Untitled Document

SD 1 Trener košarke

 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1, ŠPORTNO TRENIRANJE, KOŠARKA

PRIREDITELJ
Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije.

KRAJ
Usposabljanje bo potekalo v prostorih Fakultete za šport. Podrobnejši razpored prostorov je razviden iz urnika.
 
TRAJANJE USPOSABLJANJA
Usposabljanje bo potekalo od 28.5.2021 do 11.7.2021. Podrobnejši razpored je razviden iz urnika.
 
VODJA USPOSABLJANJA
Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je prof. dr. Frane Erčulj.
 
NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA
Cilj programa Športno treniranje ‑ Košarka ‑ 1. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi Košarka v vseh njenih pojavnih oblikah.
 
PRIJAVE
Minimalno število prijav, da se tečaj izvede je 20. Maksimalno število prijavljenih je 40.
 
Pogoji za prijavo
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  • starost najmanj 18 let,
  • najmanj srednja poklicna izobrazba.
  • 2 leti tekmovalnih izkušenj 
Dokazila
Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi v aplikacijo naložiti naslednja dokazila:
  • Osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
  • Dokazilo o najvišji stopnji dosežene izobrazbe (maturitetno spričevalo, zaključni izpit, diploma, magisterij,
  • Potrdilo o vsaj 2 letnih tekmovalnih izkušnjah (lahko izda klub ali zveza).
Način prijave in plačila
Kandidat mora v celoti izpolniti E-prijavo. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi drugi del e-prijave, v kolikor je kandidat samoplačnik, pusti označeno »samoplačnik«. Poleg vseh dokazil mora naložiti tudi potrdilo o plačani prijavnini.
 
PRIJAVITE SE TUKAJ
 
V kolikor imate težave s prijavo vas vabimo, da si preberete NAVODILA ZA PRIJAVO.
 
Rok prijave
Rok za prijavo je nedelja, 23.5.2021.
 
POGOJI DOKONČANJA
Udeleženec lahko opravlja izpit, če:
 se je udeležil najmanj 80% obveznih vsebin in najmanj 80% posebnih vsebin.
 
Kandidat mora opraviti sledeče izpitne obveznosti:
  • Teoretični preizkus znanja obveznih vsebin
  • Teoretični in praktični preizkus znanja posebnih vsebin skladno z opredelitvijo pri posameznem predmetu posebnih vsebin.
  • Opraviti mora vse obveznosti regijskega selekcioniranja.
Izpit lahko izvaja posamezni predavatelj ali izpitna komisija, ki ju imenuje izvajalec programa usposabljanja za vsak rok posebej. Predavatelj, ki izvaja izpit oziroma je član izpitne komisije, mora  izpolnjevati pogoje za predavatelja obveznih vsebin oziroma za nosilca posebnih vsebin, določene s tem pravilnikom. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in najmanj dva člana.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE
Program usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športno treniranje, košarka, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge Košarka, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.
 
CENA USPOSABLJANJA
Cena usposabljanja znaša 496,00€. Skladno z 12. točko, 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost, DDV ni obračunan.
Plačilo mora biti poravnano pred pričetkom usposabljanja.
 
KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na usposabljanja@kosarkarski-trenerji.com.
URNIK USPOSABLJANJA
PRIJAVI SE ZDAJ