Untitled Document

V znanju je moč

Terminska umestitev usposabljanj

USPOSABLJANJE MODUL

TERMINSKA UMESTITEV

CENA DO 2022

SD1

Zadnji vikend v avgustu

496€ - minimum 20 udeležencev

SD2

Zadnji vikend v avgustu 

Brezplačno

U11 in U9

Zadnji vikend v avgustu 

370€ - minimum 20 udeležencev

U15 in U13

3. vikend v septembru

370€ - minimum 20 udeležencev

Trener A kategorije

Celo leto – stalen razpis

145€ - individualno

Vodja mlajših

Prvič 2022 – terminsko se opredeli kasneje

320€ - minimum 15 udeležencev

Termini se lahko še spremenijo. 

informacije na: usposabljanja@kosarkarski-trenerji.com

SD1 - PROGRAM

SD2 - PROGRAM

MODULI

  MODUL U9 in U11   TEO PRA
1 Vaditelj - animator 8   8
2 Igriva košarka 16   16
3 Specifike dela v starostnem obdobju U9 8 4 4
4 Specifike dela v starostnem obdobju U11 8 4 4
5 Telesna priprava skozi igro 12 2 10
6 Psihologija v obdobju U9 in U11 8 8  
  SKUPNO UR 60 18 42

 

  MODUL U13 in U15   TEO PRA
1 Vzgoja in odnosi 8 8  
2 Etika in fair play 4 4  
3 Taktična priprava v starostni kategoriji U13 4 2 2
4 Taktična priprava v starostni kategoriji U15 6 2 4
5 Tehnična priprava v starostnih kategorijah U13 in U15 (ugotavljanje in odpravljanje napak) 16   16
6 Telesna priprava v starostnih kategorijah U13 in U15 14 4 10
7 Psihologija v obdobju U13 in U15 8 8  
  SKUPNO UR 60 28 32

 

  MODUL VODJE MLAJŠIH UR TEO PRA IND
1 Osnove upravljanja kluba 6 6    
2 Osnove vodenja sestankov 4 6    
3 Načrtovanje vseh procesov v klubu 8 8    
4 Osnove analize dela 6 6    
5 Osnove marketinga in socialnih medijev 4 4    
6 Osnove stikov z javnostmi  4 4    
7 Osnove računovodstva 4 4    
8 Osnove prava 4 4    
9 Praktični model mladinskega pogona 12     12
10 Praktična analiza sezone 6     6
  SKUPNO UR 58 42 0 18

 

  MODUL TRENER A KATEGORIJE UR
1 Praktična strokovna analiza 6 tekem po izboru vodje 30
2 Seminarska naloga na dogovorjeno strokovno temo za objavo na spletni strani ZKTS 30
3 Strokovno vodenje delavnice v sklopu trenerskega seminarja 20
  SKUPNO UR 80