Untitled Document

V znanju je moč

Untitled Document

6. 4. 2017

Objavljamo razpis za usposabljanje za naziv "Trener mladih". Obenem pa vas obveščamo, da v sezoni 2017/2018, NE BO MOŽNO več pridobiti začasne licence, če ne boste imeli naziva vsaj Trener mladih. Iz pristojnih organov, smo namreč dobili obvestilo, da to ni v skladu z zakonom o športu. Kršitelje v primeru obiska z inšpektorata čakajo visoke kazni. Prosimo vas, da že sedaj načrtujete trenerski kader za naslednjo sezono in poskrbite, da bodo trenerji ustrezno usposobljeni. 

Vsi tisti, ki imajo diplomo z nazivom TRENER MLADIH, ki je bila izdana v letih 2000 do 2011 in imajo navedeno (pomotoma) prvo stopnjo usposobljenosti se morajo prijaviti na tečaj za naziv TRENER MLADIH Na osnovi tega jih lahko vnesemo v ŠPAK in jim v ŠPAK-u vpišemo drugo stopnjo usposobljenosti, hkrati pa izdamo diplomo na kateri bo tudi pisalo, da imajo dejansko priznano drugo stopnjo usposobljenosti. Stroški prijave, vnosa v ŠPAK in izdelave diplome znašajo 10 EUR.

Trener košarke mladih

Termini: 26.5. - 24.6.2017

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 130

Število razpisanih mest: 50

Število prostih mest: 50


Opis:

PRIREDITELJ

Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v obdobju od 26.5. – 24.6.2017. Podrobnejše informacije o poteku usposabljanja boste našli v URNIKU.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja je seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v starostnih kategorijah najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic v košarkarskih klubih, košarkarskih šolah in košarkarskih krožkih osnovnih šol, usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora za dokončanje usposabljanja opraviti:

  1. teoretični izpit iz vseh splošnih predmetov,
  2. izpit iz tehnične priprave, izpit iz taktične priprave, izpit iz pravil,
  3. kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot pomočnik trenerja v klubu, košarkarskem krožku ali košarkarski šoli, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba in mnenje mentorja.
  4. Uspešno ocenjena seminarska naloga katere temo določi strokovni vodja usposabljanja.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener košarke mladih.Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE: Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke mladih.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 400,00€. Rok za plačilo je petek, 19.5.2017.

PRIJAVE

Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 25 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 50.

Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj 3 letna poklicna šola,
  • polnoletnost,
  • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali 1 leto športno pedagoških izkušenj (iz drugih športnih panog)
Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

  • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
  • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
  • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.
Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 19.5.2017. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

Odjava

Rok za odjavo je petek, 19.5.2017. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik

Prijavnica

Prijavnica