Untitled Document

SD 1 Trener košarke

 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1, ŠPORTNO TRENIRANJE, KOŠARKA

PRIREDITELJ

Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije.

 

KRAJ

Usposabljanje bo potekalo v prostorih Fakultete za šport.

 

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo potekalo od petka, 25. 8. 2023 do nedelje, 15. 10. 2023. Okviren urnik v prilogi (urnik bo po datumskem in časovnem terminu ostal enak osnutku, obstaja možnost menjave tem po posameznih terminih_ točen urnik bodo prejeli kandidati ob koncu prijav).

 

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je prof. dr. Frane Erčulj.

 

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Cilj programa Športno treniranje ‑ Košarka ‑ 1. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi Košarka v vseh njenih pojavnih oblikah.

 

PRIJAVE

Minimalno število prijav, da se tečaj izvede je 20. Maksimalno število prijavljenih je 40.

 

Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost najmanj 18 let,
 • najmanj srednja poklicna izobrazba,
 • 2 leti tekmovalnih izkušenj.

 

Dokazila

Ob prijavi morajo kandidati v aplikacijo naložiti naslednja dokazila:

 • Podpisano prijavnico,
 • Kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
 • Dokazilo o najvišji stopnji dosežene izobrazbe (maturitetno spričevalo, zaključni izpit, diploma, magisterij…),
 • Potrdilo o vsaj 2 letnih tekmovalnih izkušnjah (lahko izda klub ali zveza).

 

 

 

Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E-prijavo. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi drugi del e-prijave, v kolikor je kandidat samoplačnik, pusti označeno »samoplačnik«. Poleg vseh dokazil mora naložiti tudi potrdilo o plačani prijavnini.

 

PRIJAVITE SE TUKAJ

 

V kolikor imate težave s prijavo vas vabimo, da si preberete NAVODILA ZA PRIJAVO.

 

Rok prijave

Rok za prijavo in plačila je petek, 18. 8. 2023.

 

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja glede na število prijav:

20 – udeležencev – 557,00 eur

21 – 25 udeležencev 496,00 eur

26 + udeležencev 430,00 eur

 

Skladno z 12. točko, 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost, DDV ni obračunan. Plačilo mora biti poravnano pred pričetkom usposabljanja.

 

POGOJI DOKONČANJA

Udeleženec lahko opravlja izpit, če:

 • se je udeležil najmanj 80% obveznih vsebin in
 • se je udeležil najmanj 80% posebnih vsebin.

Za dokončanje usposabljanja mora kandidat opraviti sledeče izpitne obveznosti:

 • Teoretični preizkus znanja obveznih vsebin,
 • Teoretični in praktični preizkus znanja posebnih vsebin skladno z opredelitvijo pri posameznem predmetu posebnih vsebin (demonstracija, sojenje vsaj 3 tekem),
 • Opraviti mora vse obveznosti regijskega selekcioniranja.

 

Izpit lahko izvaja posamezni predavatelj ali izpitna komisija, ki ju imenuje izvajalec programa usposabljanja za vsak rok posebej. Predavatelj, ki izvaja izpit oziroma je član izpitne komisije, mora  izpolnjevati pogoje za predavatelja obveznih vsebin oziroma za nosilca posebnih vsebin, določene s tem pravilnikom. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in najmanj dva člana.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Program usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 – Športno treniranje - Košarka, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge Košarka, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

 

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na usposabljanja@kosarkarski-trenerji.com.

URNIK USPOSABLJANJA
PRIJAVI SE ZDAJ