Untitled Document

Diplomska dela

Doktorska dela

PODMENIK, Nadja. Kinematična analiza meta iz skoka glede na oddaljenost od koša : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Podmenik], 2015. 106 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Dr/Doktorat22100228PodmenikNadja.pdf. [COBISS.SI-ID 4733105] 

 

Magistrska dela

FETIH, Jaka. Povezanost igralne uspešnosti in motivacijskega sistema košarkarjev v kategoriji kadetov in mladincev : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Fetih], 2012. 113 f., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Mag/Magisterij22M00148FetihJaka.pdf. [COBISS.SI-ID 4333489]

KOLENC, Nina. Oblikovanje kompetenčnega profila košarkarskega trenerja v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Kolenc], 2015. 229 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_kolenc-nina1.pdf. [COBISS.SI-ID 33428573

 

Diplomska dela (bolonjski študij – 2. stopnja)

DOBOVIČNIK, Luka. Kinematična analiza meta za tri točke s pomočjo tehnologije 94Fifty : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Dobovičnik], 2015. 90 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Mag/Magisterij22120252DobovicnikLuka.pdf. [COBISS.SI-ID 4654769

 

Diplomska dela (bolonjski študij – 1. stopnja)

ISTENIČ, Nina. Sklop vaj za preventivo pred poškodbami kolena in gležnja pri košarkarjih : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Istenič], 2015. 102 str. (PDF). http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22120218IstenicNina.pdf. [COBISS.SI-ID 4785585

DEBELJAK, Gregor. Analiza strukture podaj mladih košarkarjev : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Debeljak], 2014. 40 str. (PDF), tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22090076DebeljakGregor.pdf. [COBISS.SI-ID 4574385]

DOLINAR, Rok. Vpliv različnih začetnih položajev na hitrost odzivanja v košarki : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Dolinar], 2014. 26 str. (PDF), ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22090144DolinarRok.pdf. [COBISS.SI-ID 4575665]

HREN, Luka. Pomen pliometričnega treninga pri košarki : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Hren], 2014. 45 str. (PDF), ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22090095HrenLuka.pdf. [COBISS.SI-ID4563633]

LENART, Jaka. Analiza organiziranosti rekreativnih košarkarskih tekmovanj v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Lenart], 2014. 41 str. (PDF), ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22100067LenartJaka.pdf. [COBISS.SI-ID 4554673

MIŠIČ, Gregor. Razvoj hitrosti odzivanja v košarki : diplomska naloga. [Ljubljana]: [G. Mišič], 2012. 70 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22070840MisicGregor.pdf. [COBISS.SI-ID 4285873

PRINČIČ, Jure. Analiza osipa perspektivnih košarkarjev v prehodu iz mladinske v člansko kategorijo : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Prinčič], 2014. 40 str. (PDF). http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22090093PrincicJure.pdf. [COBISS.SI-ID 4715441

VRAVNIK, Matija. Propriocepcija v košarki : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vravnik], 2014. 52 str. (PDF), ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22100064VravnikMatija.pdf. [COBISS.SI-ID 4545969

 

Diplomska dela od 2007 (stari študijski program – smer športno treniranje)

ALILOVIĆ, Mirsad. Glavni poudarki trenerskega dela v vrhunski košarki na osnovi 15-letnih izkušenj : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Alilović], 2016. 71 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID4955569]

ALAPOVIĆ, Srđan. Motivacija košarkarjev za treninge in tekme : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Alapović], 2013. 42 f., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22070370AlapovicSrdjan.pdf. [COBISS.SI-ID 4435889

AMBROŽ, Domen. Analiza gibanja različnih tipov igralcev na tekmi Slovenija:Rusija na evropskem košarkaškem prvenstvu za mlajše člane : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Ambrož], 2008. 84 f., graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22053190AmbrozDomen.pdf. [COBISS.SI-ID 3436465

BUČAR, Klemen. Program dela Otroške košarkarske šole Ljubljana za otroke, stare od 6-9 let : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Bučar], 2013. 113 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22060180BucarKlemen.pdf. [COBISS.SI-ID 4463281

