Untitled Document

V znanju je moč

PRIREDITELJ

Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije.

KRAJ

Usposabljanje poteka individualno, zato se kraj prilagaja posameznikom.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje se izvaja individualno z vsakim kandidatom posebej. Usposabljanje traja od 1.1.2020 in traja do preklica.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni cilj usposabljanja je usposobiti trenerje za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja članskih moštev, na najvišjem nivoju.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora imeti:

  • pozitivno ocenjeno seminarsko nalogo za objavo na spletni strani ZKTS,
  • potrdilo o opravljeni strokovni analizi šestih košarkarskih tekem v skladu z navodili vodje analiz,
  • potrdilo o vodenju strokovne delavnice na kliniki oz. seminarju ZKTS.

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli potrdilo o opravljenem modulu Trener A kategorije, ki mu omogoča vodenje članskih moštev najvišjega ranga v Sloveniji.

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 145,00€ in vključuje DDV. Plačilo mora biti poravnano pred pričetkom usposabljanja.

PRIJAVE

Število prostih mest

Ni omejitve števila prostih mest.

Kandidat mora izvesti e-prijavo preko povezave PRIJAVA NA MODUL.

Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

naziv Trener košarke po ZŠpo (stari zakon o športu) ali naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje – košarka po ZŠpo-1 (novi/aktualni zakon o športu) 

(2 leti športno pedagoških izkušenj (vsaj eno leto pri treniranju ekip mlajših starostnih kategorij).

Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

  • Scan diplome o strokovni usposobljenosti z nazivom Trener košarke ali Strokovni delavec 2 – športno treniranje - košarka
  • Potrdilo društva ali zveze o športno pedagoških izkušnjah.


Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E-prijavo. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi drugi del e-prijave, v kolikor je kandidat samoplačnik, pusti polja druge strani prijave prazna.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO ODDANO E-PRIJAVO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov usposabljanja@kosarkarski-trenerji.com.

 

Rok prijave

Zaradi narave izvajanja usposabljanja rok za prijavo ni določen.

 

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na usposabljanja@kosarkarski-trenerji.com.