran: www.zkdjezica.si2.9. 2014

Objavljamo sprejeta pravila ZKTS, ki so bila potrjena na redni skupščini v Domžalah, 23. 8. 2014.

POVEZAVA DO PRAVIL11.08.2014

Ljubljana,  06.08.2014             

                                                              

V A B I L O

 

za sodelovanje na redni SKUPŠČINI Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije
DOMŽALE,  dvorana  Komunalnega centra,      sobota  23. avgust 2014   ob 12.45 uri; (po zadnjem dopoldanskem  predavanju)

Skupščina bo v sklopu licenčnega seminarja  za trenerje članskih ekip in  ekip  U17 in  U19.    

                                   
Predlagan je naslednji    D N E V N I  R E D :

1.  Otvoritev, izvolitev organov skupščine in poročilo verifikacijske komisije

2.  Potrditev zapisnika 4. redne letne Skupščine ZKTS   -  gradivo je objavljeno na spletni strani ZKTS 

3.  Poročilo  IO,  DK in  NO ZKTS  ter finančno poročilo - gradivo je objavljeno na spletni strani ZKTS 

4.  Razprava o poročilih  (FINANČNO POROČILO)

5.  Potrditev  »Pravil ZKTS«  -  po javni razpravi je bil čistopis Pravil  objavljen na spletni strani ZKTS      

6.   Razno 
-  Na podlagi spletnega glasovanja trenerjev in objavi rezultatov bodo podeljena priznanja 
najuspešnejšim trenerjem sezone 2013/14.

                                                                
Športni pozdrav,
IZVRŠNI ODBOR ZKTS,
predsednik Sergej Ravnikar06.07.2014MEDNARODNA TRENERSKA KLINIKA

Litovska trenerska organizacija prireja mednarodno kliniko, ki bo med 8. in 10. avgustom v Klaipedi. Več o kliniki si lahko pogledate na spodnjem letaku in uradnem vabilu.

LETAK

VABILO10.06.2014USPOSABLJANJE ZA NAZIV TRENER

Košarkarska zveza Slovenije in Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za šport organizirata usposabljanje za naziv trener košarke, ki bo potekalo od 19. do 28. septembra 2014 na Fakulteti za šport v Ljubljani.

Urnik in razpis usposabljanja

Prijavnica07.05.2014OBVESTILO O LICENČNIH SEMINARJIH ZA SEZONO 2014/2015

Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije bo v letu 2014 organiziralo dva licenčna seminarja:

Za trenerje ekip mlajših starostnih kategorij v tekmovanjih SKL (U-19 in U-17),  oba  v spodnjem besedilu navedena seminarja sta OBVEZNA za pridobitev trenerskega kartona za sezono 2014/2015:

 • Enodnevni licenčni seminar za trenerju U-19 in U-17, v soboto, 21. 6. 2014, v Domžalah.

 • Tridnevni licenčni seminar, v času mednarodnega turnirja slovenske moške reprenzentance, med 22. in 24. avgustom, v Domžalah.

Za trenerje vseh ČLANSKIH ekip SKL-slovenskih košarkarskih lig je OBVEZNA udeležba na tridnevnem licenčnem seminarju, v času mednarodnega turnirja slovenske moške reprenzentance, med 22. in 24. avgustom,  v Domžalah.

Vse dodatne informacije sledijo naknadno.02.04.2014SPREMEMBE PRAVIL ZKTS

Spoštovani kolegi,

IO ZKTS je pripravil predlog sprememb pravil Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije. Pravilnik bo pripravljen za potrditev na skupščini ZKTS, ki bo v sklopu seminarja v avgustu. Naprošamo vas, da pravila podrobno preberete in podate morebitne konstruktivne pripombe oz. predloge, najkasneje do 22. 4. 2014 do 12h, na e-poštni naslov info@kosarkarski-trenerji.com. IO ZKTS, bo morebitne predloge in pripombe pregledal na seji 29. 4. 2014 in zapisal končno verzijo.

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.
Predsednik:
Sergej Ravnikar


DOKUMENT PRAVILA ZKTS 201401.04.2014USPOSABLJANJE ZA NAZIV TRENER MLADIH

Košarkarska zveza Slovenije in Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za šport organizirata usposabljanje za trenerje košarke mladih, ki bo potekalo od 9. do 24. maja 2014 na Fakulteti za šport v Ljubljani.

Prijavijo se lahko kandidati, ki so dopolnili 18 let in imajo končano najmanj IV. stopnjo izobrazbe. Program strokovnega usposabljanja za pridobitev naziva trener košarke mladih je sestavljen iz dveh sklopov in sicer iz sklopa splošnih vsebin ter specialnih (košarkarskih) vsebin.

Temeljni cilj programa je seznaniti kandidate z osnovami košarkarskih pravil ter tehnične, taktične in telesne priprave košarkarjev v kategoriji mlajših in starejših dečkov in deklic ter jih usposobiti za vodenje njihovih ekip. Udeleženci si bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili strokovno usposobljenost 1. stopnje, z nazivom trener košarke mladih.

Šolnina za posameznega kandidata znaša 250,00 € za specialni del ter 150 € za splošni del. V ceni šolnine so všteti naslednji stroški: avtorski honorarji, prevozni stroški predavateljev, strokovna literatura, organizacija in vodstvo tečaja.

Stroški tečaja morajo biti obvezno poravnani  pred začetkom predavanj v skladu z  navodili o načinu plačila na prijavnici-predračunu.

Tečaj usposabljanja se bo izvajal na Fakulteti za šport v Ljubljani v treh vikendih, od 9. do 24. maja 2014. Za dokončanje oz. pridobitev strokovnega naziva morajo kandidati uspešno opraviti tako izpite iz  splošnih vsebin za trenerje, kot tudi obveznosti na specialnem delu. Kandidati, ki imajo opravljen splošni del, naj to navedejo na prijavnici!

Kandidati se lahko prijavijo prek te prijavnice in sicer najkasneje do 30. aprila 2014!

Razpored predavanj si lahko ogledate TUKAJ.
11.03.2014STROKOVNI ČLANEK - PREDAVATELJA IN FIBA INŠTRUKTORJA

Igra branilcev v napadu - strokovni članek v srbskem jeziku.

O avtorju:
Zoran Prelević
Diplomant Višje trenerske šole v Beogradu 1989.
Kot igralec igral za Radnički, Šibenik in reprezentanco Jugoslavije.

Kot trener pa vodil:
1990/1991 Mladost Zemun
1992/1995 Bahrein, Al Hala in reprezentanca Bahraina
1995/1996 OKK Beograd
in še veliko ekip na bližnjem vzhodu.

 11.03.2014TRENERSKA KLINIKA V ATENAH

Grška trenerska organizacija organizira kliniko, ki bo potekala v Atenah med 25 in 27. aprilom 2014, več pa na:

TEJ POVEZAVI

 11.03.2014KLINIKA V SKLOPU FINALA EVROLIGE

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE FINAL FOUR INTERNATIONAL COACHES CLINIC

PREDAVATELJI:
JUAN ANTONIO ORENGA
Spanish Men's National Team Coach
Eurobasket 2013 Bronze Medal
BRIAN HILL
NBA Coach
JASMIN REPESA
Croatian Men's National Team Coach
Cedevita Zagreb (Croatia) Coach
SIMONE PIANIGIANI
Italian Men's National Team Coach
Italian Basketball Federation Technical Director

Program klinike
Prijavnica
Brošura
Nastanitev06.03.20143. PIONIRSKI TRENERSKI ZAKLJUČNI SEMINAR - POSTOJNA

09:00

tekma regijskih selekcij U14     FANTJE

 

10:45

tekma regijskih selekcij U14      FANTJE

 

11:30

Evidentiranje prisotnosti trenerjev

Andrej Kobilica

12:30

Predstavitev IGRIVA KOŠARKA

Alenka Škreblin

12:40

1. predavanje     - TELESNA PRIPRAVA U14

Slavko Vujin

13:30

2. predavanje     - STRUKTURA TRENINGA U14

Gašper Papež

14:30

3. predavanje     - SELEKCIONIRANJE (DOSELEKCIONIRANJE) U14

Gašper Papež

 10.02.2014PODELITEV PRIZNANJA TRENER LETA 2012 / 2013

V sklopu finalnega turnirja pokala SPAR, je Združenje košarkarskih trenerjev podelilo plakete najuspešnejšima trenerjema v moški kategoriji po izboru stanovskih kolegov in sicer pri mlajših Dejanu Čikiću, za katerega je priznanje prevzel Lado Gorjan, saj je Dejan bil v Turčiji z reprezentanco U-16 in Gašperju Potočniku v članski kategoriji. Obe priznanji je podelil Janez Drvarič.