ČMER, Janez. Razlike v lastnostih in igralnih opravilih dveh tipov branilcev v košarki : diplomsko delo. [Ljubljana]: [J. Čmer], 2012. 85 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22090208CmerJanez.pdf. [COBISS.SI-ID 4273841

DE GLERIA, Tadej. Program dela košarkarske šole za otroke, stare od 5 do 10 let : diplomsko delo. Ljubljana: [T. de Gleria], 2014. 81 str., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22052640deGleriaTadej.pdf. [COBISS.SI-ID 4535985

DELAČ, Teddy. Analiza razlik med spoloma na evropskem članskem košarkarskem prvenstvu leta 2009 : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Delač], 2011. 45 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22059930DelacTeddy.pdf. [COBISS.SI-ID 4037553

DOBOVIČNIK, Luka. Osnovne značilnosti meta na koš iz skoka : diplomska naloga. Ljubljana: [L. Dobovičnik], 2012. 70 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22072390DobovicnikLuka.pdf. [COBISS.SI-ID 4285361

DORNIK, Pavel. Identifikacija možnosti nadaljn[j]ega razvoja otroške košarkarske šole Ljubljana : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Dornik], 2016. 72 f., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22030270DornikPavel.pdf. [COBISS.SI-ID4949937]

DRAKSLAR, Jure. Kondicijska priprava slovenske košarkarske reprezentance do 20 let za nastop na EP 2007 v Novi Gorici : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Drakslar], 2009. 72 f., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22051120DrakslarJure.pdf. [COBISS.SI-ID 3604145

FIJAVŽ, Borut. Analiza igre starejših deklic na zaključnem košarkarskem turnirju 2009 : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Fijavž], 2010. 99 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22053330FijavzBorut.pdf. [COBISS.SI-ID 3825329

FLORJANČIČ, Aleš. Strokovno organizacijski model košarkarskih dejavnosti Univerze v Ljubljani : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Florjančič], 2013. 92 f., barvne ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22053340FlorjancicAles.pdf. [COBISS.SI-ID 4462769

GOBEC, Luka. Pregled večjih dosežkov košarkarskih klubov v Savinjski regiji med leti 1991 in 2015 : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Gobec], 2016. 71 f., fotogr., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22070470GobecLuka.pdf. [COBISS.SI-ID4950193]

GODLER, Uroš. Analiza strukture metov na koš v ligi NBA : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Godler], 2016. 65 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22060440GodlerUros.pdf. [COBISS.SI-ID4934065]

GOMBOC, Mitja. Uporaba vadbenega traku za razvoj moči pri košarkarjih : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gomboc], 2014. 85 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4588721]

GRGIĆ, Julijan. Analiza napadalne taktike slovenske košarkarske reprezentance v skupini D na svetovnem prvenstvu v Španiji 2014 : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Grgić], 2016. 54 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22068650GrgicJulijan.pdf.  [COBISS.SI-ID4928433]

HROVATIN, Luka. Strokovno organizacijski model delovanja mlajših selekcij v Košarkarskem klubu Grosuplje : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Hrovatin], 2016. 60 str., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22068110HrovatinLuka.pdf. [COBISS.SI-ID 4971441]

ILIJEVEC, Kristijan. Analiza organizacijske in strokovne dejavnosti košarkarskih društev v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Ilijevec], 2007. 82 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22049120IlijevecKristijan.pdf. [COBISS.SI-ID 2988465

JAKŠE, Klemen. Vpliv treninga mišične mase na košarkarsko gibanje : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Jakše], 2009. 82 f., graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22055650JakseKlemen.pdf. [COBISS.SI-ID 3684785

JENKO, Uroš. Koncentrična in ekscentrična izokinetična jakost upogibalk in iztegovalk kolenskega sklepa pri mladih košarkarjih in košarkaricah : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Jenko], 2009. 83 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22057970JenkoUros.pdf. [COBISS.SI-ID 3722161

JOVANOVIČ, Peter. Vloga centra v sodobni košarki : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Jovanovič], 2011. 63 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22052700JovanovicPeter.pdf. [COBISS.SI-ID 4038833

