Untitled Document

ORGANI ZKTS

Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije
KZS
Leskoškova 12
1000 Ljubljana
tel: 01/520-10-18
e-pošta: info@kosarkarski-trenerji.com 


ORGANI ZDRUŽENJA KOŠARKARSKIH TRENERJEV SLOVENIJE 

1. IZVRŠNI ODBOR ZKTS
predsednik: Sergej Ravnikar
podpredsednik: Aleksander Sekulič
predsednik Sveta trenerjev: Frane Erčulj
predstavnik Fakultete za Šport: Jana Videtič (Frane Erčulj)
vodja reprezentanc mlajših starostnih kategorij KZS: Mirko Jurjavčič
član: Janez Drvarič
član: Lado Gorjan
član: Nejc Višnikar
član: Miloš Šporar
član: Dejan Čikić

2. SVET TRENERJEV
predsednik: Frane Erčulj
član: Mirko Jurjavčič
član: Rado Trifunovič
član: Blaž Bergant

3. STANOVSKI SVET
predsednik: Dejan Čikić
član: Matic Vidic
član: Andrej Kobilica
član: Dejan Mihevc
član: Peter Markovinović

4. DISCIPLINSKA KOMISIJA
predsednik: Luka Milanović
član: Aljaž Belingar
član: Peter Brumen

5. NADZORNI ODBOR
predsednik: Oto Virt
član: Janez Ribnikar
član: Rajko Ožbolt

Druge zadolžitve in opravila
predstavnik ZKTS v IO KZS: Sergej Ravnikar
predstavnik ZKTS v SS KZS: Sergej Ravnikar
predstavnik ZKTS v SS KZS: Frane Erčulj
finance: Tone Pavlič (tone@kosarkarski-trenerji.com)
sekretar: Andrej Kobilica (andrej.kobilica@kzs.si)


STATUT ZDRUŽENJA