Za obe nagradi našima članoma iskreno čestitamo, obema želimo še naprej uspešno delo. Obenem pa čestitamo ekipi KK Krka Novo mesto za osvojeni lovoriki, tako v mini pokalu SPAR, kot v članski kategorjii.

Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije.07.02.2014

KONSTRUKTIVNO VIDENJE IN PREDLOG ZA BOLJŠI JUTRI SLOVENSKE KOŠARKE

Dolgoletni košarkar in sedaj oče mladega košarkarja, nam je podal svoje videnje za boljši košarkarski jutri. Ker so njegovi predlogi konstruktivni, vam bomo v nadaljevanju podali tako njegove predloge, kot tudi naš odgovor glede trenutne situacije. Obenem pa vse, ki konstruktivno razmišljajo za boljši košarkarski jutri pozivamo, da nam pišejo na info@kosarkarski-trenerji.com

"Preko Facebook strani Združenja slovenskih košarkarskih trenerjev sem bil pozvan naj pošljem svoj predlog, kaj bi bilo potrebno izboljšati v SLO košarki. Odločil sem se odgovoriti predvsem z željo, da bi se odzvali tudi pristojni in začeli široko razpravo o tem. Moje ime je Dagmar Dražović, košarko sem igral preko 20 let, sedaj pa spremljam slovensko košarko preko svojega sina.
Slovenska košarka mora nujno stopiti velik korak naprej. Seveda se spremembe oz. izboljšanje stanja ne more zgoditi čez noč, zato bi morali slovenski trenerji po široki razpravi postaviti nove smernice (skupno strategijo, kaj se poudarjeno trenira), po katerih bi kontinuirano začeli delati vsi klubi Sloveniji. Tukaj je nekaj predlogov, kaj bi bilo po mojem mnenju potrebno delati z mladimi igralci, kot tudi delno kakšen stil igre bi morala gojiti SLO reprezentanca.

Atletika – košarkarji bi morali imeti narejeno atletsko »osnovno šolo«

Košarka slovi kot en najbolj atletskih športov na sploh, zato bi ji morali posvetiti veliko več pozornosti. Večino ZDA igralcev, ki igra v ligi NBA je v mladih letih (do konca srednje šole ali še dalj) vsaj delno trenirala tudi atletiko (največ šprint, ovire, daljina). Američanom jo je seveda lažje trenirati zaradi ustroja športa v ZDA. Z atletiko razvijajo boljšo tehniko in motoriko teka in skoka ter boljšo raztegljivost celotnega telesa (hrbtenice, rok, nog). Če si že s treniranjem atletike ne izboljšajo svoje košarkarske igre (v kar dvomim), si vsaj podaljšajo kariero ali mogoče obvarujejo pred kakšno poškodbo. Mladi košarkarji bi morali največ preko atletske abecede, raztegovalnih ter drugih vaj sistematsko odpravljati svoje napake pri teku in skoku. Praktično vsem se, da veliko izboljšati : npr idealno dvigovanje kolen pri teku, odzivnost stopal, drža telesa, boki, delo rok, tek bolj po prstih, itd.  Ni vse v moči in eksplozivnosti ampak tudi v motoriki in spretnosti telesa. Mislim,da bi rabili večje sodelovanje trenerjev atletike (tudi atletskega oddelka FŠ), kot tudi boljšo atletsko izobraženost košarkarskih trenerjev (verjetno preko seminarjev). Preko atletike bi ustvarjali bolj celovite športnike saj bi imeli mladi košarkarji poleg boljšega koraka tudi boljše znanje o fizikalnih zakonitostih lastnega telesa. Seznanjeni bi bili z lastnimi šibkimi točkami ter kako jih naj poskušajo odpraviti. Mislim, da bi moralo biti 20-25 odstotkov košarkaskega treninga pri mladih posvečeno atletiki in načrtnemu atletskemu raztegovanju. Vem, da nekatere ekipe mlajših v klubih opravljajo določen del atletskega treninga, vendar ne dovolj sistematično, redno in precej mimogrede ter nestrokovno (opravičujem se tistim trenerjem, ki to obvladajo).  
Olimpijsko načelo višje, hitreje, močneje (osnova starih in novih olimpijskih iger je atletika) od vseh športov poleg atletike najbolj pooseblja prav košarka.
V ZDA je trend joga, kjer na konec košarkarskih treningov tudi mladih košarkarjev prihajajo joga inštruktorji (za fante je boljše, če je inštruktorica) z 20 do 30 minutno vadbo.

Met nad ali preko glave, floater, semi hook, polhorog

Kot so Litvanci znani kot dobri šuterji, bi morali biti Slovenci znani, da prav vsi (iz vseh pozicij 1 do 5) obvladajo in uporabljajo tehniko meta floater (z obrazom proti košu) in polhorog (bočno obrnjen proti košu). Menim, da sta si meta zelo podobna (sorodna) ter se srečujeta pri kotu 45%. Nižji igralci mečejo več floater višji pa več polhorog. Met bi bilo dobro tudi indoktrinirat (zapisati neka pravila meta v pomoč trenerjem in igralcem) seveda pa to ni enostavno ter bi bilo potrebno sodelovanje več ljudi. Verjamem pa, da je tehnika meta tudi že kje zapisana.
Zakaj floater ali polhorog?
Ta vrsta meta se lahko uči od rane mladosti, saj je edini met, ki ga otrok kolikor toliko normalno (pravilno) vrže. Predvsem floater, ki se bi ga začeli učiti prvega . Če se ta šut začne učiti pri desetih letih bi ga igralec (seveda če se ga uči kontinuirano) moral kolikor toliko obvladati do 20 leta ( vsak trening 10 – 20 ponovitev x 250 treningov na leto x 10 let je 25 – 50 tisoč ponovitev)
Hitra priprava meta kot tudi hiter izmet.  Ponavadi visok lok žoge pri metu. Ob kontaktu oz dobri obrambi najlažje izvedljiv met. Lahko se ga izvaja nekako do 4 metre od koša. Met, ki je v odločilnih trenutkih in ob koncu napada zelo dobrodošel.
V osnovi bi se morali mladi učiti met z naskokom na dve nogi, kasneje pa bi se začeli učiti tudi metati iz dvokoraka  ter ene noge kot tudi metali s slabšo roko.

Večji poudarek na malih detaljih

Moral bi biti večji poudarek na malih detaljih osnovnih košarkarskih prvin (par cm daljši in nižji prvi korak, bolj prepričljivo varanje podaje ali meta,  malenkost hitrejši in spretnejši crossover, malenkost bližje nemetalna roka metalni pri metu na koš....). Košarka je tudi igra detaljev, malenkosti ločijo povprečne igralce od dobrih ali dobre igralce od vrhunskih.

Fakulteta za Šport

Želim si, da bi fakulteta za šport Lj. (oddelek za košarko) pomenila za slovensko košarko to kar pomeni Kolnska univerza za nemški nogomet ali Inssbruška za avstrijsko alpsko smučanje.  Seveda je veliko povezano z denarjem, vse pa tudi ne. Npr. pred EP v Sloveniji bi pričakoval (naša reprezentanca ima to možnost) študijo prednosti in slabosti štirih levičarjev v peterki ali pa treh nizkih levičarjev. Lahko bi tudi probali bolj natančno indoktrinati met iz skoka (skok šut). Vse prepogosto so večinoma mladi trenerji prepuščeni sami sebi pri učenju meta. Čeprav vsak košarkar vrže na koš unikatno, bi se dalo popredalčkat stile meta. Po mojem mnenju obstaja več vrst in podvrsti meta (glede na pozicijo nemetalne roke na žogi, glede na kot komolca pred izmetom, glede na položaj telesa pri metu, ...). Lahko bi npr. analizirali mete slavnih izjemnih šuterjev, ki mečejo na dokaj različne načine (Dražen Petrović, Larry Bird, Bryant) ter zapisali njihove glavne značilnosti in poiskali skupne točke. Potrebuje se čim več opornih točk, za lažje svetovanje pri učenju meta šuta.

