Untitled Document

PREVOD ČLANKA

Avtor: James Gels

TRANSITION OFFENSE, FAST BREAK OFFENSE              
TRANZICIJSKI NAPAD, PROTINAPAD

Za prevod tega članka sem se odločil, ker želim predstaviti pojem »tranzicija«, ki se v košarki uporablja, ko ekipa preide iz obrambe v napad ali obratno. Članek bo predstavil nekaj osnovnih situacij protinapada, prednosti in prehod iz protinapada v sekundaren napad (secondary break).
Vsak trener se mora odločiti kakšen napad je najboljši oz. najbolj primeren za njegovo ekipo. Dobro mora poznati sposobnosti svojih igralcev in temu prilagoditi način igranja. S težkimi in visokimi igralci in neizkušenimi branilci bo težko igral in gojil hitro igro, s hitrimi in spretnimi branilci ter krilnimi igralci, ki lahko zelo hitro tečejo, pa je seveda smiselno, da se čim hitreje preide iz obrambne v napadlno polovico.

Prednosti:

 1. S protinapadi dosegamo lahke koše.
 2. Če žogo hitro prenašamo v napad, obrambo spravimo pod pritisk da se hitro vračajo nazaj. S tem bodo manj agresivni pri skoku v napadu, prav tako bodo branilci manj prodorni, kajti na branilskih položajih ne bo igralcev, ki bi preprečevali protinapad.
 3. Agresiven pristop za protinapad bo vzbudil tudi agresivnost v obrambi in skoku.
 4. Hiter stil igranja bo bolj ustrezal ekipam, ki so dobro kondicijsko pripravljene. S tem bodo nasprotniki bolj utrujeni v samem zaključku tekme.
 5. Ekipe, ki imajo dolgo klop lahko bolj izkoristijo hiter stil igranja. Večja rotacija igralcev.
 6. Igralci in gledalci bolj uživajo ob hitri igri.
 7. Hiter prehod iz obrambe v napad je dobro orožje proti conskim obrambam.

Osnove pri prehodu iz obrambe v napad:
Najbolj pomembno pravilo, ki ga morajo igralci upoštevati je, da so stalno pod kontrolo in ne zbezljajo. S hitro igro ne želimo veliko izgubljenih žog in slabih podaj. Igralci morajo prepoznati, kdaj se lahko steče v protinapad in kdaj umiriti igro. Morajo se naučiti katere so dobre in pravilne podaje za protinapad.

Čeprav opisujem osnovna pravila protinapada, morajo igralci vedeti, kadar visok igralec dobi skok v obrambi, sledi hitra podaja branilcu, ki je tudi dober v preigravanju in ta igralec prenese žogo hitro v napadalno polovico.
Branilci se morajo po poštartani žogi hitro odkriti, da jih visoki igralci lahko vidijo in jim žogo podajo. Prav tako je pomembno, da krilni igralci hitro stečejo po krilu v napad, visoki igralci pa po sredini.

Nekateri trenerji določijo visoke igralce, ki so lahko tudi dobri podajalci, da vedno izvajajo žogo po prejetem košu. Kadar visoki igralci hitro stečejo v protinapad, odprejo branilcem prostor v sredini za hiter prenos žoge.

Izvedba primarnega protinapada:
Obstajajo različni načini kako naj bi izgledal organiziran protinapad. Najpogostejša postavitev je, da branilec žogo prenaša po sredini, krilna igralca tečeta ob bočnih črtah, visoka igralca pozicije 4 in 5 pa tečeta po sredini. Nekateri trenerji točno določijo ali se bo v raketo spustil center ali krilni center, medtem ko drugi trenerji pustijo to možnost odprto igralcem, ki glede na situacijo v igri sami odreagirajo in se nato tudi primerno postavijo.