JURJAVČIČ, Miroslav. Analiza kršitev propozicij tekmovanja na košarkarskih tekmah najboljših ekip starejših dečkov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jurjavčič], 2009. 60 f., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22053460JurjavcicMiroslav.pdf. [COBISS.SI-ID 3680689

JUTERŠNIK, Jernej. Analiza osipa perspektivnih košarkaric v prehodu iz mladinske v člansko kategorijo : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Juteršnik], 2014. 75 f., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22068030JutersnikJernej.pdf. [COBISS.SI-ID 4615857]

KARNIČAR, Marko. Potek in učinkovitost gibljivega napada košarkarske ekipe Memphis Tigers : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Karničar], 2009. VI, 86 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22038870KarnicarMarko.pdf. [COBISS.SI-ID 3610545

KLEMENČIČ, Jure. Razlike v odrivni moči različnih tipov košarkaric starih 16 in 18 let : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Klemenčič], 2010. 62 f., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22058020KlemencicJure.pdf. [COBISS.SI-ID 3844785

KOBALE, Jernej. Analiza igre košarkarskih ekip na zaključnem turnirju četverice Evrolige leta 2004 v Tel Avivu : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Kobale, 2015]. 107 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22044950KobaleJernej.pdf. [COBISS.SI-ID 4810673

KOBE, Miha. Primerjalna analiza potencialne in igralne uspešnosti kadetskih košarkarskih reprezentanc Slovenije : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kobe], 2011. 57 f., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22047100KobeMiha.pdf. [COBISS.SI-ID4053169

KOCMUR, Mitja. Primerjava socialnih odnosov znotraj košarkaške ekipe v reprezentančnih ekipah kadetov in kadetinj skozi ciklus priprav in evropskega prvenstva : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kocmur], 2008. 110 f., graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22051320KocmurMitja.pdf. [COBISS.SI-ID 3414193

KOČAR, Boštjan. Analiza taktike igre v napadu prvih štirih ženskih reprezentanc na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 2006 : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Kočar], 2008. 81 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22042750KocarBostjan.pdf. [COBISS.SI-ID 3436721

KRALJ, Marjan. Analiza finalne košarkarske tekme na svetovnem prvenstvu 2010 v Turčiji : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Kralj], 2011. 41 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22065280KraljMarjan.pdf. [COBISS.SI-ID 4043185

KRAŠOVEC, Sebastjan. Analiza napadalne in obrambne taktike moštev Uniona Olimpije in Krke v finalu košarkarskega državnega prvenstva 2012/13 : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Krašovec, 2015]. 84 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22045090KrasovecSebastjan.pdf. [COBISS.SI-ID 4728241

LUKAN, Matej. Analiza zaključnih akcij slovenske reprezentance na evropskem košarkarskem prvenstvu v kategoriji U20 : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Lukan], 2013. 48 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22064030LukanMatej.pdf. [COBISS.SI-ID 4460721

MARKOVIĆ, Marko. Kvalitativne in kvantitativne metode za analizo tehnike košarkarskega meta : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Marković], 2014. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4649393]

MARČIČ, Zlatko. Poučevanje male košarke v drugem triletju devetletne osnovne šole : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Marčič], 2010. 123 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22081410MarcicZlatko.pdf. [COBISS.SI-ID 3822257

MARINIČ, Miha. Analiza gibanja različnih tipov igralcev na tekmi evropskega košarkarskega prvenstva za mlajše člane s pomočjo računalniškega sistema SAGIT : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Marinič], 2008. 72 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22052750MarinicMiha.pdf. [COBISS.SI-ID 3414449

MISLEJ, Mateja. Razlike v nekaterih psiho-socialnih razsežnostih in značilnostih procesa treniranja med mladimi košarkarji in košarkaricami : [diplomska naloga]. Ljubljana: [M. Mislej], 2007. 68 f., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22050490MislejMateja.pdf. [COBISS.SI-ID 2952369

MIRT, Grega. Analiza uporabe različnega tipa podaj igralcev najboljših štirih evropskih ekip Evrolige v sezoni 2012/2013 : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Mirt], 2014. 67 f., barvne fotogr., graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22064070MirtGrega.pdf. [COBISS.SI-ID 4551857