IGRA SLO REPREZENTANCE

Po kakšnem slogu igre smo Slovenci znani? Osebno, ne bi znal opisat
Igra mora biti zmeraj ista ne glede na trenerja (kot Španci, Grki, tudi Litvanci in še kdo).
Vojna in košarka – taktika presenečenja nam je v krvi
Če primerjamo košarko z vojno smo se Slovenci za svoje ozemlje večinoma bili neenakovredne bitke z številčno močnejšim nasprotnikom (tudi največja slovenska pesnitev Krst pri Savici Dr. Prešerna opisuje Črtomirov neenakovreden boj) tako, da smo morali igrati na karto presenečenja (anti-fašistični boj - TIGER, partizanski boj, Rudolf Maister)   
Osebno to vidim  na igrišču: veliko sprememb ritma igre s poudarkom na hitri igri (razdelan, natreniran protinapad tudi po košu), igranje s tremi beki v peterki, natrenirati nenadno osamitev obrambnega igralca za igro ene na ena za vse igralne pozicije (na strani ne po sredini, tudi pri bitkah se vedno preseneti na boku). Pick and roll bi se moral igrati več na strani in manj na sredini zaradi boljše preglednosti (kot playmaker sem se veliko bolje znašel v picku na strani). Več različic obrambe (vsaj 5, tudi zelo agresivne) s pogostim menjavanjem. Potrebujemo »specialce« - igralce za posebne naloge v ekipi (trenutno jih kar imamo Z. Dragić, E. Murić), časi ko smo govorili da imamo deset (12) enakovrednih igralcev upam, da so mimo .
Kako naj bi napad ali obramba dejansko zgledala, se ne čutim dovolj sposobnega, da bi to narisal. Želim si, da bi bila naša igra enostavna (vedno ista začetna postavitev v napadu) in hitra ter seveda, da bi jo nujno gojile že mlajše selekcije, tako da bi imeli čim manj problemov z uigravanjem. Druge ekipe naj razmišljajo o naši igri ter se nam prilagajajo in ne obratno. Španska dominanca v Evropski košarki temelji prav na uigranosti preprostih in hitrih akcij, kjer vrhunski igralci tudi, če jim kdo manjka, že leta igrajo isti basket za reprezentanco (tudi v mlajših kategorijah).
Moj zapis ni kritika trenerskega dela za katerega vem, da v povprečju ni zadovljivo plačan. Mogoče je kritika glavnih trenerskih »vedet« v Sloveniji, ki med seboj bolj slabo komunicirajo kaj šele sodelujejo.Seveda ne mislim, da so samo moje ideje edine pravilne in logične. Želim le široko razpravo med trenerji kaj in kako vnaprej. S trenerskega vidika je potrebno jasno določiti smer in sistem za več let (kakršen koli že je) in ga čimbolj striktno izvajati ter sproti nadgrajevati.

Lep pozdrav, Dagi Dražović"

ZKTS odgovarja:

Atletika – košarkarji bi morali imeti narejeno atletsko »osnovno šolo«
S trditvami se načeloma strinjamo in se zavedamo, da smo na področju kondicijske priprave zelo deficitarni, kar se najbolj vidi prav na EP mlajših starostnih kategorij. Se pa v zadnjih letih to področje izboljšuje, saj smo začeli s sistematičnim izobraževanjem trenerjev mlajših kategorij na tem področju in sicer v sklopu regijskega selekcioniranja in seminarjev. Prav tako pa so na vseh akcijah nacionalnega programa in reprezentance prisotni kondicijski trenerji, ki s fanti vadijo prav atletske prvine. Preskok v zadnjem je bil velik, vendar trenutno zaradi nesistematičnega dela v večini klubov, še vedno šepamo. Iščemo rešitev na nacionalnem nivoju, ki pa se žal ne more razviti čez noč. Povezana je tako s financami, kot dojemljivostjo posameznikov za novosti v sistemu dela. Smo pa mnenja, da bi vsak športnik moral imeti, preden začne z določenim športom, za seboj tako atletsko, kot tudi gimnastično šolo. Ti dve prvini pa bi skozi športnikov razvoj morali biti uvrščeni v trenažni proces vsaj v pred in posezonskem obdobju.

Met nad ali preko glave, floater, semi hook, polhorog
Z napisanim se seveda strinjamo. Verjamemo, da najboljši trenerji tem prvinam tudi posvečajo pozornost, mogoče pa tudi ne dovolj. Je pa dejstvo, da v večini klubov z mlajšimi (U-10, U-12, U-14), delajo mlajši manj izkušeni trenerji, vsi pa poznamo pravilo, da bi morali z najmlajšimi delati najboljši trenerji. Vendar je glede na trenutno situacijo to izvedljivo? Kvalitetnih trenerjev nam primanjkuje, pa še ti se odločajo za druge poklice, kajti finančna kriza na področju športa nič ne zaostaja za gospodarstvom, kvečjemu ga še prehiteva. Ljudi, ki bi kot zanesenjaki in volonterji to počeli, pa praktično ni več. Naslednji problem v večini klubov je zagotovo tudi to, da nimajo svojih dvoran, kar pomeni da imajo nekateri 3x do 4x po 1,5 ure treninga, pred tem in po tem pa nimajo na razpolago dvorane, torej za vse tisto, kar bi bilo »nekaj več«, zmanjka časa. Otrok, ki bi sami dodatno vadili na zunanjih igriščih pa je na žalost tudi vse manj. Združenje trenerjev intenzivno pripravlja seminarje, na katerih bo več poudarka na tehničnih detajlih in posvečanje le-tem. Prav tako so v intenzivni pripravi standardi znanja za določene starostne kategorije, v katerih bo natančno opredeljeno, kaj mora otrok v določenem starostnem obdobju znati. Vse prepogosto se namreč dogaja, da morajo trenerji U-16 in U-18 učiti otroke osnove oz. popravljati napačno naučene osnovne elemente košarke. Vsak trener pa lahko za svoj razvoj in posledično razvoj svojih varovancev naredi sam z dodatnim izobraževanjem.

Fakulteta za Šport
S Fakulteto za šport tesno sodelujemo že od samega začetka, prav tako je Fakulteta za šport zadolžena za pridobivanje izobrazbe in usposabljanja trenerjev, preko njih namreč poteka celotno izobraževanje za vse nazive trenerjev. Prav tako fakulteta opravlja ogromno raziskav s področja košarke. Fakulteta opravlja tudi meritve reprezentantov, posledično ima referenčne vrednosti za določena starostna obdobja in povratne informacije glede splošne in specifične talentiranosti posameznikov in seveda povratne informacije o njihovem napredku. Prav tako pa profesorji in bodoči diplomanti opravljajo raziskave različnih področji dejavnikov uspešnosti v košarki. Pri tem so seveda finančno precej omejeni, saj se pri nas za projekte, ki se nanašajo na raziskovalno delo v športu praktično ne namenja sredstev. Eno od pomembnih raziskovalnih področji v zadnjem času je prav met na koš. Tako kot ste že sami zapisali pa je met zelo širok pojem in unikaten pri vsakem posamezniku. »Pravilen« met ni nujno najuspešnejši pri vseh. Težiti pa moramo k temu, da tehnika meta ne jemlje prednosti posameznika v danih situacijah. Analiza meta najuspešnejših bi morda dala neke oporne točke, toda antropometrične lastnosti posameznika so tiste, ki poleg avtomatiziranih gibov najbolj definirajo met. In prav avtomatizacija napačnih gibov pri najmlajših v težnji k »pravilnemu« enoročnemu metu, je povzročala največ težav. Na tem področju se je naredilo ogromno z manjšimi žogami in nižjimi koši, tako lahko otroci že prej avtomatizirajo »pravilno« tehniko, v kateri pa je skozi razvoj potrebno poiskati odvečne gibe in glede na specifiko antropometrije poiskati idealen in obenem natančen gib. Trenerje lahko naučimo osnov in metod za odpravljanje določenih napak. Individualna tehnika in mini korekcije pa so stvar posameznika in dojemljivosti za le-te.

IGRA SLO REPREZENTANCE
Zelo lepo napisano. Slovenci res težko rečemo, da smo po nečem znani. Znani smo po svoji »majhnosti« in  velikem številu vrhunskih košarkarjev, ki iz te »majhnosti« izhajajo. Iz dveh milijonov ljudi, ki se ukvarja z vsemi možnimi športi sestavljamo reprezentanco, ki parira največjim. Za primer 1 od 25 pokrajin iz katerih sestavljajo Francozi reprezentanco U-16 ima 2 mio prebivalcev. Število talentov in izjemnih talentov na generacijo, pa je posledično pri nas relativno majhna. Selektorji mlajših selekcij in konec koncev tudi članske, so tukaj torej v precepu. Prilagoditi igro tistemu talentiranemu oz. dvem in izvleči maksimum iz ekipe ali ekipo podredit nekem »stilu«, po katerem naj bi bili znani. Žal smo v situaciji, ko moramo igro prilagajati ekipi in nimamo možnosti ekipe prilagajati igri. Se pa dela na temu, da imajo vse reprezentance enak način dela, program, ki se nadgrajuje, prav tako se nadgrajuje način selekcioniranja in dela z nadarjenimi košarkarji.  