Zaželjeno je da se branilec nekje na podaljšani liniji prostega meta, na strani žoge, odkrije in sprejme prvo podajo. Nato z žogo po sredini igrišča hitro preide v napad. Prav tako je dobro, da branilec sprejme žogo v podobnem položaju po ukradeni žogi. Pogosto se zgodi, da ekipa žogo ukrade, nato pa zaradi neorganiziranega prehoda v protinapad žogo tudi hitro izgubi.
Igralec, ki je poštartal žogo, je tudi igralec, ki se zadnji vključi v protinapad.
Zaželjeno je, da igralec žogo prenaša po sredini. Krilna igralca lahko v napadalni polovici, ko prečkata podaljšano linijo prostega meta, menjata stran (križata pod obročem) ali pa ostaneta na svojih straneh. Branilec se pomakne na levo ali desno stran na vrhu trojke, medtem ko prvi visoki igralec iz nasprotne strani branilca steče pod obroč in pričakuje podajo od branilca ali krilnega igralca. Drugi visoki igralec, se kot varovalka kot zadnji vključi v protinapad in mora biti pozoren na to, da za njim ni obrambnega igralca.
Če v takšni tranziciji ne pride do hitre realizacije oziroma zaključka, ekipa preide v postavljen napad.

Kako začeti protinapad:
Večina trenerjev želi, da branilec sprejme žogo na podaljšani linji prostega meta. Ta ima nato možnost ali bo z žogo po sredini prišel v protinapad ali pa bo iz krilnega položaja podal soigralcu, ki vteče v sredino in ta igralec prenese žogo v napadlno polovico.
Nekateri trenerji želijo, da se protinapad odpre s podajo na vrh, proti sredini igrišča. Vsekakor je to najhitrejša možnost, kot pa da se žoga preko krila podaja v sredino. Zelo pogosto v takšni situaciji žoga pride v roke igralcu, ki je najbolj zanesljiv pri vodenju žoge.
Branilec se mora odkriti proti žogi, se zaustaviti in se s pivotiranjem obrniti v smer napadanja, med tem ko krilna igralca že v polni hitrosti tečeta po krilnih položajih ob bočnih črtah.

Za uspešen protinapad je potrebno:

 1. Uspešno ubraniti napad in poštartati žogo
 2. Dobra in hitra prva podaja
 3. Zapolniti vse linije pri prehodu v protinapad
 4. Biti pod kontrolo (igrati hitro ampak ne divjati)
 5. Prepoznavanje situacije (ne podajati za vsako ceno)

Posebene situacije:
2 na 1
V takšni situaciji je pomembno da je igralec z žogo agresiven in želi doseči koš ali izsiliti osebno napako. Igrala morata imeti primerno razdaljo, da oteži delo obrambnemu igralcu. Prav tako je pomembno, da sta z igralcem nekje v širini rakete ali kakšen korak širše. V primeru da obrambni igralec želi izsiliti osebno napako v napadu, se mora igralec z žogo pravočasno zaustaviti in podati prostemu soigralcu.
 

3 na 2
V situaciji 3 na 2 je igralec z žogo v sredini, med tem ko sta krilna igralca vsak na svoji strani. Branilec se mora žoge pravočasno znebiti, saj se obramba najpogosteje postavlja v linijo, kjer je prvi obrambni igralec med prostim metom in trojko, drugi obrambni igralec pa pod košem.
S pravočasno podajo poenostavimo protinapad iz 3 na 2, na 2 proti 1. Nato sledijo ista pravila kot pri protinapadu 2 na 1. Krilni igralec ima tokrat 2 možnosti. Lahko poda drugemu krilnemu igralcu,ki vteka pod koš iz druge strani ali pa poda branilcu, ki se po podaji pomakne na stran, kamor je podal žogo.

Tema se mi je zdela zanimiva, kajti igra se vedno hitrejša košarka. Vse več ekip igra v visokem ritmu, zato se dogaja, da so prehodi iz obrambe v napad vse hitrejši. Včasih so bile pozicije bolj definirane, prav tako v tem članku, predvsem pri branilcih in visokih igralcih. Danes pa je vseveč igralcev, ki igra na različnih pozicijah, zato se tudi dogaja da lahko tudi visoki igralci prenašajo žogo in na ta način še hitreje ustvarjajo protinapade oziroma zgodnje napade. Kljub vsemu je pomembno da je protinapad strukturiran in da se vsi igralci zavedajo svojih vlog, ter dobro in hitro prepoznavajo situacijo in reakcijo obrambe pri prehodih v napadalno polovico.

Vir:
Gels, J. (2017). Transition Offense, Fast-Break Offense. Pridobljeno 9.9.2017 s http://www.coachesclipboard.net/TransitionOffense.html