MLAKAR, Damjan. Uporaba utežnih krogel za razvoj osnovnih in specifičnih motoričnih sposobnosti pri košarkarjih : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Mlakar], 2012. 79 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22047340MlakarDamjan.pdf. [COBISS.SI-ID 4227505

MRAVLJAK, Žiga. Analiza igre in priprava košarkarske ekipe v tekmovanju Eurocup : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Mravljak], 2016. [5], 70, 8 f., tabele.http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22063970MravljakZiga.pdf. [COBISS.SI-ID4946609]

OBLAK, Gregor. Razvoj košarke v Kranju od 1976 do 2016 : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Oblak], 2016. 79 f., fotogr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22061060OblakGregor.pdf. [COBISS.SI-ID 4965297]

OBLAK, Klavdija. Ženska košarka v Škofji Loki od 1991 do 2014 : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Oblak], 2014. 62 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22067740OblakKlavdija.pdf. [COBISS.SI-ID 4522417

OCVIRK, Žan. Kondicijska priprava košarkarjev mlajših starostnih kategorij : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Ocvirk], 2016. 78 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22064140OcvirkZan.pdf. [COBISS.SI-ID4966577]

OGRIZOVIĆ, Saša. Analiza terenskih testov vzdržljivosti ter njihova modifikacija za uporabo v košarki : diplomsko delo. [Ljubljana]: [S. Ogrizović], 2012. 88 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22055920OgrizovicSasa.pdf. [COBISS.SI-ID 4277937

OSTOJIĆ, Goran. Olimpijsko dviganje uteži kot sredstvo za razvoj eksplozivne moči košarkarjev : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Ostojić], 2010. 107 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22053720OstojicGoran.pdf. [COBISS.SI-ID 3825073

PALADIN, Stjepan. Življenjski slog najkakovostnejših slovenskih košarkarskih sodnikov : diplomsko delo. Ljubljana: [S.Paladin], 2010. 89 f., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22053730PaladinStjepan.pdf. [COBISS.SI-ID 3824817

PAVŠEK, Tevž. Razlike v obremenitvi in strukturi gibanja različnih tipov košarkarjev v napadu : diplomsko delo. [Ljubljana]: [T. Pavšek], 2012. 46 f., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22070860PavsekTevz.pdf. [COBISS.SI-ID 4284337

PLEVNIK, Samo. Analiza strukture metov na koš v Evroligi : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Plevnik], 2016. 57 str., barvne ilustr., graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22047510PlevnikSamo.pdf. [COBISS.SI-ID4913073]

PODMENIK, Nadja. Vpliv uvedbe manjše in lažje žoge na natančnost meta na koš pri košarkaricah : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Podmenik], 2010. 73 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22061180PodmenikNadja.pdf. [COBISS.SI-ID 3901873

POPOVIĆ, Goran. Analiza igralne učinkovitosti treh tipov igralk reprezentanc svetovnega košarkarskega prvenstva na Ćeškem leta 2010 : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Popović], 2016. 56 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22057210PopovicGoran.pdf. [COBISS.SI-ID4949681]

PORENTA, Tina. Košarka na vozičkih : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Porenta], 2011. 117 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22056410PorentaTina.pdf. [COBISS.SI-ID 4053681

PUŠ, Jure. Analiza strukture metov na koš v 1. Slovenski košarkarski ligi : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Puš], 2015. 62 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22064310PusJure.pdf. [COBISS.SI-ID 4630193]

RADULOVIĆ, Nataša. Uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v taktični pripravi košarkaric na primeru slovenske ženske reprezentance : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Radulović], 2014. 62 str., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22052410RadulovicNatasa.pdf. [COBISS.SI-ID 4512945

REMS, Nina. Značilnosti, zgodovina in organiziranost male košarke v svetu in Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Rems], 2008. 96 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22050860RemsNina.pdf. [COBISS.SI-ID 3308465