Za vse napisano se Dagmarju še enkrat iskreno zahvaljujemo, verjamemo da bomo s takšnimi in še dodatnimi dobrimi idejami in nasveti, vsi skupaj naredili nekaj za boljši košarkarski jutri. Kot je že Dagmar sam ugotovil pa časi niso ravno rožnati in kriza pušča posledice na vseh področjih. Kritičnih točk na področju trenerstva je kar nekaj, verjamem pa da se bo za večino našla ustrezna rešitev.13.01.2014

INFORMACIJA O PIONIRSKIH  TRENERSKIH SEMINARJIH V LETU 2014

Povezave do pionirskih seminarjev v letu 2014.

Prosimo, da se trenerji prijavijo na vsak seminar posebej.

V kolikor ne bo prijave se udeležba ne bo priznala, ker seminarje  delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

LAŠKO prijava

LJUBLJANA prijava


POSTOJNA prijava07.01.2014

INFORMACIJA O PIONIRSKIH  TRENERSKIH SEMINARJIH V LETU 2014

Strokovno izpopolnjevanje ob regijskih selekcioniranjih, katero velja kot eden izmed pogojev  za pridobitev trenerskega kartona za vodenje ekip U14, U12 in U10 je prav tako na seminarjih, in sicer:
1. SEMINAR  - nedelja, 02. 02. 2014,  LAŠKO (dvorana TRI LILIJE))
2. SEMINAR  - nedelja, 16. 02. 2014,  LJUBLJANA  (gimnazija BEŽIGRAD)
3. ZAKLJUČNI (SKUPNI) SEMINAR – nedelja, 16. 03. 2014,   POSTOJNA  (SŠC Postojna)

Za pridobitev trenerskega kartona za trenerje ekip U14, U12 in U10  je potrebno poleg ostalega zadostiti tudi pogoju C – strokovno izpopolnjevanje,  in sicer:

 • Prisotnost na 1-enem  od  2-dveh razpisanih licenčnih seminarjev:
 • nedelja, 06. februar  2014 v LAŠKEM,  prvi licenčni seminar ali
 • nedelja, 16. februar  2014 v LJUBLJANI,  drugi  licenčni seminar.
 • Obvezna je prisotnost na 3. zaključnem (skupnem) seminarju, ki bo v:
 • nedeljo 16. marec 2014  v  POSTOJNI.
 • Prisotnost na treningih in tekmah regijskih selekcij-ekip U 13 in U 14:

a)  velja  za trenerje moških ekip:
prisotnost na 3-treh (od 5-petih) treningov regijske ekipe U 13 ter  na 1 od 2 turnirjev (skupaj     
torej 4 aktivnosti). Gradivo je objavljeno v projektu »PRIKAZ MODELA SELEKCIONIRANJA
FANTOV U 13«
b)  velja za trenerje ženskih ekip: 
prisotnost na 4-štirih od 6-šestih treningov regijske selekcije U 14  v katero spada
klub, kjer trener deluje. Gradivo je objavljeno v »PRIKAZ MODELA SELEKCIONIRANJA
DEKLET U14«
Če  trener, ki  nima ustrezne trenerske izobrazbe  (zahtevana stopnja je najmanj T- mladih) izpolni gornjo obveznost-strokovno izpopolnjevanje v obliki sodelovanja na treningih in tekmah  regijskih selekcij, bo oproščen plačila »finančne pristojbine«, katera je predvidena kot ena izmed možnosti  zaradi  na neizpolnitve  pogoja  »trenerska izobrazba«.
Za kontrolo izpolnjevanja navedene obveznosti sta pristojna vodja regijskega selekcioniranja in ZKTS.  

Opomba:
Podrobnejše vabilo z razporedom in s prijavnico vam posredujemo v naslednjem tednu.17.12.2013

INTERVJU Z JANEZOM DRVARIČEM, KI JE IN ŠE VEDNO V SLOVENSKI KOŠARKI PUŠČA VELIK PEČAT

Za vami je bogata košarkarska kariera. Bili ste trener v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji. Delovali ste na Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) in nekdanje Jugoslavije (KSJ).  Bili  ste selektor in trener slovenskih in reprezentanc nekdanje skupne države. Delovali ste kot direktor reprezentanc  Slovenije in bili vodja mlajših kategorij pri Union Olimpiji, kjer ste sedaj svetovalec  mladinskega pogona. Ob tem pa ste še FIBA inštruktor in predavatelj na trenerskih tečajih FIBA Europe Coaching Certifikate. Ste tudi predsednik Komisije za košarko mladih in član Strokovnega sveta KZS ter član Izvršnega odbora Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije. Ko se danes zazrete v preteklost, v kateri funkciji ste se počutili najbolj domače, kaj je bilo tisto, kar vas je najbolj zaznamovalo, katera vloga je bila tista, za katero ste čutili da je prava.

Dovolite mi, da preden odgovorim na vaše vprašanje, na kratko predstavim kako je potekala moja trenersko pot, ki  sem jo začel leta 1971 kot trener pionirjev ljubljanske Ilirije. Že prvo sezono smo postali podprvaki, drugo pa prvaki Slovenji. Po končanem študiju na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani (današnja Fakulteta za šport), sem se leta 1972 zaposlil kot trener-inštruktor na Košarkarski zvezi Slovenije KZS, kjer sem  selekcioniral, treniral in vodil mlade perspektivne igralce v okviru reprezentanc Slovenije, strokovno pripravljal in vodil košarkarske tabore KZS, bil v strokovno pomoč slovenskim košarkarskim klubom…
Leta 1974 sem bil prvič trener kadetske in mladinske reprezentance nekdanje Jugoslavije (SFRJ). S kadetsko reprezentanco smo bil leta 1975 na Evropskem prvenstvu tretji, z mladinsko reprezentanco pa istega leta na Balkanskem prvenstvu prvi. Mladinsko reprezentanco nekdanje skupne države sem vodil še na Balkanskem prvenstvu leta 1881. Bili smo prvi. Selektor in trener kadetsko reprezentanco SFRJ pa sem bil še na dveh Evropskih prvenstvih. Leta 1987 smo bili evropski prvaki, dve leti kasneje pa evropski podprvaki.
V novembru 1988 sem vodil mlado reprezentanco SFRJ na turnejo po ZDA, ker smo igrali sedem tekem z močnimi univerzitetnimi košarkarskimi ekipami.  
Seveda sem deloval tudi v članski košarki. Bil sem glavni trener petih moških članskih ekip naslednjih klubov: Slovan, Olimpija, Cibona Zagreb, Pordenone in Jadran Trst. S Slovanom smo igrali vidno vlogo v 1. B zvezni ligi SFRJ, bili pa smo tudi trikrat pokalni prvaki Slovenije (1980, 1981 in 1982). Ponosen sem na rezultat, ki smo ga v sezoni 1986/87 dosegli s Cibono. Bili smo prvaki v tekmovanju Evropski pokal pokalnih zmagovalcev.
Leta 1983 sem vodil člansko reprezentanco SFRJ in to na Balkanskem prvenstvu, kjer smo bili prvi in za tem še na Mediteranskih igrah, kjer smo v finalu premagali takratnega evropskega prvaka Italijo.
Leta 1993 mi je pripadla čast, da sem bil selektor in trener članske reprezentance Slovenije na dodatnih kvalifikacijah za EP, na Sredozemskih igrah in na Evropskem prvenstvu.
Odgovor na vaše vprašanje pa je naslednji: najbolje sem se počutil, ko sem delal z mladimi košarkarji. To je bilo tisto, kar me je, vsaj po mojem mnenju, najbolj zaznamovalo in to je bila vloga za katero sem čutil, da je zame prava.

Delovali ste v sosednji Italiji, kakšna je bistvena razlika med slovenskim klubom in italijanskim klubom, ter seveda v načinu dela.

V Italiji sem deloval v treh klubih. Kot glavni trener članske ekipe in hkrati tudi vodja mladinske pogona sem delal v Pallacanestro Pordenone in v košarkarskem društvu Jadran Trst. Oba kluba sta v mojem mandatu nastopala v nižjem rangu tekmovanja (B in C italijanska liga). Kot pomočnik trenerja-svetovalec (glavni trener je bil Teoman Alibegović) pa sem deloval tudi v košarkarskem klubu Snaidero Udine, ki je takrat nastopal v najvišjem rangu italijanskega prvenstva (A1 liga).
Spoznal sem, da je glavna razlika med navedenimi italijanskimi in slovenskimi klubi, ki jih poznam, v tem da italijanski izvajajo le takšne programe in tekmujejo v tistem rangu tekmovanja, za katere imajo zagotovljene materialne pogoje. Kar se načina dela tiče pa je potrebno poudariti, da v italijanskih klubih delajo zelo dobro z najmlajšimi igralci in igralkami. Delovanje njihovega sistema mini-basket je na zelo visoki kakovostni ravni. Njihovi inštruktorji, kot imenujejo strokovnjake, ki delujejo na področju mini-basketa, so resnično strokovno zelo usposobljeni in izkušeni za delovanje na tem področju.

