Untitled Document

V znanju je moč

Navodila za oddajo vloge za vpis v Razvid strokovnih delavcev v športu

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je skladno z Zakonom o športu (ZŠPo-1) potrebno oddati vlogo za vpis v razvid strokovnih delavcev v športu.

Drugi odstavek 46. člena ZŠpo-1 se glasi:

Strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec, ki:

  1. ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu s tem zakonom in
  2. je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Vsi, ki ste si pridobili usposobljenost/izobrazbo izpolnjujete 1. točko, morate pa izpolniti še 2. Žal KZS ne more vlog za vse usposobljene oddati v vašem imenu, ampak mora to storiti vsak posameznik zase.

POMEMBNO: To morate storiti OBVEZNO, saj bodo vse vrste financiranja, ki zahtevajo navedbo strokovnih delavcev ter morebitne zaposlitve strokovnih delavcev preko nacionalnih ali lokalnih virov možne izključno za osebe, ki bodo v register vpisane.

Skladno z zgoraj se vsi usposobljeni delite v dve skupini:

  1. Skupina: Vsi, ki imate diplome s spodnjimi nazivi in stopnjami usposobljenosti:

Trener košarke mladih, 1. stopnja, Trener, brez definirane stopnje (pred letom 2004), Trener košarke, 2. stopnja, Trener košarke 1. razreda, 2. stopnja in Trener košarke 1. razreda, brez definirane stopnje (pred letom 2004) morate pred oddajo vloge za vpis v razvid najprej izpolniti in oddati obrazec »Vloga za priznavanje strokovne usposobljenosti na področju športa« 

To vlogo pošljete v elektronski obliki na naslov: usposabljanja@kosarkarski-trenerji.com. Na podlagi te vloge vam bo KZS priznala najvišjo usposobljenost, ki vam na podlagi vaše »stare« usposobljenosti po novem zakonu pripada. S priznavanjem vam bo izdala tudi novo diplomo z novim nazivom.

Ko boste prejeli novo diplomo z nazivom Strokovni delavec 1 – športno treniranje – košarka oziroma Strokovni delavec 2 – športno treniranje – košarka (odvisno od tega kateri naziv vam pripada) morate izpolniti vlogo, ki jo najdete na spodnjem internetnem naslovu:

http://evem.gov.si/info/dovoljenja/poklic/13191/dovoljenje/13104/prikaziDovoljenje/

Poleg vloge najdete tam tudi navodila glede prilog. Vloga je prav tako priložena temu dokumentu (priloga 2 tega dokumenta). Vse skupaj, torej izpolnjeno vlogo za vpis v razvid ter diplomo o usposobljenosti (novo) pošljete v elektronski obliki na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si ali po navadni pošti na naslov Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Ko boste prejeli odločbo, da ste vpisani v razvid je vpis v razvid urejen. Kopijo odločbe pošljite na elektronski naslov usposabljanja@kosarkarski-trenerji.com.

 

  1. Skupina: Vsi, ki imate diplome z nazivi in stopnjami usposobljenosti: Trener košarke mladih, 2. stopnja in Trener košarke 1. razreda, 3. stopnja.

Vam ni potrebno zaprositi za priznavanje nove usposobljenosti, saj je vaša diploma že ustrezna. Zato morate narediti sledeče:

Izpolniti morate vlogo, ki jo najdete na spodnjem internetnem naslovu:

http://evem.gov.si/info/dovoljenja/poklic/13191/dovoljenje/13104/prikaziDovoljenje/

Poleg vloge najdete tam tudi navodila glede prilog. Vloga je prav tako priložena temu dokumentu (priloga 2 tega dokumenta). Vse skupaj, torej izpolnjeno vlogo za vpis v razvid ter diplomo o usposobljenosti (staro) pošljete v elektronski obliki na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si ali po navadni pošti na naslov Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Ko boste prejeli odločbo, da ste vpisani v razvid je vpis v razvid urejen. Kopijo odločbe pošljite na elektronski naslov usposabljanja@kosarkarski-trenerji.com.

 

V primeru vprašanj nam pišite na naslov usposabljanja@kosarkarski-trenerji.com.