REPANŠEK, Žiga. Kohezivnost košarkarskih ekip : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Repanšek], 2007. 64 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22045540RepansekZiga.pdf. [COBISS.SI-ID 2911921

RUPNIK, Rok. Model taktike igre v napadu najboljših košarkarskih ekip starejših dečkov v sezoni 2008/2009 : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Rupnik], 2013. 60 f., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22065500RupnikRok.pdf. [COBISS.SI-ID 4336561]

SILA, Borut. Struktura napadalnih akcij z žogo košarkarskih ekip, ki so nastopile v finalu kadetskega prvenstva Slovenije : [diplomsko delo]. Ljubljana: [B. Sila], 2009. 59 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3669681

SOK, Matej. Vpliv sprememb uradnih košarkarskih pravil na pogostost in uspešnost meta za tri točke : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Sok], 2014. 32 str. (PDF), tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22090212SokMatej.pdf. [COBISS.SI-ID 4577201]

SOVDAT, Jaka. Analiza igralne učinkovitosti različnih tipov igralk na ženskem košarkarskem turnirju na Olimpijskih igrah v Londonu 2012 : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Sovdat], 2014. 39 f., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22057260SovdatJaka.pdf. [COBISS.SI-ID 4535729]

STAJNKO, Jože. Razvoj koordinacije nog pri mladih košarkarjih : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Stajnko], 2015. 92 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22064410StajnkoJoze.pdf. [COBISS.SI-ID 4638641]

STANE, Ožbej. Analiza igre slovenske reprezentance na Evropskem košarkarskem prvenstvu v Beogradu leta 2005 : diplomsko delo. Ljubljana: [O. Stane], 2007. 104 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22049650StaneOzbej.pdf. [COBISS.SI-ID 2998193

STERLE, Luka. Uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v procesu treniranja košarke : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Sterle], 2016. 50 f., barvne ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22069650SterleLuka.pdf. [COBISS.SI-ID 4971953]

ŠTEBLAJ, Mitja. Značilnosti hitrih (tranzicijskih) napadov v sodobni košarki : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Šteblaj], 2016. 58 f., barvne ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22041460SteblajMitja.pdf. [COBISS.SI-ID4912049]

ŠTRAUS, Aljoša. Analiza strukture metov na koš mladih košarkarjev : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Štraus], 2016. 62 f., barvne ilustr., graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22064530StrausAljosa.pdf. [COBISS.SI-ID 4900529

VITAS, Marko. Analiza strukture acikličnih elementov vodenja žoge v košarki : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vitas], 2014. 61 f., [5] f. pril., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22066090VitasMarko.pdf. [COBISS.SI-ID 4618417]

VODENIK, Gregor. Priprava na tekme v 1. slovenski košarkarski ligi na primeru ekipe Geoplin Slovan : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Vodenik], 2012. 49 f., ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22054060VodenikGregor.pdf. [COBISS.SI-ID 4170673

VUČKOVIĆ, Aleksander. Biomehanska analiza meta iz skoka v košarki : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vučković], 2012. 104 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22052900VuckovicAleksander.pdf. [COBISS.SI-ID 4225201

TRATAR, Jakob. Analiza igranja tujcev v 1. A slovenski košarkarski ligi in izredne naturalizacije košarkarjev v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Trzin [i. e. Ljubljana]: [J. Tratar], 2012. 75 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22064610TratarJakob.pdf. [COBISS.SI-ID 4272049

ZADRAVEC, David. Struktura sestav napadov na izbranih košarkarskih tekmah igralcev in igralk : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Zadravec], 2011. 62 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22058540ZadravecDavid.pdf. [COBISS.SI-ID 4075185

ZAGORC, Gregor. Struktura napadalnih akcij z žogo državnih reprezentanc, ki so nastopile na evropskem prvenstvu za mlajše člane do 20 let leta 2007 v Novi Gorici : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Zagorc], 2009. 60 f., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22051810ZagorcGregor.pdf. [COBISS.SI-ID 3669937

ŽABČIČ, Tomaž. Zgodovina Košarkarskega kluba Beti : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Žabčič], 2012. 90 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22061760ZabcicTomaz.pdf. [COBISS.SI-ID 4298929