Glede na to, da predavate na številnih trenerskih seminarjih in tečajih v tujini, s tem spoznavate tudi način dela drugod. Kaj pri tem opažate? V čem smo Slovenci drugačni? V čem je slovenski trener drugačen od recimo italijanskega, srbskega, nemškega?

Slovenski trenerji nismo drugačni od trenerjev v drugih državah. Mnogi naši trenerji so strokovno zelo dobro usposobljeni in izobraženi. Kar nekaj je takšnih, ki so v svojem delu zelo uspešni tako doma kot v tujini. Opažam pa, da na primer v Italiji in tudi drugod, košarkarje mlajših kategorij trenirajo starejši, izkušeni trenerji. Pri nas žal to ni praksa, saj z mladimi pogosto delajo trenerji začetniki, ki še nimajo potrebnih znanj in izkušenj, pa tudi kakšen tak trener, ki ni primeren za delo z mladimi. Takšni trenerji ne morejo učinkovito delovali pri razvijanju mladih igralcev. Moram pa poudariti, da v mladinskih pogonih nekaterih slovenskih klubov uspešno delujejo dobro usposobljeni in izobraženi mladi slovenski trenerji, ki imajo že kar veliko trenerskih izkušenj. To je dobro in pohvalno.

Mnogi slovenski trenerji, razen nekaterih izjem, menijo da v Sloveniji niso ustrezno cenjeni in  spoštovani. Kje vidite razloge za to?

Za ugled slovenskih trenerjev moramo poskrbeti trenerji sami. Tega ne bo storil nihče namesto nas. Ugled moramo graditi na čim boljšem znanju in strokovnosti. Naše ravnanje na treningih in tekmah naj bo takšno, da bomo vzor igralcem in okolju v katerem živimo in delamo. Res je, da smo trenerji nasprotnih ekip na tekmah tekmeci, vendar bi se morali medsebojno spoštovati in ceniti. Morali bi bolj sodelovati in »držati skupaj«, kot je to v primeru srbskih košarkarskih trenerjev. Bolj aktivno bi morali sodelovati in delovati v organih našega Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije ter dvigati in varovati ogled le-tega. Sami moramo poskrbeti za dvig naše avtoritete v sredinah v katerih delamo. Kot strokovnjaki moramo imeti odločilno besedo pri odločanju o strokovnih vprašanjih. Biti moramo vodje stroke.

Slovenija premore kar nekaj mladih talentov. Kakšna je po vašem pravilna pot mladega igralca do članske ekipe. V Sloveniji namreč prihaja do dveh ekstremov. Mladi v najboljših slovenskih članskih ekipah še ne dobijo priložnosti, po drugi strani pa v ekipah nižjega ranga, nekatere mlade igralce prezgodaj vključujejo v članska moštva in zato ti mladi pogosto tam »pregorijo«.

V procesu razvijanja mladih nadarjenih igralcev, je prav prehod iz mlajših kategorij v člansko, zelo zahteven postopek. V nobenem primeru ni dobro, če je ta prehod izveden takrat, ko mlad igralec za to še ni fizično, tehnično in mentalno, pripravljen. Zato morajo klubski trenerji (ne agenti!) strokovno oceniti, kdaj je mlad igralec pripravljen, da lahko že trenira s članskimi igralci in v nadaljevanju ali bi lahko morebiti že dobil tudi priložnost za igranje v članski ekipi. Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, je prav in bolje, da mlad igralec trenira in igra v mladinskih kategorijah.

Kot svetovalec ste še vedno aktivni v mladinskem pogonu košarkarskega kluba Union Olimpija. Katere so vaše zadolžitve?

Glede na to, da sem že upokojen smo se z vodstvom kluba dogovorili, da bom svetoval trenerjem, ki delajo z mladimi selekcijami kluba. S trenerji sodelujem pri pripravi programom dela, občasno spremljam treninge mladih selekcij, redno pa sem prisoten na domačih tekmah mladincev in kadetov, ki jih potem skupaj s trenerji analiziramo. Skupaj z vodjo mladinskega pogona in vodjo košarkarske šole kluba, pripravljamo in oblikujemo strategijo dela z mladimi igralci kluba …

Zakaj kakovost in uspešnost slovenskih mlajših selekcij, tako klubskih kot reprezentančnih, v zadnjih letih upada in kako bi jo lahko spet dvignili na višjo raven?

Zato je več razlogov. Povzel in navedel bom nekatere iz  letošnjega gradiva Strokovnega sveta KZS »Strnjen pregled in ocena stanja v slovenski košarki«:
zmanjšanje selekcijskega potenciala za košarko;
postopno upadanje motiviranosti otrok in njihovih staršev za ukvarjanje s kakovostno in vrhunsko košarko;
neobjektivne ter z dejanskimi sposobnostmi in potenciali neusklajene aspiracije mladih igralcev in njihovih staršev;
nestrokovno in izključno materialno motivirano ravnanje ter poseganje agentov v načrtovanje in usmerjanje razvoja igralcev;
slabšanje materialnih in organizacijskih pogojev strokovnega dela na klubskem in nacionalnem reprezentančnem nivoju in s tem zmanjšan obseg in kakovost strokovnega dela;
vse močnejša in vse bolj razširjena komercializacija delovanja klubskih košarkarskih šol in izvajanje selekcijskega procesa, ki je zaradi slabih materialnih pogojev ves bolj podvrženo komercialnim zahtevam klubskih vodstev in tudi interesom trenerjev (le-ti so odvisni od komercialne uspešnosti košarkarskih šol);
pomanjkanje ustrezno usposobljenih in izobraženih ter dovolj kakovostnih trenerjev; poslabšanje materialnega in siceršnjega statusa trenerjev …
Za ponoven dvig kakovosti in uspešnosti mladih slovenskih košarkarjev in košarkaric je Strokovni svet KZS pripravil predloge za ukrepanje. Spet bom povzel in navedel le nekatere, ki so zapisani v zgoraj navedenem gradivu:
Ukrepi za povečevaje zanimanja za košarko med otroci ter ukrepi, ki naj prispevajo k večji množičnosti  ter širjenju osnovne selekcijske baze in selekcijskega potenciala;
Ukrepi za izboljšanje kakovosti in strokovnosti izvajanja trenažnega procesa ter usmerjanja in selekcioniranja otrok in mladine v kakovostno in vrhunsko košarko;
Ukrepi za dvig ravni izobraženosti in usposobljenosti strokovnih delavcev oziroma trenerjev ter za povečanje njihovega števila (še zlasti v pionirskih kategorijah) in s tem tudi za izboljšanje kakovosti strokovnega dela in statusa strokovnih delavcev oziroma trenerjev;

Kakšen je vaš nasvet mladim, ki se odločajo za trenerski poklic?

Biti trener mladih ne more in ne sme biti samo poklic. Ko delamo z mladimi na katerem koli področju gre za poslanstvo. Zato tistim, ki se odločajo, da bi postali trenerji mladih svetujem, da najprej dobro premislijo in  sami ocenijo ali imajo osebnostne lastnosti, ki so potrebne za opravljanje tega poslanstva. Predlagam jim, da preberejo knjigo, ki jo je napisal legendarni trener John Wooden z naslovom »Practical Modern Basketball«. Coach Wooden je bil in bo zame kot trenerja vzor. Želel pa, da bi bil vzor čim večjemu številu slovenskih trenerjev. Dr. Brane Dežman je zapisal: »John Wooden je Velik trener in Velika osebnost. Slednje je še danes. Mislim, da bo njegova košarkarska filozofija večna«. Se strinjam.24.10.2013

RAZGLASITEV REZULTATOV ZA NAZIV NAJUSPEŠNEJŠI TRENER SEZONE 2012 / 2013

Združenje košarkarskih trenerjev je tudi to sezono izvedlo glasovanje za naziv Najuspešnejši trener sezone. Trenerji so izbirali v štirih različnih kategorijah in sicer trenerja članov, članic ter trenerja mlajših kategorij moških in ženskih selekcij. Tokrat so trenerji za stanovskega kolega glasovali preko spleta. Med 183 prejetimi glasovi je bilo 154 veljavnih.

