Untitled Document

Telesna priprava

SPLOŠNI POGOJI

Nameni obdelave osebnih podatkov   
Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka in podatke, ki so potrebni za morebitno rezervacijo namestitve oz. udeležbo na seminarju, Združenje košarkarskih trenerjev (upravljalec), obdeluje zgolj za naslednje namene:
za vodenje evidence o članih, udeležencih dogodkov upravljavca, vključno z evidenco, koliko dogodkov (in katerih) se je udeležil posameznik ter za rezervacijo namestitve ob prijavi na dogodek.
za pošiljanje e-poštnih sporočil (novic) z namenom obveščanja o izobraževanjih, novostih, novih vsebinah na spletni strani www.kosarkarski-trenerji.com, storitvah ali dogodkih znotraj ZKTS ali dogodkih, pri katerih ZKTS kakorkoli sodeluje ali ga priporoča,
za pregled poslanih e-poštnih sporočil, ki jih je posameznik odprl oziroma ga ni odprl, katere povezave je odprl oziroma kliknil (katere vsebine je bral oziroma si jih ogledoval), koliko časa je bral ali si ogledoval posamezno vsebino;
za segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino) z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;
za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal.
Vsa analiza in upravljanje s podatki je zgolj za interno evidenco ZKTS.

Ljubljana, 24. 5. 2019

Varstvo osebnih podatkov
ZKTS deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, kateremu v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavljamo naslednje pravice:
Pravica, da od ZKTS kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
namene obdelave,
vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
- Razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.