Untitled Document

PROJEKT MENTORSTVA PRI ZKTS

Mentor   

"Mentorstvo je proces, v katerem izkušenjsko bogat posameznik pomaga mlajšemu pri njegovem razvoju in napredku ter proces usmerjanja in vodenja mladega neizkušenega človeka z nasveti in pojasnili. Mentor je oseba, ki je vredna zaupanja in ki podpira, vodi in svetuje ter prenaša svoje znanje in spretnosti na manj izkušenega posameznika. Bistvo mentorstva je učenje praktične narave, torej učenje o aktualnih stvareh. Poleg tega je mentorstvo tudi proces delovne socializacije ter seznanjanje posameznika z organizacijsko kulturo organizacije. Skozi proces mentorstva, ki večinoma poteka v dvoje, se izpopolnjujeta tako mentor kot tudi učenec. Velikokrat je mentorstvo neformalni proces, ki poteka nezavedno.
Poznamo dva tipa mentorjev: Prvi so mentorji, ki delujejo usmerjevalno in po vnaprej določeni poti in shemi učnih epizod sistematično vodijo do znanja, drugi pa so neusmerjevalni mentorji, ki delujejo bolj sproščeno in odprto, prepuščajo mentorstvo sprotnim situacijam in poskušajo vključiti v proces učenja različne pristope."

Uvod

Pri ZKTS smo se odločili, da uvedemo Projekt mentorstva iz preprostega razloga, kajti mladi trenerji potrebujejo vas izkušene, da jim pomagate na začetku njihove poti. Obenem pa se tako tudi vi, ki imate za seboj bogate izkušnje, dodatno usposabljate in delujete v korist košarke.
Spomnite se svojih začetkov, ko ste bili še popolnoma zeleni in ste prvič stopili pred svoje varovance? Ste si želeli ali pa ste imeli takrat nekoga, ki ste ga lahko povprašali za nasvet? Ste imeli koga, ki vam je stal ob strani? Ravno to je tisto, kar želimo našim mladim trenerjem dati in jim omogočiti. Da je nekdo tam za njih!

Zamisel

Vsi, ki so na začetku svoje poti in so v postopku pridobivanja naziva Trener mladih ali so ga ravno pridobili, potrebujejo mentorja. Mentorji so lahko vsi, ki potrebujejo A licenco in morajo biti vsi, ki zaprosijo za A2 ali A3 licenco, izjemoma je mentor lahko s predhodno odobritvijo IO ZKTS lahko tudi trener z licenco A4 ali trener, ki je na seznamu mentorjev ZKTS.

Odnos varovanec – mentor je lahko le tisti obvezen del ali pa se vzpostavi daljše in dolgoročno sodelovanje.
Obvezen del je določen v izjavi o mentorstvu in je obveza vsakega, ki se odloči da bo opravljal mentorstvo. Neobvezen del pa je tisto, kar vas naredi boljše in večje.
Z mentorstvom ne boste povečano obremenjeni. Dovoliti si morate, da ste vi in da vas ob tem nekdo spremlja. Imel boste dodaten par rok na treningu, ki lahko le nemo sedi v kotu ali pa ga aktivno uporabite na svojem treningu. Lahko mu le podpišete vso dokumentacijo ali pa ste kredibilni in mu dejansko pomagate s kakšno uro vašega časa. Lahko pri njemu pustite pozitivno sled ali pa le bežen spomin.
Vsako leto bo potekal tudi izbor najboljšega mentorja, ki mu bo ZKTS omogočil brezplačno udeležbo na eni domači ali tuji kliniki v Evropi.

Obvezen del, ki je določen v izjavi o mentorstvu

Mentor se obvezuje, da bo v okviru svojih zmožnosti v obdobju mentorstva, pomagal, svetoval in izpopolnjeval varovanca na vseh košarkarskih področjih ter mu omogočil in ga spodbujal pri tem, da opravi spodaj naštete naloge:

  • Aktivno sodelovanje, kot pomočnik, na minimalno 25 treningih, za katere mora napisati priprave v programu »Moj trener«.
  • Pripravi individualno analizo tehnično-taktičnih značilnosti igralca in njegove telesne pripravljenosti (U19 ali mlajši) ter letni načrt dela z njim, v katerem je zajeto delo v pripravljalnem, tekmovalnem in posezonskem obdobju. Ni potrebno pisati treningov, ampak samo vsebinska razporeditev čez sezono. Izpostaviti mora element, v katerem je igralec slabši in opisati glavne prijeme za odpravo slabosti.
  • Samostojno pripravi individualni trening za mladega igralca v programu »Moj trener«.
  • V programu »Moj trener« napiše 2 ekipna treninga za kategorijo U11 in 2  ekipna treninga za kategorijo U15.

Mentor na koncu obdobja podpiše vse zahtevane priloge in izpolni obrazec z oceno varovanca. Vse priloge se v pdf obliki oz. scan pošlje na info@kosarkarski-trenerji.com.

Potek

Preprosto, prijavite se na info@kosarkarski-trenerji.com, da boste mentor in dodelili vam bomo varovanca iz vašega okolja. Še lažje pa je, če ste z varovancem že dogovorjeni in samo pošljete informacijo o izvajanju mentorstva. Po končanem obveznem delu pošljete izpolnjen obrazec izjava o mentorstvu. Nadaljevanje mentorstva pa je stvar dogovora med vami in vašim varovancem.   

Zaključek

Če vsako leto pomagate enemu trenerju, da splava na svojo samostojno pot, boste naredili ogromno za košarko, zase in za vse bodoče košarkarje. Zmage, ki jih dosežete niso samo z rezultatom svoje ekipe ampak tudi življenjske, s katerimi naredite nekaj dobrega za šport, ki ga imate radi.