Rezultati so sledeči.
Najuspešnejši trener za sezono 2012 / 2013 člani:
1. mesto Gašper Potočnik 69 glasov (1. mesto v članski kategoriji z ekipo KK Krka Novo mesto)
2. mesto Igor Kuzma 53 glasov (3. mesto v članski kategoriji z ekipo KK Maribor Messer)
3. mesto Mirsad Alilović 10 glasov (2. mesto v članski kategoriji z ekipo KK Union Olimpija)
Za druge  je skupno glasovalo 21 trenerjev.

Najuspešnejši trener za sezono 2012 / 2013 članice:

1. mesto Damir Grgič 101 glas (1. mesto v članski kategoriji z ekipo ŽKK Athlete Celje)
2. mesto Tomo Orešnik 36 glasov (2. mesto v članski kategoriji z ekipo ŽKK Triglav)
3. mesto Mladen Rajić 12 glasov (3. mesto v članski kategoriji z ekipo ŽKK Grosuplje)
Za druge  so skupno glasovali 4 trenerji.

Najuspešnejši trener za sezono 2012 / 2013 moške mlajše kategorije:

1. mesto Dejan Čikić 102 glasova (1. mesto v mladinski konkurenci z ekipo Helios Domžale)
2. mesto Leon Stipaničev 24 glasov (1. mesto v kadetski konkurenci z ekipo Krka Novo mesto)
3. mesto Matic Trampuš 19 glasov (1. mesto v pionirski konkurenci U-14, z ekipo Slovan)
Za druge  je skupno glasovalo 8 trenerjev.

Najuspešnejši trener za sezono 2012 / 2013 ženske mlajše kategorije:

1. mesto Damir Grgič 86 glasov (1. mesto v mladinski konkurenci, z ekipo Athlete Celje)
2. mesto Luka Hrovatin 58 glasov (2. mesto v mladinski konkurenci, z ekipo Grosuplje)
Za druge  je skupno glasovalo 9 trenerjev.

Vsem iskreno čestitamo in želimo uspešno delo še v prihodnje. Podelitev priznanj zmagovalcem, bo potekalo v sklopu Dneva slovenske košarke za moške in v sklopu Dneva slovenske ženske košarke za trenerje ženskih kategorij.

Izžrebanec nagradne igre je Miha Gorela, ki prejme piščalko FOX 40, blok za pisanje in trenersko tablo.  Prosimo ga, da svoje podatke za prejem nagrade pošlje na info@kosarkarski-trenerji.com.

Sergej Ravnikar
Predsednik združenja košarkarskih trenerjev Slovenije21.10.2013

Obvestilo za trenerje, ki bodo v sezoni 2013/2014 vodili ekipe  U14, U12 in U10 /pionirji-rke/

Trener, ki nima ustrezne trenerske izobrazbeter trener z manjšim trenerskim stažem od treh let (zahtevana stopnja je najmanj Trener mladih), mora sodelovati na strokovnem izpopolnjevanju, to je na treningih regijskega selekcioniranja, pod okriljem KZS.  

Obveznost za trenerja je naslednja:

VELJA  ZA TRENERJE MOŠKIH EKIP:
prisotnost na 3-treh (od 5-petih) treningih regijske ekipe U 13 ter  na 1 od 2 turnirjev 
(skupaj 4 aktivnosti).
Regijsko selekcioniranje bo potekalo med  11. 11.  2013   do konca marca 2014; gradivo je  objavljeno v projektu »PRIKAZ MODELA SELEKCIONIRANJA FANTOV U 13«, ki smo ga posredovali klubom.

VELJA ZA TRENERJE ŽENSKIH EKIP:
prisotnost na 4-štirih  (od  6-šestih) treningih regijske selekcije U 14 za dekleta,
v katero spada klub, kjer deluje trener.
Regijsko selekcioniranje bo potekalo med 16.12.2013 do konec maja 2014.
Gradivo (okvirni termini treningov) je objavljeno v projektu »PRIKAZ MODELA SELEKCIONIRANJA ZA DEKLETA U14«, ki smo ga posredovali klubom.

Če trener (brez trenerske izobrazbe) izpolni gornjo obveznost /strokovno izpopolnjevanje/, bo oproščen plačila »finančne pristojbine«, katera se nanaša na neizpolnitev pogoja »trenerska izobrazba«,  ostalim trenerjem (tisti, ki že imajo trenersko izobrazbo in se udeležijo 4 aktivnosti regijskega selekcioniranja na treningih oziroma turnirjih U13) se sodelovanje na treningih prizna kot 1x udeležba na licenčnem seminarju za vodenje pionirskih ekip

Za kontrolo izpolnjevanja navedene obveznosti sta pristojna vodja regijskega selekcioniranja in ZKTS.  

Vodstvo projekta je pristojno in tudi zadolženo, da  Komisiji za izdajo trenerskih kartonov pri ZKTS (Svetu trenerjev)  pravočasno posreduje  seznam trenerjev, ki izpolnjujejo pogoje glede te oblike strokovnega izpopolnjevanja.

Izdajanje trenerskega kartona  za vodenje ekipe v tekmovanjih SKL PIONIR- rjev/- rk  
(U14, U12 in U10)  bo potekalo podobno kot v lanski sezoni-2013. Podrobnejša navodila in postopek bodo objavljena v februarju 2014. 23.09.2013

SPLETNA STRAN DR. DEŽMANA

Zaživela je spletna stran, na kateri lahko trenerji, mlade igralke in igralci ter njihovi starši dobijo strokovna gradiva v povezavi s košarko.

 Spletno stran ureja izredni profesor, dr. Branko Dežman, ki je bil predstojnik katedre za košarko na Fakulteti za šport in sonosilec predmetov Košarka 1, 2, 3 in 4. Bil je trener več šolskih moštev različnih starostnih kategorij, uspešen trener moštev različnih starostnih kategorij v košarkarskem klubu prve slovenske lige ter trener kadetske in mladinske reprezentance Slovenije. 

Več o avtorju pa si lahko preberete na njegovi spletni strani.

www.kosarka-dezman.com19.09.2013

GLASOVANJE ZA NAZIV NAJUSPEŠNEJŠI TRENER

Spoštovani trenerji,

poleg drugih novosti, letos uvajamo tudi elektronsko glasovanje za najuspešnejšega trenerja sezone.

Z vašo pomočjo bomo izbrali najuspešnejše trenerje v moških in ženskih članskih in mlajših kategorijah. Glasovanje bo potekalo do 15. 10. 2013, sledila bo razglasitev zmagovalcev in podelitev priznanj za moške kategorije na  Dnevu slovenske moške košarke in za ženske kategorije na Dnevu slovenske ženske košarke.

Glasujejo lahko samo člani ZKTS, ki se identificirajo z imenom, priimkom in trenersko številko. Upoštevali bomo glasovnice, ki bodo v celoti pravilno izpolnjene. Vsak član lahko glasuje samo enkrat.

Izmed vseh, ki boste oddali glasove, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel uradno piščalko FIBE FOX 40, blok za pisanje in trenersko tablo ZKTS.

Glasujete lahko TUKAJ.

 18.09.2013

USPOSABLJANJE ZA NAZIV

Košarkarska zveza Slovenije, združenje košarkarskih trenerjev Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za šport prireja dve usposabljanji, ki bosta izvedeni v septembru. Točni datumi bodo znani v kratkem.

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
TRENER KOŠARKE MLADIH - Strokovni delavec 1
URNIK USPOSABLJANJA ZA NAZIV TRENER MLADIH
PRIJAVNICA 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
TRENER KOŠARKE - Strokovni delavec 2
URNIK USPOSABLJANJA ZA NAZIV TRENER
PRIJAVNICA 

 17.09.2013

MINI SEMINAR ŠTAFETNE IGRE

V sklopu ZAKLJUČNEGA TURNIRJA REGIJSKEGA SELEKCIONIRANJA, ki se bo igral v Postojni v nedeljo 29. septembra 2013, bomo izvedli MINI SEMINAR, na katerem bomo predstavili ŠTAFETNE IGRE U10, ki se bodo v prihajajoči sezoni 2013/2014 začele izvajati na tekmah U10. 

Seminar bo trajal med 30 in 45 minut.

Seminar ni obvezen, vendar je zaželena prisotnost vsaj po enega trenerja iz vsakega kluba. Glede na to, da imate nekateri trenerji tudi zadolžitve na ZAKLJUČNEM TURNIRJU, je prisotnost le teh zaželena.

MINI SEMINAR ŠTAFETNE IGRE U10 bo v nedeljo, 29. septembra 2013 ob 13.30 uri v Športni dvorani ŠC POSTOJNACesta v Staro vas 2, 6230 Postojna.

