Untitled Document

PRAVNA POMOČ

Pravna pomoč

Luka Milanović, bivši trener v mladinskem pogonu Košarkarskega društva Ježica, je leta 2017 z odliko magistriral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po študijski izmenjavi, ki jo je opravljal v Munchnu (v času katere je za spletno stran ZKTS pisal tudi prispevke iz tabore takratnega evroligaša Bayerna Munchna), je v Munchnu opravljal pripravništvo v odvetniški pisarni specializirano za športno pravo. Trenutno je kot pripravnik zaposlen v frankfurtski odvetniški pisarni Arnecke Sibeth, kjer dela na športnopravnem področju.

Luka bo z nami sodeloval na pravnem področju, kot pravni svetovalec članom ZKTS. Za svoj prvi prispevek je pripravil osnutek trenerske pogodbe, ki lahko služi kot vodilo trenerjem, kaj naj bi trenerska pogodba vsebovala. Ker z eno pogodbo ni mogoče zajeti vseh trenerjev (profesionalnih, pol-profesionalnih, amaterskih, študentov), naj osnutek pogodbe služi kot okvir, katerega vsebino je potrebno dopolniti oziroma zožiti glede na poklicni status trenerja.

Vsi člani ZKTS pa ste vabljeni, da Luki zastavite vprašanja s športno-pravnega področja, Luka pa bo nanje skušal odgovoriti po najboljših močeh.

  PRIMER POGODBE

Pritožba zoper sklep komisarja

V preteklem mesecu mi je bilo s strani trenerja mlajših starostnih kategorij zastavljeno vprašanje glede možnosti izpodbijanja sklepa komisarja tekmovanja, s katerim je klubu naložena denarna kazen zaradi dosojene tehnične napake trenerju.

Trener, kateremu je bila na tekmi mlajših starostnih kategorij dosojena tehnična napaka kot posledica nešportnega vedenja, je na komisarja tekmovanja naslovil zahtevo za analizo sojenja ter zahtevi priložil videomaterial ter opise spornih situacij. Poleg zahteve po analizi sojenja je trener zahteval tudi, da se stornira naložena denarna kazen, saj naj bi bila tehnična napaka dosojena neupravičeno.

Komisar tekmovanj je trenerjevo zahtevo zavrgel, saj trener ob vložitvi zahteve po analizi sojenja ni navedel členov košarkarskih pravil, ki naj bi bila kršena ob posameznih spornih situacijah. Zahteva po navedenosti členov ob vložitvi zahteve za analizo sojenja sicer izhaja iz 11.poglavja tekmovalnih propozicij za mlajše starostne kategorije. V 11.poglavju tekmovalnih propozicij je zapisano tudi, da udeleženci analize sojenja praviloma poravnajo vsak svoje stroške, predsednik Tekmovalne komisije pa lahko s sklepom odloči drugače.

Ob obravnavanju zadeve sem na komisarja tekmovanj mlajših starostnih kategorij naslovil sledeča vprašanja:

  • 1.) Ali ima trener (oziroma klub) možnost pritožbe zoper sklep komisarja tekmovanja, s katerim je klubu zaradi dosojene tehnične napake trenerju naložena denarna kazen?

  • 2.) Ali se trenerju (oziroma klubu) povrne vplačana pritožbena taksa, če se v pritožbenem postopku ugotovi, da je pritožba utemeljena?

S strani komisarja tekmovanj mlajših starostnih kategorij sem prejel sledeča odgovora:

  • 1.) Vložitev pritožbe na drugostopenjski organ je možna vselej, ko komisar sprejme sklep. Trener lahko poda pritožbo zoper sklep komisarja na drugostopenjski organ. Ob tem mora plačati pritožbeno takso.

    Če bi bilo s protokolom analize tekme (predstavnik kluba mora ob predložitvi videomateriala navesti tudi člene Pravil, ki naj bi bili kršeni) ali s pritožbo na drugostopenjski organ in predložitvijo dodatnih dokazov ugotovljeno, da je bila tehnična napaka dosojena neupravičeno, bi denarno kazen lahko stornirali.  
  • 2.) Če pritožnik v pritožbi uspe, dobi povrnjeno pritožbeno takso.

Torej, če menite, da vam je bila tehnična napaka dosojena neupravičeno, imate možnost, da zahtevate analizo sojenja oziroma da se pritožite zoper sklep komisarja tekmovanja, s katerim je klubu naložena denarna kazen. Ob vložitvi zahteve za analizo sojenja bodite pozorni, da ob predložitvi videomateriala navedete točno določene člene Pravil, ki naj bi bili po vašem mnenju kršeni.