www.kosarkarski-trenerji.com

Untitled Document

Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije
KZS
Leskoškova 12
1000 Ljubljana
tel: 01/520-10-18
fax: 01/520-10-22
e-pošta: info@kosarkarski-trenerji.com 


ORGANI ZDRUŽENJA KOŠARKARSKIH TRENERJEV SLOVENIJE 

1. IZVRŠNI ODBOR ZKTS
predsednik: Sergej Ravnikar
podpredsednik: Aleksander Sekulič
predsednik Sveta trenerjev: Frane Erčulj
predstavnik Fakultete za Šport: Frane Erčulj
vodja reprezentanc mlajših starostnih kategorij KZS: Mirko Jurjavčič
član: Janez Drvarič
član: Nejc Višnikar
član: Miloš Šporar
član: Dejan Gašparin

2. SVET TRENERJEV
predsednik: Frane Erčulj
član: Lado Gorjan
član: Rado Trifunovič
član: Džemo Ibiši
član: Nejc Višnikar

3. STANOVSKI SVET
član: Slobodan Subotič
član: Memi Bečirovič
član: Jure Zdovc
član: Damjan Novakovič

4. DISCIPLINSKA KOMISIJA
predsednik: Franci Podlipnik
član: Damir Grgič
član: Dejan Čikič

5. NADZORNI ODBOR
predsednik: Peter Brumen
član: Igor Pučko
član: Franci Štemberger

Druge zadolžitve in opravila
predstavnik ZKTS v IO KZS: Sergej Ravnikar
predstavnik ZKTS v SS KZS: Sergej Ravnikar
predstavnik ZKTS v SS KZS: Frane Erčulj
finance: Tone Pavlič
sekretar: Andrej Kobilica
urejanje spletne strani ZKTS: Dejan Gašparin

STATUT ZDRUŽENJA