1. CIKLUS TEKMOVANJA (ŠTAFETNE IGRE)
2. CIKLUS TEKMOVANJA (ŠTAFETNE IGRE)
3. CIKLUS TEKMOVANJE (ŠTAFETNE IGRE)

 16.09.2013MEDNARODNA TRENERSKA KLINIKA 2013 JE ZA NAMI

V času od 13. 9. 2013 do 15. 9. 2013, je Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije v sodelovanju s FIBA Europe, Košarkarsko zvezo Slovenije in podjetjem Eurobasket 2013, v Domžalah organziralo mednarodno trenersko kliniko.  Na kliniki je bilo prisotnih 270 trenerjev. Poleg domačih trenerjev, smo gostili Hrvate, Egipčane, Fince, Latvijce, Turke, Francoze, Gruzijce, Švicarje, Belgijce selektorja Avstrijske reprezentance ter trenerje iz Armenije in Kosova.

Izjemni predavatelji so v devetih predavanjih postregli s temami, ki so bile ob njihovih bogatih izkušnjah, več kot zanimive.

Žejko Obradović je predaval o treningu v tekmovalnem obdobju, kjer trenerjem predstavil svojo filozofijo, kaj  so najbolj pomembni elementi treningov v času tekmovanja. Njegova druga tema je bila: Napad proti različnim obrambam. Trenerji so na tem predavanju izvedeli, kako lahko koristimo »univerzalni« napad, na različne tipe obramb.

Oktay Mahmuti, trener ekipe Anadolu Efes, je predstavil detajle conske obrambe in kako koristiti visokega igralca na poziciji spodnjega centra.

Pablo Laso, trener madridskega Reala, je predaval o tranzicijskem napadu in o pomembnosti le-tega, ter o temu, kako braniti blokade na igralcu z žogo.

Žan Tabak, bivši NBA igralec, ki je bil med drugim tudi trener Caje Laboral, je govoril o tem, kako se postavljati v obrambi, ko si eno podajo stran od žoge.

Zmago Sagadin, ki ga vsi dobro poznamo, je predstavil napad na consko obrambo in tranzicijsko obrambo.

Tri dni vrhunskih predavanj, poleg tega pa še spremljanje tekem evropskega prvenstva, so res bogata izkušnja za vsakega trenerja.

Neimenovani trener: »Super predavanja! Mislim, da si takšna predavanja izkušenih trenerjev zaslužijo prav vsi trenerji, tudi tisti, ki imajo najmlajše. Kajti tako izkušeni možje, kot so predavali tukaj, lahko resnično povejo, kaj je pomembno v kateri fazi učenja, kaj so osnove in kako jih nadgradimo. Želim si še več takšnih klinik v Sloveniji.«
Organizatorji se ob tej priložnosti zahvaljujejo prav vsem, ki so kakorkoli doprinesli k tej res izvrstni kliniki.

Spremljajte nas tudi na facebook strani: https://www.facebook.com/zdruzenjekosarkarskihtrenerjevslovenije 10.09.2013LECTURES / PREDAVANJA

Friday / Petek, 13. 9. 2013
07:45 – Registration to the Clinic  / Prijava na kliniko      
09:00 – Attacking zone defense / Napad proti conski obrambi (Zmago Sagadin)
10:15 – Transition defense / Tranzicijska obramba (Zmago Sagadin)
11:45 – Practice in competiton period / Trening v tekmovalnem obdobju (Željko Obradović)
13:00 – Free lunch / Brezplačno kosilo

Saturday / Sobota, 14. 9. 2013
07:45 – Slovenian coaches only / Vplačilo in podaljšanje članarine v ZKTS
09:00 – One pass away defense / Obramba linije podaje (Žan Tabak)
10:15 – Zone defense / Conska obramba (Mahmuti Oktay)
11:45 – Transition offense / Tranzicijski napad (Pablo Laso)
13:00 – Free lunch / Brezplačno kosilo

Sunday / Nedelja, 15. 9. 2013
09:00 – Defending on-ball screens / Branjenje blokad na igralcu z žogo (Pablo Laso)
10:15 – Using  Big man on a low-post position / Koriščenje visokega igralca na poziciji spodnjega centra (Mahmuti Oktay)
11:45 – Offense against different defenses / Napad proti različnim obrambam (Željko Obradović)
13:00 – Free lunch / Brezplačno kosilo


 

 06.09.2013OBVESTILO O MEDNARODNI TRENERSKI KLINIKI 2013       

Spoštovani, 
Mednarodna trenerska klinika se hitro približuje. Pred začetkom bi vas radi seznanili s samim potekom dogajanja in novostmi, ki jih s to kliniko uvajamo. 
Kot že veste je prisotnost na kliniki pogoj, da lahko pridobite licenco za vodenje članskih, U-18 in U-16 ekip v prihajajoči sezoni. S tega naslova vas tudi pozivamo, da v kolikor niste uredili še vseh formalnosti, to naredite v najkrajšem možnem času. 

Zaradi velikega števila udeležencev, bo prevzem akreditacij in daril v petek , 13. 9. 2013, od 7.45 do 8.45 v VIP sobi Komunalnega centra v Domžalah.Vsak udeleženec prejme: akreditacijo z imenom in pripadajočo črtno kodo, ki bo potrebna za potrjevanje udeležbe na predavanjih, program klinike, blok za pisanje, trenersko tablo »piši briši«, trenersko torbo in dve majici (polo in t-shirt). 
Po prejemu akreditacije in ostalega materiala se registrirajte na čitalcu črtne kode, s tem boste potrdili, svojo udeležbo. Pri potrditvi se bo prikazal zelen zaslon, z vašim imenom in priimkom in napis»Prijava«.  Prav tako, se boste morali odjaviti, po odhodu iz dvorane, po zadnjem predavanju. Ob odjavi, boste videli rdeč zaslon in napis »Odjava«.  Postopek prijave in odjave bo enak vse tri dni, prosimo vas, da v izogib nevšečnostim skrbite, da bo vaša prisotnost na kliniki 100%.


Prihajanje v dvorano, med samimi predavanji, ne bo dovoljeno!


V kolikor pričakujete, da boste iz objektivnih razlogov prispeli na kliniko v zadnjem trenutku, nam to sporočite na info@basketballclinic-slovenia.com, poslali vam bomo črtno kodo za registracijo, ki jo nato natisnete. Darilo in akreditacijo pa prevzamete po zaključku predavanja. Prav tako vas naprošamo, da morebitne odsotnosti iz predavanja predhodno najavite na info@basketballclinic-slovenia.com.

Potrjevanje članskih izkaznic in vplačilo članarine, bo potekalo v soboto, 14. 9. 2013, prav tako od 7.45 do 8.45.


V času klinike bo v sklopu le-te organizirana gostinska ponudba. Vsak udeleženec klinike dobi po zadnjem predavanju topli obrok. 
Vse potrebne informacije so na razpolago na spletni strani klinike www.basketballclinic-slovenia.com.
Lep pozdrav, 

Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije

 

 01.08.2013Objavljamo povezavo za obvezno prijavo na licenčni trenerski seminar, ki je obvezen za trenerje kadetskih in mladinskih ekip, ki nastopajo v tekmovanjih KZS. Na seminar se lahko prijavijo tudi ostali trenerji!

Seminar bo 17.8.2013, to je  v času turnirja  Slovenia Ball, v Športni dvorani v Slovenj Gradcu

Seminar je brezplačen.

http://dogodki.eventmanager.si/Licencni-seminar-za-trenerje-kadetskih-in-mladinskih-ekip-v-kosarki-2013/razpis/

Prosimo kliknite na povezavo!

 08.07.2013Objavili smo prvi sklop strokovnih člankov iz biltena trener in sicer na temo Analiza tekem. V kolikor bi radi sodelovali in doprinesli nekaj k trenerski organizaciji, ste vljudno vabljeni, da nam pošljete svoje članke.

POVEZAVA08.06.2013TRENER ODGOVARJA (INTERVJU)

V rej rubriki, vam bomo predstavljaji odgovore trenerjev, katerim boste preko naše Facebook strani postavljali vprašanja.

Prvi odgovarja Dejan Čikić, ki bo letos na evropskem prvenstvu vodil našo kadetsko reprezentanco.

Miha Čop Dejan, če posplošiva, česa fantom, ki se borijo za mesta v slovenski izbrani vrsti U16 najbolj primanjkuje? Na katerih kolektivnih, ind. taktičnih in tehničnih prvinah moramo trenerji v klubih delati več, da bodo fantje v bodoče še bolj pripravljeni za delo v nacionalnem programu in reprezentanci?

Zdravo Miha! KZS je v zadnjih letih postavil zelo kvaliteten program regijskega selekcioniranja, ki narekuje optimalni kronološki razvoj igralcev od 11. do 14. leta. Seveda je podobno delo potrebno tudi v klubih. Problem, ki ga sam srečujem pri selekcioniranju igralcev za kadetsko reprezentanco, je agresivnost v obrambi in izvajanje napadalnih prvin v maksimalni hitrosti. Ker že vrsto let nimamo mladih visokih igralcev in morfološko "zamujamo" za vrstniki po Evropi, je in mora biti filozofija naše kadetske reprezentance dinamična in agresivna igra tako v obrambi, kot tudi v napadu. V pionirskih in kadetskih ligah pogrešam tovrstno igro.

Dejan Gašparin Koliko je po tvoje tista prava količina treninga za kategoriji U-16 in U-18. Koliko od tega posvečaš taktiki, koliko tehniki in koliko kondicijski pripravi?

Pred začetkom posamezne sezone si na grobo razdelim obdobja v sezoni in trenažni proces vedno podredim razvoju igralcev in dajem napredku posameznikov prednost pred rezultatom. Plansko delo in prava selekcija igralcev pa velikokrat posameznike nagradi z dobrim rezultatom v ligi. Naš "končni proizvod" so igralci, ki bodo usposobljeni za reprezentance in člansko košarko na najvišji možni ravni. Prepričan sem, da tehnični elementi, individualna taktika ter osnove obrambe, igralca spremljajo skozi celo kariero, zato so omenjeni elementi najbolj obsežni na mojih treningih. Kondicijski del popolnoma zaupam Klemnu Zaletelu, ki je med trenerji za telesno pripravo na košarkarskem področju nedvomno med najbolj strokovnimi v Sloveniji. Kar zadeva količino treninga (dodatno individualno delo), obseg doziram po sposobnostih igralcev. Ko srednješolec pokaže pravo mero resnosti v šoli in vzdržljivost na treningih, si zasluži dodatne treninge v jutranjih urah, do katerih pride v dogovoru s starši, šolo in seveda košarkarjem.

Klemen Kladnik Mogoče manj vprašanje, bolj bi me zanimal komentar na eno opažanje - zanima me kako komentiraš situacije, ko se mladega igralca ocenjuje po tem "koliko bo še zrasel" in ne po ambiciji, želji, sposobnostih, trenutnem košarkarskem znanju, inteligenci, ki jo igralec pokaže na igrišču, sposobnosti vodenja,... Pogosto namreč slišim da se nekoga da "na stranski tir", ker je "prenizek", "ne bo več zrasel",... Če bi pred 20 leti tako razmišljali danes ne bi imeli Jake Lakoviča.

Klemen, popolnoma razumem na kaj ciljaš. Če bi razmišljal na tak način, ne bi verjel v Matica Rebca, ki smo ga pred tremi leti pripeljali iz Postojne v Domžale. Fant je takrat pri 15 letih meril 177 cm in vsem je bilo jasno, da ne bo veliko zrasel (danes 181 cm). A imel je vse tisto, kar si naštel. Za zdaj je upravičil moja in klubska pričakovanja in je na dobri poti, da z dobrim delom postane vrhunski košarkar. Velik problem se mi zdi slabo selekcioniranje visokih igralcev pri prvih selekcijah. Gre za manj spretne igralce, ki v moči in motoriki zaostajajo za vrstniki. Taki igralci bodo svojo pravo igro pokazali šele po 20 ali celo 22 letu. Trenerji smo tisti, ki jih bomo morali znati "čakati", jih motivirati in jim najti prostor na igrišču,  kljub morebitnemu slabšemu rezultatu. Je pa del razvoja vsakega motiviranega visokega igralca tak soigralec, ki si ga opisal v svojem vprašanju. 

Matej Šager Kako bi preprečili mišljenje nekaterih otrok (ali njihovih mentorjev), da se že v mladinskih pogonih odpovedujejo nastopu za nacionalno vrsto, ki bi morala biti nekaj svetega za vsakega športnika?

Matej, hvala za vprašanje, ki postaja velik problem. Pred letom sem na reprezentančni akciji (turnir Alpe Jadran U15) igralcem postavil nekaj vprašanj o Sloveniji. Naletel sem na veliko razočaranje, saj je izmed 12 igralcev le nekaj sramežljivih posameznikov znalo zamomljati nekaj verzov državne himne, da ne omenjam, da nekateri niso vedeli, kdo je avtor Zdravljice, itd. Od takšne generacije fantov ni pošteno zahtevati pretirane nacionalne zavesti. Naloga trenerjev v klubih je, ob košarkarskem znanju, mladim športnikom dati tudi pravo usmeritev k zanimanju za tekme slovenskih reprezentanc različnih kategorij, k poznavanju in spremljanju naših košarkarjev v evroligaških in NBA klubih, pa tudi ostalih vrhunskih slovenskih športnikov. Prepričan sem, da enostavno ne znamo spoštovati super športnih zvezdnikov, ki jih Slovenija premore. V zadnjih treh letih se recimo pojavljajo odlični rezultati Tine Maze, Urške Žolnir ter "nore" Petre Majdič, ki je nerealno premaknila prag bolečine med finalnim tekom na OI in postala heroj za ves svet. Če nam ob teh uspehih ne gredo kocine po koncu, ne bomo mogli prepričati naših otrok, da objeti zapojejo slovensko himno pred slovensko zastavo na mednarodnem turnirju.

Dejanu Čikiću se zahvaljujemo za odgovore, obenem pa vas pozivamo k vašim komentarjem in predlogom za naslednji intervju.

 05.06.2013
Zaživela je nova spletna stran ZKTS. Vabljeni k sodelovanju in pri prispevkih, oblikovanju in vsebini. Vaše predloge sprejemamo na mailto:info@kosarkarski-trenerji.com


05.06.2013

Košarkarska zveza Slovenije, združenje košarkarskih trenerjev Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za šport prireja dve usposabljanji, ki bosta izvedeni v septembru. Točni datumi bodo znani v kratkem.

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
TRENER KOŠARKE MLADIH - Strokovni delavec 1
PRIJAVNICA 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
TRENER KOŠARKE - Strokovni delavec 2
PRIJAVNICA 05.06.2013

INFORMACIJA o dveh licenčnih trenerskih seminarjih v letu 2013

Za slovenske ligaške trenerje bosta organizirana naslednja trenerska seminarja:
 
Za trenerje ekip mlajših starostnih kategorij v tekmovanjih SKL:
(U-18/mladinci in ml.-ke,   U-16/kadeti in k-inje) 
oba,  v spodnjem besedilu navedena seminarja,  sta obvezna za pridobitev trenerskega kartona za sezono 2013/14;

a)    Seminar v času mednarodnega turnirja  »Slovenia Ball«,  ki bo v SLOVENJ GRADCU,   sobota  17.  avgust 2013 

b)    Mednarodni trenerski seminar v času EP 2013,  ki bo v  DOMŽALAH, od  13. do 15. septembra 2013   (petek, sobota in nedelja)      

Za prijavljene slovenske trenerje, ki bodo v sezoni 2013/14  vodili ekipe  v  
kategoriji U-18 in U-16,  bo kotizacija polovična = 105 €; (v tem znesku niso vključene vstopnice za tekme)

Prijava na: www.basketballclinic-slovenia.com/slovenska  do 31. avgusta 2013!

Za trenerje vseh ČLANSKIH ekip SKL-slovenskih košarkarskih lig je obvezna udeležba na  »Mednarodni trenerski seminar v času EP 2013«,  ki bo v  DOMŽALAH,  od  13. do 15. septembra 2013   (petek, sobota in nedelja)
Za vse prijavljene slovenske trenerje, ki bodo v sezoni 2013/14  vodili  ČLANSKO ekipo,   bo kotizacija znašala  = 210  €;  (v tem znesku niso vključene vstopnice za tekme)

Plačilo kotizacije seminarja je potrebno izvesti do 31.8.2013 na TRR št.: SI56 2420 3905 1039 324 pri Raiffeisen bank d.d., Maribor

Podrobnejše informacije-razpis za oba seminarja bo posredovan kasneje.

 Ljubljana,  22.04.2013          
 IZVRŠNI  ODBOR  ZKTS,
predsednik  Sergej Ravnikar05.06.2013

V Pragi se bo v sklopu EP U-19 moški, med 5. in 9. julijem 2013, odvijala mednarodna trenerska klinika.

OSNOVNE INFORMACIJE V ANGLEŠČINI